CERN Logo 666 – bůh smrti a zkázy Shiva

Až neuvěřitelné se zdá býti skutečnost, že na jednom z nejdůležitějších a nejdražších vědeckých zařízení na světě je socha  hinduistického boha ničitele vesmíru Shivy.

Otevřel švýcarský CERN bránu do jiné dimenze? Objevili vědci způsob přechodu do paralelního světa? Lze pochybovat, že pokud by se něco podobného podařilo, probíhalo by to veřejnosti přímo před očima. Na druhé straně si však lze představit, že například experimenty, kdy je vyvíjeno magnetické pole 100 tisíckrát silnější, než magnetické pole Země, nebo teplota přesahující 250 000 x teplotu Slunce, mohou ovlivnit okolí.  Může dojít k vibracím tektonických desek, nebo k otevření cesty, portálu do Vesmíru? 

Mohou se důsledky takových experimentů přesně měřit? Existuje potenciál pro katastrofu? Jde o něco, co dovolí CERNu porušovat prostorové dimenze? Nestane se svět účinnou hvězdnou branou, která dovolí jiným bytostem vstoupit do našeho světa?  Bude tento experiment účinně stát hvězdnou bránou, která dovolí jiným světským bytostem vstoupit do našeho světa?

Ředitel CERN britským médiím řekl, že cílem  je skutečně otevřít dveře další dimenzi. Je pouhou náhodou,  že město ve Francii, kde bylo postaveno toto zařízení  CERN, se před mnoha staletími nazývalo „Apolliacum“, které podle výzkumníka a autora Toma Horna mělo zde chrám zasvěcený bohu Apollu, zejména ve světle Zjevení 9:11 ?

Rok 2008 byl počátek, kdy  CERN začal experimentovat se srážkami iontů olova, které mohou vyvolat mnohem vyšší energie, než srážky protonů. Snaží se vytvořit prostředí pro  látky s extrémní hustotou a teplotou, existenci kvark-gluonové plazmy, což mělo teoreticky panovat ve vesmíru krátce po Velkém třesku.

CERN nebyl funkční po určitou dobu , kdy došlo v roce 2015 v tomto zařízení k ,,nehodě“. Ovšem v plánu bylo drastické zvýšení, což znamená, že LHC (Large Hadron Collider) – Velký hadronový srážeč, největší  urychlovač částic na světě, bude běžet rychleji než kdykoli předtím. LHC je instalován v kruhovém tunelu o obvodu 27  kilometrů v hloubce 50–150 m pod zemí a produkuje něco okolo 20 srážek na každých 200 miliard vystřelených částic. Přesto se však takové srážky dějí více něž 30 milionkrát za sekundu.

V dalším jejich experimentu CMS je nainstalován nový detektor, který zlepšuje schopnost zachytit tajemství hmoty, extra dimenzí a částic tvořících temnou hmotu.

Čtyři obrovské detektory– ALICE, ATLAS, CMS a LHCb – budou zkoumat srážky a tímto způsobem budou možná fyzici schopni prozkoumat nové teorie  temné hmoty, energie, vesmíru a času.

Ještě větší pozornost a obavy budí projekt AWAKE. Jedná se o plazmový urychlovač, kde částice letí na vlně plazmy. Právě při pokusech Awake v roce 2016 se prý začaly na obloze nad podzemními kobkami CERN dít zlověstné jevy. Lidé 24.6. sledovali s obavami formace mračen nad Ženevou a Ženevským jezerem. Hrůzně vypadající vír mračen byl doprovázen blesky a mnohým mohl připomínat portál do jiného světa. Podobných událostí na nebi u Ženevy bylo pozorováno již více.

Mnozí badatelé upozorňují na značná rizika, které tyto experimenty nesou : např. v možnostech otevření průchodů do jiných dimenzí, možná za podobných doprovodných jevů na nebi, jako v červnu 2016 nad laboratořemi CERN.

Vědci i laici, kteří nejsou součástí komunity kolem LHC, vyjádřili znepokojení, že LHC může způsobit jednu z několika teoretických katastrof, které by mohly zničit Zemi nebo dokonce celý  vesmír a to: vytvořením stabilní černé díry, nebo zvláštní hmoty, která by byla stabilnější než normální hmota. Přes kritiky současného LHC se již připravují různé varianty nového urychlovače (i 100 km velkého).

Na počátku experimentu údajně do systému pronikla skupina řeckých hackerů a na internetové stránky experimentu vložili nápis „GST: Greek Security Team“. Podle Britského deníku Telegraph  se hackeři dostali těsně k počítači, který řídí magnety, jež regulují paprsek částic.

Původní  rozpočet v roce 1995 byl 2,6 miliard švýcarských franků na stavbu a 210 milionů švýcarských franků na experimenty. Nakonec cena vzrostla na 8 miliard  amerických dolarů.  Roční náklady na provozní energii stojí 19 miliónů EUR.

Foto: http://humansarefree.com/2016/07/strange-clouds-over-cern-causing-concern.html, http://www.theweepingeagle.com, http://joshpeckdisclosure.blogspot.cz/2015/10/cerns-new-personal-stargateenlightenmen.html

Reklama

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama