První máj – svátek zamilovaných

V Česku je První máj tradičně chápán jako svátek zamilovaných a celý květen jako měsíc lásky

S tímto pojetím je tradičně spojena především noc předcházející prvnímu květnu zahrnující stavění a hlídání máje, vylévání cestiček z hašeného vápna smíšeného s vodou mezi domy milenců a malování vápnem srdcí a nápisů na jejich vrata.

Na První máj se také líbají zamilované páry pod rozkvetlým stromem. Podle etnografky Kláry Posekané se nejedná o starý zvyk, mohl vzniknout okolo počátku 20. století a pravděpodobně v městském prostředí, snad v souvislosti s Karlem Hynkem Máchou a Petřínem.  Za vhodný strom bývá nejčastěji považována třešeň, višeň, jabloň či bříza.

V tento den či předcházející se také koná studentská slavnost majáles.

Starší podoba svátku je zpravidla zastíněna oslavami Svátku práce   nazývaného též První máj. První máj také úzce souvisí se slavnosti konanými v jeho předvečer jako je české Pálení čarodejnic, Valpružina noc v německy mluvících zemích a Skandinávii a gaelský Beltaine, a stavěním májek.V římskokatolickém prostředí je celý květen prováděna májová pobožnost k poctě Panny Marie.

 

zdroj:https://cs.wikipedia.org/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *