Koupel v Kosmické energii

Naše Slunce je možné považovat za zdroj duchovní energie

Sluneční záření zalévá celou Zemi. Kromě toho se Slunce projevuje výronem koronální hmoty (angl. Coronal mass Ejection, zkráceně CME), která se pak šíří kosmem v podobě slunečního větru.

Ten představuje plazmu (sestává hlavně z protonů a elektronů) a magnetické pole, a ovlivňuje všechno živé na naší planetě. Tímto způsobem působí i na každého člověka.

Tato mimogalaktická energie Slunce samozřejmě ovlivňuje i naše tělo, mysl a vědomí.

Vztahy a zákonitosti mezi hvězdami, Sluncem a Zemí vědci pozorují a zaznamenávají už od nepaměti, v závislosti na existující technologii.

Vesmírné energie a starověké civilizace

Tyto vztahy a zákonitosti se projevují ve vlastnostech zemské termosféry, atmosféry, ionosféry a litosféry. Ale už starověké civilizace si uvědomovaly, že působení sluneční energie a také energie z jiných hvězd v kosmu nás ovlivňuje konkrétními způsoby.

Jako příklad můžeme uvést civilizaci, která po sobě zanechala 12 tisíc let starou megalitickou stavbu Göbekli Tepe. Historie této vyspělé civilizace, jakož i některých dalších, sahá o několik tisíciletí do minulosti více, než je obecně odhadovaný věk těch nejstarších civilizací.

Civilizace, která postavila Göbekli Tepe, evidentně věděla o 25 let trvajících cyklech Slunce, které se nejčastěji projevují ve změnách sluneční aktivity, zemských pólů (přepólování Země) a některými jinými způsoby.

Geomagnetické bouře na Zemi, které jsou zapříčiněny sluneční erupcí (výronem koronální hmoty), můžeme považovat za obrovský proud duchovní energie.

NASA už informovala o tom, že „Slunce se probouzí z hluboké dřímoty“, ale vědce mnohem více zajímá, jaký vliv může mít tato zvýšená sluneční aktivita na přístroje a elektrická zařízení.

Bylo totiž několikrát prokázáno, že sluneční erupce a změny sluneční aktivity mají rušivý vliv na rádiové vlny a mikrovlnná zařízení, a dokážou úplně ochromit činnost elektrických sítí.

Kolem Slunce se nachází gigantické magnetické pole, jehož síla se rotací šíří do dalekého kosmu.

A jak ze sebe Slunce vyvrhuje plazmu (plazma je nejvíce rozšířený typ plynu ve vesmíru, protože se vyskytuje v 99 % viditelného vesmíru), působením svého magnetického pole „zafouká“ enormní množství plazmy i směrem k Zemi.

Vliv plazmy na člověka

Vědci mají se zkoumáním plazmy nemalé problémy. Jedním z nich je, že nemá žádné skupenství ani podobu, jak je chápeme v běžném smyslu slova.

Plazma je také vysoce vodivá – když svým působením vytváří magnetické pole, zároveň s sebou nese elektrický proud. Plazma je často označována jako 4. typ skupenství – je podobná plynu, který sestává z iontů a volných elektronů.

V této souvislosti stojí za zmínku, že lidské tělo se skládá z atomů a iontů, což znamená, že je schopné procesu biologické ionizace. Jde o proces, ve kterém působením určitých sil dochází ke vzniku plazmy.

Vědci se domnívají, že plazma ze Slunce obsahuje energii, která se propojuje s elektromagnetickým polem lidského těla zajímavým způsobem.

Můžeme si to představit jako plazmovou lampu (plazmový generátor), jejíž princip objevil Nikola Tesla. Ze středu této lampy stříká energie do všech stran podobně, jako když Slunce během své erupce vyzařuje do kosmu obrovské množství elektrické energie.

Jelikož sluneční plazma proniká celým okolním vesmírem a zalévá i celou Zemi, můžeme klidně říci, že se v ní doslova koupeme. Účinky jejího působení jsou podobné těm, které můžeme pozorovat u lidí, co se věnují po celý život meditaci a ovládají ji na vysoké úrovni.

Mistr-meditátor umí soustředěním své mysli vyvolat změnu v bioelektrickém poli svého těla. A stejně plazma, která hladí naši pokožku a prostupuje naším organismem, zesiluje elektromagnetické pole každého z nás.

Zesílení našeho elektromagnetického pole se může projevit různě, například změnou v činnosti čaker, éterickém těle nebo úrovni vědomí.

I samotná Země má elektromagnetické pole, auru a čakry, které jsou ovlivňovány touto sluneční energií. Starověká proroctví se tedy nemýlila – lidstvo prochází evolucí ruku v ruce s planetou Zemí.

Propojení vesmírných energií s naší DNA

V některých proroctvích a tajných naukách se dokonce mluví o tom, že v naší DNA jsou zakódovány informace pro vzestup do vyššího světa, mohli bychom říci „kódy pro nanebevstoupení“. A tyto „kódy“ jsou aktivovány právě působením energie plazmy.

Díky tomu, že se doslova koupeme v záplavě této kosmické energie, má organismus k dispozici dostatek energie (energie plazmy pocházející ze Slunce) potřebné k projevení světelného těla, které je v každém z nás.

Naše světelné tělo, které je bránou do vyššího světa, má v různých kulturách po celém světě různé názvy, např. ve starých tibetských textech se označuje jako „duhové tělo“ a v sumerských textech jako „křišťálové tělo“.

A podobně jako v případě duchovního probuzení, ke kterému dochází prostřednictvím meditace, Dikši (dikša neboli Deeksha) nebo jiných praktik a postupů, i projevení našeho světelného těla prostřednictvím působení slunečních erupcí a plazmy může být doprovázeno vedlejšími účinky, např. letargií, neobvyklými sny, bolestmi svalů, emocionálními výkyvy apod.

odkaz:https://mocvedomi.cz/

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *