Zásady při poskytování první pomoci

V České republice každoročně zemře při dopravních nehodách přes 500 lidí

Povinnost poskytnout první pomoc je upravena v trestním zákoníku č. 40/2009. Ten říká, že pokud člověku, který se nachází nebezpečí smrti nebo jeví vážné známky poruchy zdraví, neposkytnete potřebnou pomoc, můžete být potrestáni až dvěma roky odnětí svobody.

Auta, vlaky, autobusy… to vše nám pomáhá a zrychluje nás. Ale rychlost s sebou přináší i nebezpečí. Počty těžce zraněných se pohybují v tisících a lehce zraněných v desetitisících. Nejlepší samozřejmě je snažit se haváriím předcházet, respektovat pravidla silničního provozu a dbát na bezpečnost svou i ostatních. Přesto se dopravní nehody stávají a nejspíš každý z nás někdy nějakou viděl. První pomoci se nemusíte bát. Základní pravidla jsou vytvořena tak, aby je zvládl i člověk bez zdravotnického vzdělání a s minimem vybavení.

Obecné zásady při poskytování první pomoci

První pomoc je okamžitá pomoc poskytnutá zraněnému nebo nemocnému člověku před jeho kontaktem s profesionální zdravotní péčí. Týká se nejen problematiky poranění či nemoci, ale veškeré péče o postiženého, včetně psychosociální podpory postižených osob nebo svědků události. Je to soubor úkonů, které slouží k záchraně života, omezení komplikací úrazu či náhlého onemocnění nebo ke snížení bolesti postižených. Při poskytování první pomoci dbej především na své bezpečí. ZAJISTI SVÉ BEZPEČÍ, HRDINŮ JSOU PLNÉ HŘBITOVY

Základní chování ošetřujícího

 • zhodnoť situaci
 • zachovej vlastní bezpečnost
 • přivolej pomoc
 • poskytni první pomoc
 • Bezpečnost při poskytování první pomoci

Dopravní nehoda

 • zastav v bezpečné vzdálenosti až za místem nehody
 • zapni výstražná světla
 • zajisti bezpečnost spolucestujících
 • označ sebe a místo nehody – výstražná
 • vesta a trojúhelník
 • zajisti u havarovaného auta vypnutý
 • motor a zataženou ruční brzdu
 • Infekční onemocnění postiženého nemůžeš nikdy vyloučit – pokud to jde, braň se kontaktu s tělními tekutinami a používej gumové rukavice

Základní vyšetření zraněného podle něj se rozhodneš, jak postupovat dál

 • Zjisti život ohrožující stavy
  – masivní krvácení
  – bezvědomí
  Pokud zjistíš život ohrožující stav, ihned poskytni první pomoc
  Dále vyšetřuj:
  – kvalitu dýchání (zrychlené, doprovázené zvuky…)
  – barvu kůže (bledost, promodrávání…)
  – známky úrazu (rány, deformace končetin…)
  – abnormality v obličeji, oči, tepovou frekvenci
  komunikuj s postiženým

Autolékárnička

Součástí povinné výbavy motorového vozidla je autolékárnička. Najdeme v ní tyto pomůcky:

 • hotové obvazy – využiješ je pro ošetření krvácení, buď pro vytvoření tlakového obvazu, nebo pro překrytí krvácející rány (jsou opatřeny polštářky, které umístíme na ránu)
 • trojcípé šátky – použij pro znehybnění při zlomenině horní končetiny
 • náplast hladká – slouží k zakončení obvazu nebo přelepení drobné rány (není
 • opatřena sterilním krytím, takže pod ni dáváme na ránu sterilní obvazový materiál)
 • náplast s polštářkem – pro přelepení drobné rány
 • obinadlo škrticí pryžové (zaškrcovadlo) – využiješ při zástavě masivního krvácení, při jeho přiložení je potřeba dodržovat přesná pravidla (pokud je neznáš, ošetři krvácení tlakem v ráně nebo tlakovým obvazem)
 • rouška plastová – pro ošetření pneumotoraxu
 • rukavice chirurgické v obalu – slouží k ochraně zachránce před možnou infekcí, používej je vždy u ošetření krvácející rány
 • nůžky zahnuté – mají vhodný tvar pro rozstřižení oděvu postiženého
 • termofólie – pro zajištění tepelné pohody postiženého

Přivolání odborné pomoci

Odbornou pomoc voláš vždy, pokud se jedná o život nebo zdraví ohrožující stav, anebo máš podezření, že by život nebo zdraví ohrožující stav mohl nastat. Pokud si nejsi jist, je lépe zavolat.
Volej linku 155, případně 112, a nahlas: co se stalo, místo, kde se událost stala,dále hovor řídí dispečer.
Neukončuj hovor jako první, zůstaň na příjmu, poslouchej a dodržuj pokyny dispečera.

Péče o postiženého do příjezdu záchranné služby
(po poskytnutí první pomoci)

 • dbej na vlastní bezpečí a bezpečí všech ostatních
 • s postiženým komunikuj a zjisti jeho potřeby, uklidni jej
 • zajisti jeho tepelnou pohodu
 • sleduj stav postiženého, zejména jeho životní funkce, v případě potřeby reaguj
 • manipuluj s postiženým jen tehdy, pokud je to nutné

Stavy bezprostředně ohrožující život

Masivní zevní krvácení
Při velkém krvácení je bezprostředně ohrožen život poraněného.
Příznaky
krev z rány vystřikuje pod tlakem, pulzuje nebo volně vytéká velké množství krve v okolí zraněného
První pomoc
Stlačení přímo v ráně nejrychlejší a nejúčinnější způsob při krvácení z největších tepen (krční, stehenní, pažní) jediný způsob zástavy krvácení pro lepší utěsnění rány použij kus látky tlak na ránu nepovoluj do příjezdu pomoci
Přiložení tlakového obvazu
použij při krvácení z bérce nebo předloktí a hlavy tlak musí působit přímo na krvácející místo
dostatečně utáhni – tlakový obvaz má vyvinout takový tlak, který zastaví krvácení sleduj, zda obvaz neprosakuje, případně přidej další vrstvu

Bezvědomí

vědomí je jednou ze základních životních funkcí. Bezvědomí znamená pro postiženého bezprostřední ohrožení života
Příznaky
nereaguje na zevní podněty (oslovení, zatřesení, bolestivý podnět) povolení svalového napětí
Možné komplikace

 • zapadnutí kořene jazyka
 • vdechnutí žaludečního obsahu
 • zástava ostatních životních funkcí – dýchání a oběhu
 • podchlazení
 • pád při náhlém vzniku bezvědomí

První pomoc
zjisti stav vědomí postiženého
zakloň postiženému hlavu a zvedni bradu
zjisti, zda normálně dýchá, a přivolej odbornou pomoc
– pokud dýchá, udržuj záklon hlavy až do příjezdu odborné pomoci
– pokud nedýchá nebo nedýchá normálně, zahaj resuscitaci
kontroluj dýchání až do příjezdu pomoci
zabraň podchlazení postiženého

Zotavovací poloha

Do zotavovací polohy ukládáme bezvědomé, kteří normálně dýchají, a: bezvědomí nastalo v důsledku

 • otravy či opilosti
 • bezvědomí je důsledkem tonutí
 • postižený zvrací nebo krvácí z úst nebo nosu
 • musíme postiženého z jakéhokoli důvodu opustit

Zotavovací poloha
pomáhá udržet průchodné dýchací cesty a zabraňuje vdechnutí žaludečního obsahu

Foto: Zdroj : http://www.ibesip.cz, http://www.urkistravel.lt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *