Naši předci netrpěli alergiemi – proč trpíme my?

Různé alergie i různé příčiny

Nejdříve se podíváme na naše předky. Proč dříve lidé netrpěli alergiemi? Strava našich předků, kteří se dožívali stejného věku jako my byla zcela odlišná. Byla bohatá na sezónní zeleninu a ovoce, v zimním období v sušené podobě a to ve výši 8-10 porcí denně. Dále lidé jedli luštěniny, ryby a ořechy s obsahem omega-3 mastných kyselin v mnohem vyšší míře než dnes. Lidé jedli to, co bylo levné a čeho bylo hodně – přitom se jednalo o velmi vyvážený a nutričně ideální jídelníček. Byli silnější, zdravější, netrpěli demencí ani jinými degenerativními chorobami, ani nadváhou, přesto, že jedli jednou tolik, jako dnes.

Mnozí si řeknou, že také jí tak, jak jejich předkové a přesto mají alergie, proč?

Dnešní životní podmínky, styl života, způsoby zemědělství a potravinářství jsou příčinami nejen mnoha závažných chorob, ale také alergií. Došlo totiž k významnému ,,vývoji“ v oblasti zemědělství, kvality(pokud se to dá nazývat kvalitou) potravin a užitkovosti v tzv. zemědělské revoluci. Na úkor tomuto nepřirozenému vzestupu mnohonásobně vyšších zisků je zvýšena nemocnost, i úmrtnost. Na to navazuje další ,,vývoj“ a tím je farmaceutický koncern s nepatrnými náklady, ovšem obrovskými zisky.

Ve 20. století došlo k mnoha chemickým a genetickým úpravám základních surovin aby se nekazily, byly výnosnější sklizně, dali se převážet na vzdálená místa ve světě, což má zásadní negativní vliv na naší dnešní stravu, ale především na lidské zdraví. Chemie a toxické látky jsou prostě všude kolem nás a samozřejmě i v našem těle. Tím, že nesledujeme složení potravin, nedáváme pozor na kosmetiku, nečteme příbalové letáky od léků, nevěnujeme tomuto ani pár minut denně, ohrožujeme zdraví své i našich dětí. Je pouze na nás změnit přístup v životě a tím zlepšit naše zdraví. Uvědomění si, že většině výrobcům nezáleží na zdraví lidí je důležitý fakt. Hledejte takové, kteří mají dobré reference a nedávají do svých výrobků chemii a toxické látky. Výrobci budou pak nuceni změnit své postupy, když  o jejich výrobky nebude zájem.

V zastoupení jednotlivých potravinových alergenů hrají významnou roli stravovací zvyklosti: u nás jsou významnými alergeny zejména vajíčka, mléko, pšeničná mouka, kořenová zelenina, rajčata, ořechy, sója, ryby a různé ovoce. Je jednoduché zodpovědět otázku, proč alergiemi na tyto potraviny netrpěli naši předkové. Nic z uvedených potraviny nebyli chemické, pesticidní a toxické! Nejsme médii, odborníky, či institucemi informováni o škodlivostech a dopadech na naše zdraví, ani nás neinformují o vzduchu, který je plný herbicidních toxických postřiků a dalších škodlivých látek. Tudíž musíme sami vzíti své zdraví do vlastního uvažování a rozhodování.

Co je to alergie:

Alergie je nepřiměřená obranná reakce imunitního systému našeho organizmu na látky z okolního prostředí. Již z tohoto vysvětlení si každý může utvořit ,,obrázek“, že jsou látky v našem okolí, které nám způsobují nemoci, v tomto případě alergického charakteru. Alergie má velmi rozmanité příznaky od zduření nosní sliznice a rýmy, zarudnutí, slzení a svědění očí, svědění pokožky, vyrážky, kopřivky, dýchacích potíží. Vzácnější ale o to závažnější je bouřlivá reakce celého organismu známá jako anafylaktický šok, který může končit i smrtí. Tyto příznaky se ovšem netýkají pouze látek z okolního prostředí na které, žel, nemůžeme mít vliv, nýbrž i chemických látek, jejichž přísun můžeme ovlivnit sami. Jsou to chemické legální drogy, nebo toxické látky v potravinách a kosmetice, i v plastech.

Byli objeveny tyto druhy alergií: 

 • pylová alergie
 • atopický ekzém
 • potravinová alergie
 • alergie na plísně
 • alergie na léky
 • alergické astma
 • alergie na roztoče
 • alergie na zvířata
 • alergie na hmyzí bodnutí
 • alergie na latex
 • alergie na chlad
 • sluneční alergie
 • alergie na kovy
 • alergie na kosmetiku

V dnešní době si můžete zakoupit mnohé přípravky na alergie přímo v lékárně bez receptu. Ale pozor, neznamená to, že nejsou škodlivé pro vaše zdraví. U každého přípravku je napsáno: Pozorně čtěte příbalový leták ! Což mnoho lidí nedělá a tak si dobrovolně poškozuje své zdraví. Nejméně 25 % obyvatelstva ve vyspělých zemích je alergických na nějakou látku – a tento počet trvale stoupá!

Uvedeme příkladem lék Analergin jehož složení je : Cetirizini dihydrochloridum

Jedná se o syntetický fenyl methyl piperazinylový derivát, antihistaminikum. Cetirizin je metabolit hydroxyzinu a selektivní periferní antagonista histaminu H1-receptoru. Používá se k symptomatické léčbě sezónní a celoroční alergické rýmy a chronické kopřivky. Symptomatická léčba je taková, která odstraňuje příznaky, nikoli příčiny.

Co se týče složení daného přípravku jde o syntetický přípravek se širokou škálou nežádoucích účinků na lidské zdraví rozdělených do častých, méně častých a vzácně se vyskytujících.

K častým nežádoucím účinkům patří:  ospalost, závrať, bolest hlavy, zánět hltanu, rýma (u dětí), průjem, nevolnost, sucho v ústech a únava.

K méně častým nežádoucím účinkům patří: průjem, bolesti břicha, slabost (astenie), malátnost, zvláštní pocity na kůži projevující se brněním či mravenčením (parestézie), rozrušení , svědění, vyrážka.

Vzácně se může vyskytnout: zrychlená srdeční činnost (tachykardie), edém (otok), hypersenzitivita (reakce z přecitlivělosti), abnormální funkce jater (zvýšené hodnoty jaterních enzymů, bilirubinu), nárůst hmotnosti, křeče, agresivita, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost, kopřivka.

Velmi vzácně se může vyskytnout: nedostatek krevních destiček (trombocytopenie), porucha zaostřování (akomodace), neostré (rozmazané) vidění, mimovolní pohyby oční bulvy, anafylaktický šok (závažná, rychle nastupující alergická reakce), náhlé mdloby (synkopa), třes, poruchy chuti, dyskineze (porucha motoriky, pohybových schopností), dystonie (zvýšené nebo snížené svalové napětí), tiky, potíže s močením, enuréza (pomočování), angioneurotický edém (otok vznikající na různých místech organismu a způsobující obtíže podle postiženého místa, může vyvolat život ohrožující komplikace), lokalizované kožní erupce (výsevy).

Přijde vám zdraví prospěšné užívat takový přípravek? Není lepší najít příčinu vaší alergie a odstranit alergeny, které vám způsobují potíže?

O léčbě alergie vakcínami a možnými nežádoucími účinky vás seznámíme v dalším díle o alergiích.

Foto: http://ww.magazin-zivotni-styl.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *