První pomoc – Resuscitace a umělé dýchání

Resuscitace

Soubor úkonů, jejichž cílem je při zástavě životních funkcí zajistit postiženému v životně důležitých orgánech náhradní oběh okysličené krve. Je velmi důležité provádět ji včas a správně, před příjezdem zdravotnické záchranné služby (ZZS). Resuscitaci zahájíme, pokud postižený nereaguje (je v bezvědomí) a nedýchá normálně (nedýchá vůbec nebo má jen lapavé vdechy)
POKUD SE NEBRÁNÍ, TAK RESUSCITACI POTŘEBUJE

Resuscitace dospělých

 • zakloň mu hlavu tahem za bradu a tlakem na čelo a zkontroluj dýchání
 • přivolej záchrannou službu
 • stlačuj hrudník nebo kombinuj
 • stlačování hrudníku s umělým dýcháním
 • resuscitaci nepřerušuj do příjezdu odborné pomoci, nebo dokud postižený nezačne normálně dýchat
 • Stlačování hrudníku
 • postižený leží na zádech na pevné podložce
 • klekni si vedle hrudníku postiženého polož jednu dlaň na střed hrudníku postiženého, dlaň druhé ruky na první ruku, tlak vyvíjí pouze hrana dlaně
 • nakloň se nad postiženého a stlačuj hrudní kost asi o 5–6 cm, ruce napjaté v loktech, tlak směřuje kolmo dolů
 • stlačování prováděj frekvencí 100–120 stlačení za minutu
 • stlačení a uvolnění by měly trvat stejnou dobu, po každém stlačení umožni návrat hrudníku do původní polohy

Umělé dýchání

Pokud to umíš, kombinuj stlačování hrudníku a umělé dýchání. Po 30 stlačeních hrudníku zakloň postiženému hlavu tlakem na bradu a čelo prsty stiskni nos postiženého normálně se nadechni a plynule vdechni do postiženého (při správně provedeném vdechu se zvedá hrudník postiženého) vdechni do postiženého podruhé a opět začni stlačovat hrudník stlačuj hrudník v kombinaci s umělým dýcháním v poměru 30 stlačení : 2 vdechy

Odstranění překážky z dýchacích cest

V případě vdechnutí cizího tělesa je třeba postupovat rychle, protože postižený se dusí.

Příznaky
kašlání, sípavé či chroptivé zvuky nebo nemožnost dýchat, mluvit drží se za krk a postižený zrudne až zmodrá, přichází zástava dechu a bezvědomí.

První pomoc

 • Vykašlání – pokud postižený dostatečně a silně kašle, podpoř ho, aby dále kašlal
 • Údery mezi lopatky – postav se za postiženého. Postižený se předkloní silně udeř dlaní mezi lopatky postiženého.Úder opakuj.
 • Kojence si polož obličejem dolů na své předloktí, hlava dítěte směřuje šikmo k zemi, prsty fixuj hlavu dítěte. Starší dítě si polož přes svoje stehno, hlavou dolů.

Heimlichův manévr

Postav se za postiženého, obejmi pažemi jeho nadbřišek postižený stojí předkloněn zatni pěst a polož ji pod nejspodnější část hrudní kosti postiženého na pěst přilož druhou ruku a silně a prudce stlač nadbřišek postiženého směrem k sobě a nahoru neprováděj u malých dětí a u těhotných. Pokud jsou tyto postupy neúčinné a postižený upadne do bezvědomí, zahaj resuscitaci.

Povinnost poskytnout první pomoc je upravena v trestním zákoníku č. 40/2009. Ten říká, že pokud člověku, který se nachází nebezpečí smrti nebo jeví vážné známky poruchy zdraví, neposkytnete potřebnou pomoc, můžete být potrestáni až dvěma roky odnětí svobody.

Foto Zdroj:http://www.komenskeho66.cz,http://www.ibesip.cz,http://www.zdravotnickydenik.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *