Krutá smrt mistra Jana Husa 6.7. 1415

Speciálně upravená hranice prodloužila agonii upálení

I více jak 600 let od popravy mistra Jana Husa jeho smrt fascinuje veřejnost. Jako jeden z mnoha ve středověku zemřel na hranici obklopen plameny. Husova hranice byla ovšem podle dobového svědectví jiná oproti běžné zvyklosti. Jeden drobný detail tak patrně způsobil, že Hus před smrtí dlouho trpěl…

Učenec mistr Jan Hus (* kolem roku 1370 – † 6. 7. 1415), který o sto let předběhl jiné světové reformátory, skončil za kritiku katolické církve na popravišti. Jako kacíř byl souzen v Kostnici, která dnes leží na hranicích Německa a Švýcarska, a protože nikdy neodvolal své učení, byl odsouzen k smrti upálením.

Oproti běžným představám i mnohým uměleckým vyvedením ale Hus nestanul na klasické hranici – tou je myšlen kůl s obětí nad úrovní hořící hranice, jak se tehdy popravovalo běžněji. Husovo popraviště vypadalo jinak.

Svazky dříví promíšené slámou obložili kolem jeho těla tak stojícího až po bradu,“ popsal ve své knize historik a archivář Jindřich Francek na základě svědectví Petra z Mladoňovic, spisovatele  a kazatele, který zemřel v polovině 15. století.  Hranice vystavěná až do výše odsouzeného nebyla tak divácky populární, protože trpící oběť nebyla vidět. Pro popravovaného šlo ovšem o smrt mnohem bolestivější – kouř, který by ho jinak brzy zbavil vědomí a udusil, totiž začíná stoupat až nad jeho hlavou. Podobně byla o 16 let později popravena i Johanka z Arku.

Jan Hus byl tedy vystaven žáru plamenů a s velkou pravděpodobností tak před smrtí velice trpěl. Pokud ho ovšem nezabilo udušení, co zapříčinilo jeho smrt?

Lékařské zdroje se shodují, že kromě otravy zplodinami smrt nastává často kombinací několika možných příčin, jako je přehřátí organismu, šok či srdeční zástava způsobená extrémní bolestí. Velice pravděpodobná – a to i v Husově případě – je smrt vdechnutím plamenů. Ty prakticky okamžitě spálí na uhel dýchací trubice a tkáň plic.

To ostatně popisuje i Petr z Mladoňovic – Hus podle něj při zapálení hranice začal zpívat modlitbu. A když potřetí začal zpívati, hned mu vítr vehnal plamen do tváře, a tak sám sobě se v modle, pohybuje rty a hlavou, vypustil duši v pánu.“ Tělo se podle něj ještě chvíli hýbalo, než zcela ochablo.

Petr z Mladoňovic také tvrdil, že když požár strávil balíky slámy a dříví a odhalil Husa, jeho tělo dál stálo přidržované řetězem, který měl Hus omotaný kolem krku. Hned biřici řečený trup spolu se sloupem srazili na zemi a zvětšivše oheň ještě třetím vozíkem dříví, pálili je a obcházejíce kyji kosti roztloukali, aby se tím dříve obrátily v popel. Naleznuvše hlavu, kyjem ji rozbili na kousky a opět vhodili do ohně. Když pak našli mezi vnitřnostmi jeho srdce, naostřivše kyj, je naň jako na rožeň nakonec narazili a zvláště opékajíce a spalujíce kyji rozbíjeli a konečně celou onu masu obrátili v popel.“

Ostatky pak biřici naložili na kárku a popel vysypali do řeky Rýn, aby se z Husova hrobu nemohlo stát poutní místo. Dlouhá století trvalo, než katolická církev uznala svou chybu. Smutek nad popravou českého učence nevyslovil nikdo jiný než papež Jan Pavel II., a to v roce 1999. „Na prahu velkého jubilea roku 2000 chci vyjádřit hlubokou lítost nad krutou smrtí Jana Husa, která se stala zdrojem mnohých konfliktů a rozdělení v myslích i srdcích českého národa,“ řekl papež v Klementinském sále Apoštolského paláce ve Vatikánu při audienci účastníků mezinárodního sympozia o Janu Husovi, které se od středy do pátku konalo na papežské Lateránské univerzitě.

 

 

zdroj foto:https://www.blesk.cz/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *