Otec ADHD Leon Eisenberg jde o fiktivní nemoc

Nepoškozujte zdraví svých dětí !

Z prvních zastánců velkých výzkumných studií dětských vývojových problémů, jako jsou ADHD a autismus, byl výzkumník v oblasti dětské psychiatrie neurolog a psychiatr Dr. Leon Eisenberg. V roce 2009 sedm měsíců před svou smrtí poskytl interwiew a prohlásil, že ADHD je ukázkovým příkladem fiktivní nemoci.

Jde o podvod a jeho cílem je ospravedlnit celoživotní závislost na lécích, ke které děti odsuzujeme.

Samozřejmě, že chování typu hyperaktivity je skutečné, ovšem je velice pravděpodobné, že jde o přemíru toxických látek jak z potravin, tak z vnějších vlivů. Vznikají tak různé alergie a s tím související další zdravotní obtíže a užívání chemických drog. Toto dává miliardové výdělky farmaceutickým firmám. Jen v USA  zhruba již 8 milionů dětí užívá antidepresiva a další ,,léky“ na ADHD a jiné zdravotní obtíže.

Jako ,,jednička“ v otázce drog se dává dětem Ritalin, kterému se říká droga chudých, nebo dětský koks.  Zvláštní je, že ho shání na černém trhu studenti, jelikož jeho účinky jsou mimo jiné : zahánění únavy, vysoká soustředěnost, přívaly energie, síla a také proti kocovině. Psycholog ze střediska drogových závislostí Ivan Douda říká o tomto přípravku : Je to módní droga“ a přirovnává ji ke kdysi oblíbenému fenmetrazinu, jehož účinek je založen uvolňování noradrenalinu a dopaminu v centrálním nervovém systému.

Přitom Ritalin není žádnou novinkou na trhu, předepisuje se již od padesátých let. Dříve hlavně u epileptiků. Ritalin a další farmaceutické psychotropní přípravky jsou často vnucovány pod hrozbou vyloučení těch dětí, které jsou označeny za nepozorné nebo obtížně zvladatelné. Toto se děje i v otázce problémů s očkováním. Vyhrůžky od systému.

Žel, skutečnost, že lékaři předepisují tyto toxické drogy dětem, které mají špatné známky ve škole, nejsou soustředěné a prostě více živé je smutným faktem poškozování zdraví u budoucí generace. Nehledě na dopady, které přinesou jejich potomci, jelikož studie o vlivu na plody ještě nebyly provedeny a nikdo se jimi ani nezabývá. Je problém, když lékaři mají ,,lék“ ke kterému je vytvořena odpovídající diagnoza.

Vše do sebe zapadá a tak se u dětí potlačují  případné společensky nepřijatelné postoje, tím se stávají závislými a v pozdějším věku budou vyžadovat silná antidepresiva, která jim obstará farmaceutický dodavatel. Samotný slovník psychiatrie je určován farmaceutickým průmyslem!

Přitom většina psychiatrických drog je přinejmenším zbytečná a často vedou k sebevraždám, či vraždám. Co se týče například zmiňované poruchy ADHD, neexistuje nějaký biologický důkaz, nebo test jak stanovit tuto nemoc v mozku.

Psychiatři s vazbami na farmaceutické firmy tvoří ve výboru minimálně 68%. Velké farmaceutické firmy platí psychiatry za to, že pořádají semináře, působí jako konzultanti, nebo přihlašují své klienty do koncových testů nových drog.

 

Ritalin – methylfenidát – stimuluje centrální nervový systém.

Vedlejší účinky:

 • nervozita, nespavost a bolest hlavy
 • anorexie
 • agresivita
 • abnormální chování
 • bolest břicha, průjem, nevolnost, žaludeční obtíže a zvracení
 • deprese
 • sluchové, zrakové a dotykové halucinace
 • zuřivost
 • sebevražedné myšlenky
 • pozměněná nálada
 • neklid, plačtivost, tiky
 • zvýšení hodnot jaterních enzymů
 • svědění, vyrážka, kopřivka
 • nadměrné pocení
 • bolest svalů, svalové záškuby
 • horečka
 • změny krevního tlaku a srdečního tepu
 • zpomalení růstu u dětí při dlouhodobém podávání
 • nadměrná bdělost
 • dezorientace
 • abnormální myšlení
 • poruchy myšlení
 • závrať
 • psychomotorická hyperaktivita
 • dvojité vidění, rozmazané vidění
 • výrazné změny nálady nebo osobnosti
 • arytmie, tachykardické palpitace
 • záněty mozkových tepen a/nebo mozkový infarkt
 • mánie
 • psychotické poruchy, včetně zrakových, dotekových a sluchových halucinací nebo bludy
 • bušení srdce, nevysvětlená tísnivá bolest na hrudi, dušnost
 • ochrnutí nebo zhoršení pohybu a zraku, potíže při řeči
 • Infekční a parazitární onemocnění
 • Poruchy krve a lymfatického systému
 • Poruchy imunitního systému
 • Poruchy metabolismu a výživy
 • Psychiatrické poruchy

Připadá vám normální, že takovéto drogy jsou předepisovány a aplikovány dětem???!!!

Ritalin příbalový leták :http://farmaceutika.info/ritalin

Foto : www.hoaxorfact.com, www.http://onlineroidshouse.com

Reklama

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama