Děti jsou naše budoucnost

Jaká budoucnost čeká na dnešní děti?

Vzhledem k tomu, jaký je dnešní svět a jak vychováváme naše děti na ně čeká velmi složitá a těžká budoucnost. Jaké budou naše odpovědi na jejich otázky, až se nás budou ptát: ,,Proč jste nezastavili to vše, co zničilo svět?“

Ony nemají moc cokoli měnit, ony se uchylují k bezpečí domova a věří, že dospělí jsou ti, co rozhodují a činí kroky k žití. Pokud je dítě schopno vnímat škodlivosti lidských činů již v dětství, ozývá se, ovšem je mu to něco platné? Žel není. Nemůže svolat další děti k činnostem na záchranu přírody. Nemůže nic, pouze plakat a být nešťastné. Jeho nářky vyslyší rodiče a pokud sdílejí jeho názory na sociálních sítích, pak takové děti slyší i ostatní lidé a je šance, že se zamyslí nad tím, jak zubožená generace dětí vyrůstá. Jací z nich vyrostou dospělí?

Dnešní svět je pro děti cizácký, chová se k nim jako k materiálu. Mají náhradní díly pro žití, ale postrádají lásku, cit, vnímání, pozornost a péči, tu pravou lidskou péči. Ony si neuvědomují, že je špatné, když jsou zahlcovány materialistickými braky a že jim to ničí osobnost a tvoří z nich bytosti bez ducha. Jsou natolik pohlceni dnešním světem technologií, že jejich dětství postrádá ten pravý smysl. Smysl k tvoření, fantazii, kreativitě, lásce, úctě, vzájemné komunikaci ať s vrstevníky, či s dospělými. Odstavujeme je na kolej samoty a bezmyšleknovitého přežívání!

Copak tak má vypadat dětství? Tak jsme my prožívali ty nejšťastnější chvíle našeho života? Proč tedy děláme z našich dětí tyto duševně oploštělé ,,bytosti?“

Ony volají, prosí, škemrají, žadoní o pozornost a čeho se jim dostává ? Televizních obrazovek, tabletů, mobilů a dalších odpoutávačů jejich přirozených potřeb a tužeb. Aby dospělí měli klid, dopřejí svým dětem mnoho zábavy a jim se to líbí, nevědí že to není dobré a že jim to velmi škodí zdravotně. Líbí se jim ty virtuální lapače, do kterých doslova prorůstají a následně nejsou schopny se od nich odtrhnout. Tak již u dětí vznikají nebezpečné závislosti na virtuálních světech her a zábavy. Jejich smysly a vnímání zakrňují ještě než mají možnost se vyvinout. Do toho všeho nízkého a bezcenného pro jejich růst ještě dostávají spoustu chemie v podobě dobrot a falešných potravin, spolu s jedy od ,,lékařů“.

Vše toto zlo škodlivých vlivů se nakumuluje v jeden celek, ze kterého má vyrůst zdravě smýšlející jedinec??? Jaká bude naše budoucí generace ? A co pak jejich děti?

Položte si každý tyto otázky a nepřemýšlejte o ničem, ale jednejte ihned !

Děti potřebují vás ! Jen vy jim jste schopni dát lásku a správnou péči nejen o jejich duši ale i tělo. Ony sami nezmohou nic. Pokud to zkazíte a ony vyrostou, bude pozdě na zpytování svědomí. Čas běží neúprosně rychle, važte si toho, že máte děti a chopte se úlohy, která je přirozená, přeci proto jste děti přivedli na svět, aby byly šťastné a vyrostly z nich dobří lidé do klidného a bezpečného světa.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *