Svatý Valentýn je svátkem zamilovaných

V Čechách však stále vyhrává 1. květen

Svatý Valentýn, svátek zamilovaných

Svátek svatého Valentýna, nebo-li Valentýn, se slaví v anglosaských zemích každoročně 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi partnery, ale také mezi přáteli. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou srdce a lásky. V poslední době se tento svátek rozšířil a stále šíří i v kontinentální Evropě, do určité míry z komerčních důvodů.

Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Luperca slaveném ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce.

Legenda o knězi Valentýnovi

Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 14. února 269 ho císař nechal popravit. Svátek Luperca splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek, který je nyní 14. února slaven.

Ve skutečnosti kolem svatého Valentýna panuje mnoho nejasností. Pravdou je, že žil a působil jako katolický kněz. Podle historických zdrojů měl léčitelské schopnosti. Podařilo se mu prý také uzdravit syna známého rétora Kratóna – podle legendy se za chlapce modlil, až jej Bůh vyslyšel a syna zázračně uzdravil. Osoby, které uzdravil, se pak následně měly obrátit na křesťanskou víru, což nesla nelibě tehdy v Krista nevěřící široká veřejnost. Valentýn byl proto zatčen a sťat.

Valentýnské zvyky
K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu pronikají i do českého prostředí – a to zejména pod tlakem obchodníků. Jedná se především o společnou oslavu svátku zamilovanými páry, darování valentynských přáníček – vyznání lásky nazvané Valentýnky.

Češi stále za svátek zamilovaných mnohem více než 14. únor považují 1. květen. V tu dobu se ženy nejvíce těší na políbení svého partnera pod rozkvetlou třešní.

zdroj:http://ceskyrajvakci.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *