Utajovaná pravda – zapovězené poznání

Lidský experiment na planetě Zemi je nyní na pokraji sebedestrukce

„Výzkumy v oblasti UFO nás – křičící a vzpouzející se – uvedou do vědy 21. století“ J. Allen Hynek. Kosmonaut lodi Apollo dr. Brian O ́Leary v předmluvě ke stejnojmenné knize s tímto článkem od Stevena M.Greera, píše:

„Lidský experiment na planetě Zemi je nyní na pokraji sebedestrukce. Je překvapivé, že jsme stále ještě zde, když vezmeme v úvahu hrozbu nukleárních zbraní, chemické a biologické jedy otravující přírodu, globální klimatické změny, šíření zbraní jak na planetě, tak v kosmu, chamtivost korporací, hrubý protekcionalismus a špatné vedení vlády … , šíření strachu a ignorace, chyby v našem kulturním formování, zatajování moderních technologií, které mohou spasit naši civilizaci, a v neposlední řadě stále větší rozdíly mezi bohatými a chudými.

Máme vůbec nějakou naději? Říkám, že je třeba se alespoň pokusit. A když se opravdu pokusíme, kde můžeme najít odpovědi? V díle dr. Greera. …

Ten den, kdy jsem poprvé tohoto skvělého mladého doktora – záchranáře s osobními zkušenostmi s UFO a mimozemšťany – potkal … jsme začali propojovat souvislosti, kterým jsme oba sotva začínali rozumět: že mimozemské návštěvy nejsou pouze holou realitou, ale že tyto bytosti mohou pomoci při překonání nadcházející globální krize způsobené lidskou činností….

Dr. Greer nashromáždil (více než kdokoli jiný) ty nejpřesvědčivější důkazy o utajování jevů UFO/ET.

…projekt nazvaný Disclosure, kulminoval v podobě ohromné konference, která se konala ve Washingtonu v květnu 2001. Tato odhalení udělala tlustou čáru za dlouhou a nechutnou historií vládního utajování poznatků o takových technologiích, jako jsou mikroelektronika, antigravitační pohony, přístroje point-zero a zařízení na „volnou“energii, které jsme získali od našich návštěvníků. Masivní utajování celé této záležitosti trvá již více jak šedesát let.“)* Tolik citáty z předmluvy knihy.

Sám jsem vyslechl od kontaktéra mimozemské civilizace, jež pro naši identifikaci užívá jména Bashar, o němž a Darrilu Ankovi je dokument „First Contact“, že jeho civilizace v minulosti necitlivě zacházela se svou planetou a přivodila její destrukci (nyní žijí na umělých objektech). To ale nebylo předmětem mého rozhovoru s ním – o mém rozhovoru se zmiňuji v diskusi k minulému článku – odpovídám na dotaz jednoho ze čtenářů. Toto uvádím proto, že tuším, že obavy kosmonauta O ́Learyho (vědce Princetonské univerzity, zabývající se výzkumem vesmíru), jsou velice aktuální!

Jsem přesvědčen, že je moc důležité, aby informace, jichž zneužívá jen malá hrstka „vyvolených“, měli všichni lidé! Aby viděli, že jsou stejně mocní, jak ti, kteří to nyní manifestují, aby chápali, že nemáme omezené zdroje, ale žijeme v neomezeném proudu, není třeba šetřit, ale užívat. Pro každého je dost (jen mu k tomu je zabraňován přístup). Pokud bychom všichni měli přístup k „proudu“, byli bychom si všichni rovni, nebyli by „bohové“ a „otroci“, jak o tom píši ve své první pohádce. Nelze toho dosáhnout pouhým mávnutím proutku. Musíme se dostat nejen k informacím, ale také změnit sami sebe! Nelze nám dát vše bez přípravy, dokud se nezbavíme pocitu omezeného zdroje (ze setrvačnosti bychom hromadili i všechno to co vůbec nepotřebujeme). Ale už jen vědomost o tom, co vše existuje vytváří podmínky, abychom se změnili.

Proto se snažím , aby co nejvíc lidí vědělo o mimozemských civilizacích, které nám nechtějí škodit, ale nás povznést a zařadit mezi sebe. A bojí se o naši planetu, stojící na pokraji katastrofy – i oni ji potřebují.

)* Citáty použity z knihy Utajovaná pravda – zapovězené poznání, Steven M. Greer, vydalo nakladatelství DOBRA v roce 2008

Autor: Vladimír Koliandr

Zdroj: https://koliandr.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=580367

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *