Cyklista je řidičem nemotorového vozidla

Jaké jsou povinnosti cyklisty

Dodržování pravidel  silničního provozu stejně, jako řidič automobilu. Mimo jiné tedy platí, že jízda pod vlivem alkoholu je stejně nepřípustná jako u  řidičů motorových vozidel. Zákon cyklistovi navíc v §58, odst. 4) říká:
Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.

Kde jezdit

Obecně platí, že cyklisté jezdí po silnici vpravo, co nejblíže pravému okraji vozovky, a to pouze v řadě za sebou. Je-li ovšem na silnici zřízen zvláštní jízdní pruh pro cyklisty nebo je v blízkosti silnice stezka pro cyklisty, pak je cyklista musí použít. Jestliže jede cyklista po společné stezce pro chodce a cyklisty, pak musí, kromě případného nutného objíždění překážky, jet pouze v pruhu určeném pro cyklisty a nesmí ohrozit chodce jdoucí po stezce. Toto platí na společné stezce obdobně i pro chodce, který nesmí ohrozit cyklistu.
V obytné zóně platí pro cyklistu stejná pravidla jako pro řidiče motorového vozidla, tedy nesmí překročit rychlost 20 km/h a nesmí ohrozit chodce. V pěší zóně se cyklista může pohybovat pouze jako chodec, pokud není ve spodní části značky uvedeno jinak.

Povinná výbava kola

Používáme sice termín „povinná výbava“, ale tato povinnost má zajistit cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici. Za snížené viditelnosti musí mít cyklista za jízdy vpředu rozsvícen bílý světlomet a vzadu červené světlo. Červené světlo může svítit přerušovaně. Je-li vozovka dostatečně a  souvisle osvětlena, může být i vpředu použito místo světlometu bílé přerušované světlo. Samozřejmostí jsou odrazky.

V provozu na silnicích jsou cyklisté spolu s chodci nejohroženější skupinou. Dobrý technický stav kola a povinnou výbavu musí splňovat nejen jízdní kolo pro turistickou jízdu za krásami přírody, ale i kolo používané při cestě v obci na nákup.

Pravidla silničního provozu sice po osobách starších než 18 let nevyžadují při jízdě na kole používání ochranné cyklistické přilby, ale zvažte sami, zda nemá své opodstatnění:
riziko úmrtí je při pádu z kola bez přilby na hlavě 19× vyšší; pád z kola při rychlosti 15 km/h je tvrdý jako skok po hlavě na beton z jednoho metru; 90 % při nehodě usmrcených cyklistů nemělo přilbu.

Kromě přilby lze doporučit i vhodný cyklistický oděv a obuv, které vám umožní pohodlný pohyb na kole a poskytnou ochranu proti povětrnostním vlivům, ale též proti pocení a samozřejmě i jistou ochranu proti odřeninám kůže při případném pádu. Je pochopitelné, že si takovou výstroj nepořídíte, jezdíte-li na kole pouze občas. I přesto však musíte dbát na to, aby vám oblečení nemohlo vaši cestu na kole zkomplikovat či dokonce učinit nebezpečnou. Používejte cyklistické brýle – i malá muška v oku spustí reflexivní slzení a bude odvádět vaši pozornost od řízení kola.

Mají-li vás řidiči ostatních vozidel vnímat a respektovat, musejí vás nejdříve vidět. Při jízdě na kole to platí obzvlášť za snížené viditelnosti, tedy za šera, tmy, deště nebo mlhy. Pro zlepšení své viditelnosti používejte pestrobarevné oblečení doplněné o různé kontrastní a barevně zářící pruhy. Nestyďte si obléct reflexní vestu či jiné reflexní doplňky. Nejen předepsané osvětlení jízdního kola vám za snížené viditelnosti zajistí viditelnost. Reflexní pruhy na oděvu, cyklistické přilbě, obuvi nebo na jízdním kole odrážejí světlo ve tmě do vzdálenosti větší než 200 metrů. V porovnání s bílým oblečením je to o celých 150 metrů dále.

Na kole na nákup

Kdo z vás si někdy zavěsil těžké nákupní tašky na řídítka a pokusil se za jízdy udělat rychlejší manévr, dobře ví, před čím chceme varovat. Rozhoupaná nákupní taška na okamžik převezme řízení kola, a pokud nedojde k úplné ztrátě rovnováhy, budete mít štěstí, jestliže v tomto okamžiku zakolísání okolo vás nepojede automobil. Pro účely převozu tašek lze opatřit jízdní kolo přívěsným vozíkem nebo nosičem s košem, ve kterých lze bezpečně převážet mnohdy i větší nákup, než jaký je možno uvézt na řídítkách. S nákupem na řídítkách kolo pouze veďte!

Převoz objemných předmětů

Pro venkov bývá poměrně typické převážení větších předmětů na kole. Jde například o kosu, hrábě, dříví, balík sena, různý stavební materiál nebo domácí zvířata. Jenomže tento letitý zvyk z kdysi liduprázdných silnic se v současnosti dostává do přímého konfliktu s prudce houstnoucí dopravou i mimo města. Pravidla zakazují převážet předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky silničního provozu. To lze vyřešit například přívěsným vozíkem. Ten nesmí být širší než 90 cm a na zádi musí mít na každé straně kulatou či obdélníkovou červenou odrazku. Za snížené viditelnosti je vhodné na levou stranu vozíku připevnit červené neoslňující světlo nebo cyklistickou blikačku.

Obdobně velký vozík lze použít i pro převoz dětí, pouze pokud je pro jejich převoz schválen. Takový vozík má mít navíc ve výšce 1,2 – 1,6 m jasně viditelný žlutý nebo oranžový praporek.

Po přechodu pro chodce pouze jako chodec!

Jedete-li na kole a chcete využít přechodu pro chodce, abyste se dostali na protější stranu ulice, jste povinni sesednout a po přechodu pro chodce jízdní kolo vést vedle sebe. Pokud možno po své pravé straně blíž k okraji přechodu, abyste neohrozili ostatní.

NIKDY NEJEZDĚTE PO PŘECHODU PRO CHODCE NA KOLE, POKUD JEJ NEDOPLŇUJE I PRUH PRO CYKLISTY!

Vede-li chodec kolo po chodníku, nesmí tím ohrožovat ostatní chodce. Je tedy lepší vést kolo blíž k vozovce. Zároveň tak chrání i sám sebe. Vede-li chodec kolo po silnici, pak jde po pravé krajnici nebo při pravém okraji vozovky. Kolo je přitom opět na straně blíže k vozovce. Při chůzi s kolem musí alespoň jedna ruka držet kolo za řídítka. Tímto způsobem je zajištěno přesné vedení kola, které tak nemůže například najetím na nerovnost náhle změnit směr jízdy a zkřížit dráhu jinému chodci nebo dokonce jedoucímu vozidlu.

Přejezd pro cyklisty

Stezky pro cyklisty a silnice se mohou křížit. Takové místo, kde stezka pro cyklisty protíná silnici, se nazývá „přejezd pro cyklisty“. Na silnici je vyznačen vodorovnou dopravní značkou, která má podobu bílých čtverců na silnici, vyznačujících jízdní pruh pro jízdu cyklistů. Na přejezdu pro cyklisty se stejně jako na cyklostezce jezdí vpravo. Je-li takový přejezd vybaven semaforem, potom se řídíte rozsvícenou barvou na semaforu.

NA PŘEJEZDU PRO CYKLISTY NEMÁTE ŽÁDNÁ ZVÝHODNĚNÍ A MUSÍTE DÁT VŽDY PŘEDNOST V JÍZDĚ VŠEM, KTEŘÍ JEDOU PO SILNICI!

Při výjezdu z označené obytné nebo pěší zóny na jinou silnici, se vždy přesvědčte, zda po silnici, na kterou vjíždíte, nejede jiné vozidlo. Musíte mu totiž dát přednost v jízdě, stejně jako ostatní vozidla. Povinnost dát přednost v jízdě platí i v případě, že cyklostezka, po které jedete, končí a vy vjíždíte na silnici. Stejné pravidlo platí i při vyjíždění z polní či lesní cesty a dalších podobných míst mimo pozemní komunikaci.

Výběr vhodné trasy

Svou bezpečnost můžete zvýšit i výběrem vhodné trasy, po které se budete pohybovat. Rušná silnice se silným provozem a množstvím kamionů není pro cyklistu nic potěšujícího, ani pokud je na ní vyznačen samostatný pruh pro cyklisty. Pro řidiče motorových vozidel navíc tvoříte určitou překážku, a tak se kolem vás zvyšuje pravděpodobnost kolize, která je pro cyklistu životu nebezpečnou. Kromě toho, tlaková vlna od předjíždějícího kamionu dovede rozkolísat i osobní automobil, natož pak cyklistu. Pro překonání takto nepříjemných tras raději použijte hromadnou dopravu.

Nepodceňujte jízdu na kole 

Z příčin řady dopravních nehod vyplývá, že cyklisté mnohdy podceňují náročnost jízdy na jízdním kole. Nepodceňujte proto možnost náhlé únavy či výskytu fyzické indispozice.. Dodržujte pitný režim a zajistěte si schopnost přivolat pomoc tím, že s sebou budete vozit mobilní telefon. Jestliže jste z jakýchkoliv důvodů nuceni přerušit jízdu, vždy co nejrychleji opusťte vozovku!
Zároveň nikdy nezapomínejte, že jako cyklista se řídíte stejnými pravidly jako řidič automobilu. Je třeba dodat, že do některých míst je cyklistům vjezd zakázán především pro jejich vlastní bezpečí anebo pro bezpečí chodců. Vaše srážka s chodcem může mít pro chodce fatální následky. Stejně tak vaše srážka s automobilem může být naopak poslední nehodou pro vás. Tak jako můžete předpokládat, že vás chodec neslyší, raději počítejte i s tím, že vás řidič nevidí nebo může přehlédnout. Typicky se jedná o situaci, kdy se pohybujete vůči vozidlu v  jeho slepém úhlu. Raději si proto zjednodušme jízdu na kole tím, že pokud není naše právo přednosti pro všechny jednoznačné, dáváme přednost my.

Nepodceňujte ani tisíckrát projetou a dokonale známou trasu. Vždy na ní může vzniknout nečekaná dopravní situace a dodržování základních zásad bezpečné jízdy vám tak může zachránit život.

DESATERO BEZPEČNÉ JÍZDY NA KOLE

1. Dodržujte pravidla silničního provozu.
2. Buďte ohleduplní a obezřetní.
3. Mějte jízdní kolo v řádném technickém stavu.
4. Buďte viditelní.
5. Buďte v dobré fyzické kondici a nepřeceňujte své zdraví.
6. Používejte ochrannou cyklistickou přilbu.
7. Používejte vhodný oděv a obuv a cyklistické brýle.
8. Volte vhodnou trasu a dobu.
9. Nákup nebo zavazadla převážejte na nosičích nebo v přívěsném
vozíku.
10. Nepodceňujte jízdu na kole.

Foto:Zdroj:www.benweyts.be, http://www.ibesip.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *