Blesk přírodní úkaz a jak se před ním chránit

Existuje dokonce strach z blesků, nazývaný astrafobií

Blesk je silný přírodní elektrostatický výboj a hrom vzniká, když výboj rychle zahřeje vodící kanál a vznikne rázová vlna. Blesk může uhodit z mraku vzhůru stejně jako dolů.

Světlo blesku se šíří rychlostí 300.000 km/s, zvuk hromu rychlostí jen 340 m/s. Vzduch se při úderu ohřeje až na 30 000 °C. Blesk uvidíme prakticky okamžitě, zvuk hromu až mnohem později. Je-li bouře ve vzdálenosti 1 km, uslyšíme hrom až přibližně za 3 sekundy po spatření blesku. Podle statistik NASA udeří po celém světě za sekundu 100 blesků.

Jsou negativní a pozitivní blesky.Ten negativní obvykle vzniká, když je neviditelný negativně nabitý impuls z krokového kanálu vyslán z mraku. Když se to stane, pozitivně nabitý krokový kanál je obvykle vyslán z pozitivně nabité země nebo mraku. Když se 2 kanály střetnou, elektrický proud značně vzroste. Tyto blesky zahrnují 95% všech blesků. Pozitivní blesk tvoří méně než 5 % všech blesků. Vyskytuje se, když se krokový vodič formuje při pozitivně nabitých vrcholech mraků s tím důsledkem, že negativně nabitá proudnice je vyslána ze země. Celkovým efektem je vybití pozitivních nábojů do země.

Téměř po celý rok ve Venezuele podél řeky Catatumbo, zejména u jezera Maracaibo, nabízí úžasná podívaná: tuto oblast zasáhne denně asi 40 000 blesků. Ročně je to přes milion blesků!

S blesky již experimentoval vynálezce srbského původu Nikola Tesla, který celý život zasvětil pokusům s elektřinou.  Na přelomu 19. a 20. století uměle vytvářel za pomoci vysokého napětí blesky v laboratoři v Colorado Springs. Cílem těchto experimentů bylo porozumět chování blesků tak, aby bylo možné před nimi ochránit dálková vedení rozvodů elektřiny.

V současnosti se na mnoha místech provádí aktivní výzkum blesků. Stačí nastřelit do mraku meteorologickou raketu táhnoucí za sebou drátek a umělý blesk může být na světě. Metoda má mnoho výhod. Není třeba čekat na úder blesku. V blízkosti odpalovací rampy mohou být detektory částic, světelného, rentgenového i gama záření, čidla pro měření elektrického a magnetického pole nebo tekoucích proudů. Příkladem mohou být experimenty s meteorologickými raketami prováděné v Mezinárodním centru pro výzkum a testování blesků v Camp Blanding na Floridě, které je spravováno Floridskou univerzitou.

Mezinárodní centrum výzkumu a testování blesků (ICLRT) sedí na 100 akrech vzdušného prostoru řízené země v Camp Blanding Florida. Je to venkovní testovací laboratoř pro výzkumné laboratoře ECE Lightning Research University na  Floridě. Zde pálí rakety do bouřky. Obr.č.1-2-3  Tyto brilantní fotografie ukazují energii, která byla udržována v poměrně malých úderech blesku. Zelené zbarvení je zničení měděného drátu. Vícenásobná čára světla jsou vícenásobné impulsy blesku. A krásné oddělení mezi čarami je od větru, protože kamery zaznamenávají téměř okamžitou událost.

V přírodě musíme počkat na dokončení okruhu. ICLRT dává přírodě pomocnou ruku tím, že okamžitě povolí jakékoliv nábojové nerovnováhy, aby závodily po měděném drátu. Výsledkem je teplo, světlo a odpařená měď. Projekt ICLRT, financují agentury, jako je NASA a DARPA.

 

 

Jak se před bleskem chránit?

  • Nejlepším řešením, jak zamezit zásahu bleskem, je pobývat v budově opatřené hromosvodem.
  • Nenacházet se na otevřeném prostranství na odkrytých vršcích.
  • Nejezdit v době bouře na kole či motocyklu.
  • Vyvarovat se chůzi v bouřce
  • Nepoužívat deštník
  • Je-li třeba setrvávat za bouře pod stromem, pak je důležité nebýt přímo u kmene a mít chodidla u sebe.
  • Nikdy se nedotýkat za bouře kovových předmětů.
  • Vyhýbat se koupání či jízdě na loďce
  • Jízda autem je bezpečná, neboť vůz představuje tzv. Faradayovu klec

Foto:https://nerdist.com/the-lab-where-lightning-always-strikes-the-same-place/, www.pinterest.co.uk,

Reklama

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama