Georgia poradní kameny – od koho je tento vzkaz?

Georgijské poradní kameny se nacházejí na nejvyšším kopci v regionu Elbert County.

Tento žulový monument, leží asi 140 km východně od Atlanty, budí jeho tajemným poselstvím rozpaky, obavy a znepokojení a to nejen v Americe, ale po celém světě. Nikdo dodnes neví, kdo jej nechal postavit a jaký je pravý účel této záhadné stavby.

Monument, měřící asi 6 metrů, tvořený šesti žulovými deskami o celkové hmotnosti 110 tun má být jakýmsi „rádcem pro věk rozumu“. Na čtyřech deskách, které obklopují prostřední monolit, je vytesáno deset přikázání v osmi různých, nejfrekventovanějších jazycích světa: v angličtině, španělštině, svahilštině, hindštině, hebrejštině, arabštině, čínštině a ruštině. Každá z osmi stěn tak obsahuje text v jiném jazyce.

Kameny také slouží jako astronomický kalendář, neboť každý den v poledne sluneční paprsky procházejí úzkým otvorem stavby a ozařují příslušný den v roce. Na vrcholu monumentu jsou rovněž zaznamenány čtyři nejstarobylejší lidské jazyky: klínovým písmem psaná babylonština, starořečtina, sanskrt a staroegyptské hieroglyfy.

Na západ od monumentů, jen pár metrů, leží v zemi další žulová deska, na níž se mimo jiné píše o časové kapsli umístěné pod deskou, ačkoli chybí údaje o tom, kdy a zda vůbec byla zakopána a kdy dojde k jejímu znovuotevření.

Muž, který si stavbu monumentu v červnu roku 1979 objednal u Elbertonské společnosti pro zpracování žuly, vystupoval pod pseudonymem R. C. Christian. Uvedl, že zastupuje skupinu, která chce lidstvu nabídnout cestu humanity a do kamene nechat vytesat důležité poselství.

Posledním žijícím mužem, který se s tajemným R. C. Christianem setkal osobně, je osmdesátiletý Wyatt Martin, jenž loni na jeho adresu pro časopis Discover Magazine řekl: „Kdybych jeho jméno prozradil, přiložili by mi pušku k hlavě a odpráskli mě.“

Podle některých hypotéz může být pseudonym tajemného muže odvozen od jména legendárního zakladatele středověkého řádu rosekruciánů Christiana Rosenkreuze.

Díra, kterou vidíte v kameni, byla vyvrtána v ústředním kameni, aby skrz ni byla kdykoliv pozorovatelná Severka. To byl jeden z několika požadavků, které R. C. Christian při budování amerického Stonehenge vznesl, a odráží jeho posedlost zarovnáním hvězd, slunce a měsíce. Okultisté často uctívají zarovnání a pohyb nebeských těles jako součást svých náboženských obřadů.

Jeden z nápisů vytesaný do Poradních kamenů přednáší vůli elity:

„Udržuj lidstvo pod 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou,“ po čemž následuje rada: „Veď reprodukci moudře ke zlepšování zdatnosti a rozmanitosti.“

Ekologisté a demografové po celém světě se ohánějí právě číslem  500 milionů, jako ideálním počet, pod nímž nebo na němž by se měla lidská populace udržovat. V porovnání se současnou globální populací 8 miliard by předjímaných 500 milionů znamenalo redukci ne menší než 94 procent oproti dnešnímu stavu. Římský klub ve svých „Cílech pro lidstvo“ navrhuje, že „konečná ideální trvale udržitelná populace je snad i vyšší než 500 milionů, avšak menší než jedna miliarda.“

Podle mystických číselných tabulek představuje 5 rovnováhu, vyváženost atd., což přesně odpovídá nápisům na Poradních kamenech, kde píší: „Udržuj lidstvo pod 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou.“ Rovnováha. Řád. Tohle jsou slova používaná tyrany, kteří věří, že jsou předurčeni k vládě nad lidstvem.

Udržet populaci pod hranicí 500 milionů nelze totiž jinak než za cenu nějaké apokalyptické katastrofy.

Vytesaná přikázání mají sloužit k obnově planety a společnosti a znějí takto:

1. Udržujte počet lidí pod hranicí 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou.
2. Dělejte reprodukci moudře s ohledem na zlepšování tělesné kondice a rozmanitosti.
3. Sjednoťte lidstvo novým živým jazykem.
4. Ovládněte vášně – víru – tradice a všechny věci smírnou cestou.
5. Ochraňujte lidi a národy spravedlivými zákony a soudy.
6. Ať se všechny národy řídí svými zákony a externí spory nechť řeší světový soud.
7. Zrušte zbytečné zákony a zbytečné úředníky.
8. Vyvažujte osobní práva povinnostmi ke společnosti.
9. Oceňujte pravdu, krásu a lásku ve snaze o harmonii s nekonečnem.
10. Nebuďte rakovinou na Zemi – dejte prostor přírodě – nechte místo pro přírodu.

Yoko Ono, vdova po Johnu Lenonovi, nedávno o americkém Stonehenge řekla:

„Chci, aby lidé o kamenech věděli… Jsme směřováni ke světu, kde bychom mohli poznat všechny krásné věci, které jsou v této zemi, a kameny v Georgii to symbolizují.“

Jaký je skutečný význam amerického Stonehenge a proč je toto tajné poselství důležité? Protože to potvrzuje fakt, že existuje záměr tajné skupiny

1) Dramaticky snížit světovou populaci.

2) Prosazovat zelené hnutí.

3) Nastolit celosvětovou vládu.

4) Prosazovat novou spiritualitu.

Zcela určitě je skupina, která objednala kameny v Georgii, jednou z mnoha podobných skupin, které společně pracují na novém světovém řádu, novém světovém ekonomickém systému a nové světové spiritualitě. Za těmito skupinami jsou nicméně temné spirituální síly. Bez pochopení povahy těchto temných sil je nemožné pochopit odvíjející se světové události.

Foto: benhanson.areavoices.com , https://guidestones.org/the-guidestones/web-series-rc-christian-conspiracy/, http://www.zvedavec.org

Reklama

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama