Jaké je vaše čínské znamení

KRYSA

2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912, 1900

BUVOL

2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913, 1901

TYGR

2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914, 1902

ZAJÍC

2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915, 1903

DRAK

2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1016, 1904

HAD

2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917, 1905

Krysa-charakteristika

„Chopte se života každý den a v tento okamžik, pak se teprve můžete dostat tam, kam chcete.“
Krysa je inteligentní a vtipná, má značný šarm a zároveň je velká bojovnice. Pokud se před ní objeví výzva, jde do všeho se strojeným klidem a vyrovnaností. V jejím nitru však převládá agresivita a snaží se svým projevem pouze oklamat ostatní.
Krysa je ráda ve společnosti a má kolem sebe většinou hodně přátel a známých. Mezi její kamarády patří lidé, kteří stejně jako ona touží po úspěchu a neustále vyhledávají možnost k postupu. Krysa sama umí být dostatečně přesvědčivá a své myšlenky ostatním předložit tak, aby byly přijaty.
Životní styl Krysy bývá často vyčerpávající, protože inklinuje k zapojení ve více aktivitách, zajímá se o věci obecné, snaží se splnit očekávání druhých. Ve svých partnerských vztazích se ráda blýskne i svým majetkem. Sexuální choutky jsou značné a vášeň si dokáže udržet hodně dlouho.

Krysa má ráda pocit jistoty a bezpečí a dokáže se velmi dobře postarat o své finanční zázemí. Jelikož má široký záběr zájmů a hlavně v oborech finančních, může se velmi dobře uplatnit v povolání spojeném s financemi, pozemky nebo v bankovních ústavech. Dokáže pracovat ve velké firmě a obhospodařit výborně finance, neboť má talent je rozmnožit. Pokud zastupuje vedoucí funkci, dokáže být ke svým podřízeným přísná, ale zároveň spravedlivá.
Krysa má zálibu ve starožitnostech, a ukládá do nich značné jmění, které se jí podaří během života rozmnožit. Má velmi vytříbený vkus a umí rozeznat, co je kvalitní.
Krysa má jednu slabost, a tou je dobré jídlo. Mívá problémy se zažíváním, které se pak odrážejí v její náladovosti. U některých zrozenců se může objevit zdravotní problém – dna. Jinak se Krysa většinou dožívá vysokého věku.

Buvol-charakteristika

„Takt spočívá v tom, že víme, jak daleko smíme zajít, aniž bychom zašli příliš daleko.“
Buvol je věrný, obětavý, mlčenlivý, trpělivý a také dostatečně klidný. Je nesmírně pilný a schopný, ale ne vždy dovede věci k zdárnému konci. Nenávidí vše moderní a módní, je spíše tím, kdo miluje stereotyp.
Buvol nebývá vždy zcela pochopen svými spoluobčany a spolupracovníky. Dokáže se projevit i jako nesmiřitelně paličatý člověk. Někdy se zdá, že mu chybí smysl pro humor, přátele si však získává spolehlivostí. Je možno se na něj obrátit ve vážných situacích.
Miluje svého životního partnera a je pyšný na své děti. Zato očekává slepou poslušnost a řídí vše s autoritou a veškerou přísností. Flirt stejně jako láska je pro něj jen lásky plný žert. Může být obětavý, něžný a smyslný, ale nikdy ne romantický. I když to příliš nedává najevo, hluboko v sobě má obrovskou schopnost milovat. Jako milenec je velmi výkonný a svůj apetit si uchovává do požehnaného stáří.

Zajímá se také o archeologii a historii lidstva. Má však rád svůj klid a pohodlí, není tedy divu, že nerad opouští staré vyjeté koleje a dobře vyšlapané cesty, kde nemusí zbytečně improvizovat. Neměl by volit stresová zaměstnání, kde by přicházel do kontaktu s úřady nebo lidmi vůbec. Nehodí se ani pro veřejnou správu. Také cestování mu nesvědčí, trpí tím jeho zdraví a rovnováha, spíše zůstává v pohodlí domova. Ve svém srdci je však velmi čestný a co bytostně nenávidí, jsou podvody všeho druhu. Proto z něho může být také skvělý soudce.
Jestliže si Buvol vybere svůj směr, těžko ho něco donutí ke změně. Je neúnavný dříč, který neomylně směřuje ke svému cíli.
Slabým místem jeho kondice jsou klouby a kolena, zejména šíjové svalstvo.

Tygr-charakteristika

„Pocit odpovědnosti člověka mučí, ale zároveň ho žene, aby dosáhl nemožné.“
Tygr je zpravidla přitažlivý, odvážný až troufalý. Jeho chování je velmi často nekonvenční a vytváří si svá vlastní pravidla. Má vynalézavého a soutěživého ducha, kterému velmi vyhovuje soutěžení. To s čím si potřebuje poradit je velká unáhlenost.
Na své okolí působí často přímo neodolatelně. Neumí poslouchat, ale vyžaduje od svého okolí poslušnost téměř slepou, dokonce absolutní. Z obav před následky se mu téměř nikdo neodváží říci pravdu přímo do očí.

Tygr zřídka vykonává podřadné práce. Nejspokojenější je v zaměstnání, které neustále přináší náročné úkoly. Rád se učí, ale zvládnutý předmět ho zakrátko nudí. Jako rozený vůdce získává ocenění a postavení. Neměl by však zapomínat na potřeby těch, kteří jsou pod ním. Tygr také trochu předbíhá čas a pohrdá vžitými společenskými konvencemi. Přesto se může stát úspěšným důstojníkem, generálním ředitelem nebo dokonce gangsterem. Tygr nemá přímý zájem o peníze, ale i zde může docílit úspěch.
Tygr je obvykle velmi přitažlivý, ačkoli nemusí být krásný podle obecných měřítek. Třebaže se nedá snadno ochočit, je vyhledávaný partner. Dokáže být velmi citlivým a něžným milencem, a pokud si svého partnera váží, pak je také naprosto věrný. Záleží však na partnerovi, zda si dokáže udržet jeho obdiv a přízeň.
Jeho slabůstkou jsou rychlá auta nebo také dostihoví koně či sázky všeho druhu. Tady dokáže pořádně přestřelit, a tak by si měl hlídat své závislosti a spíš si hledět něco ušetřit.
Tygr miluje život plný událostí, vášní a vzrušení. A tento život, tato láska k nebezpečí vedou pak k tomu, že stále vydává svůj život či existenci v risk.

Zajíc- charakteristika

„V humoru se blbost nedá schovat. Zatímco vážně řečená blbost může vypadat dokonce jako důvod k zamyšlení.“
Zajíc je nesmírně jemný a symbolizuje půvab i laskavost. Má vybrané způsoby, zdravý úsudek a vztah ke kráse. Je většinou opatrný, rozumný a zdrženlivý.
Zajíc je rád s lidmi a v partnerství nalézá bezpečí, ačkoli vzhledem ke své povaze těžko hledá sobě odpovídající přátele. Ve velkém světě se může zdát jeho povaha uzavřená. Zajíc svět považuje za obtížné místo pro život a tak chrání své zájmy.
V lásce dokáže být stabilní, něžný, citlivý, romantický a věrný. Miluje svoji rodinu, domov a svůj soukromý život, což mu dodává pocit bezpečí. Nemívá velkou rodiny, protože se obává nepořádku, který děti dokážou nadělat. Dává tedy přednost životu v dokonalém prostředí se starostlivě vybraným partnerem, jenž nenarušuje pohodlí jeho izolovanosti.

Má skvěle vyvinuté smysly a tak není divu, že se z něho stává výborný ochutnávač kvalitních vín, voňavek či šéfkuchař vyhlášené restaurace. Dokáže zužitkovat vše, ze starého vytvoří nové a z nového zase třeba starožitnost. Umí se velmi dobře adaptovat v novém prostředí. Stmeluje kolektiv a je duší a rádcem pochybujících.
Zvláštním a zároveň hodně významným povahovým rysem Zajíce je jistá neupřímnost. Dokáže předstírat hněv nebo lhát, když potřebuje o něčem zjistit pravdu. Obratně manipuluje ostatními a manévruje, aby dosáhl svého.
To, z čeho má hrůzu, jsou jakékoliv komplikace a tak spíš žije ve snech a fantazii než v reálné skutečnosti. Miluje klid a mír, a proto je tak často vyhýbavý. V případě sporů ustupuje. Zradí-li ho někdo, zřídka myslí na pomstu nebo obviňování.

Drak – charakteristika

„Svoboda je jedna strana mince, na jejíž druhé straně je zodpovědnost.“
Drak je představitelem vznešenosti a štěstí. Jako jediný má možnost vzlétnout a dotknout se nebes a nesmrtelnosti. Je ve spojení s bohy. Umí vždy upoutat pozornost. Je velmi živý. Má mimořádnou sílu a energii.
Jestliže se něčemu věnuje, dosáhne zpravidla cíle. Má však také stejný úspěch, postaví-li sám sebe a veškerý svůj talent do služeb zla. Zkrátka je vždy vítězem. Potřebuje-li to, přiměje druhé ke změně plánů. Všechno záleží na momentální náladě draka, nikdy ne na těch ostatních!
Ve finanční oblasti má štěstí. Je dráždivý, někdy popudlivý, tvrdohlavý a často říká věci, o nichž mnoho nepřemýšlí a poté jich lituje. Přesto je možno dát na jeho mínění, neboť má pro každého dobrou radu. Dovede být v každém povolání úspěšný zejména pro svoji logičnost.

Pokud jde o lásku, je velmi mnoho milován, ač sám doopravdy miluje jen opravdu zřídka. Drak může být nevěrný nebo nespolehlivý, ale skoro vždy dostane ještě další šanci a nejen jednu! Nezná proto hořkost lásky. Své oběti nechává většinou zcela nelítostně v zoufalství.
Miluje všechno abstraktní a sám je také velmi výjimečný, a tak není vůbec lehké ho trvale uspokojit. Je vrtošivý a rád vystavuje na odiv svou vznešenost. Všude září a oslňuje. Není divu, že funguje jako miláček a opačným pohlavím je neustále obletován. Pokud ovšem postrádá obdiv a potlesk, je mrzutý, propadá náladám a depresím.
Je prudký, dá se lehce strhnout, občas i ke zcela neuváženým nerozvážnostem, čímž však většinou škodí sám sobě.

Had- charakteristika

„Těšit je více, než být utěšován, dávat je víc, než brát, milovat je víc, než být milován.“
Had má bystrý rozum a velmi často filozofuje. Má velmi dobře vyvinutý instinkt, který mu pomáhá vyhnout se nebezpečí. Je schopen najít východisko i z velmi spletité situace. Je velice adaptabilní. Had je symbolem temnoty a vnitřní transformace.
Had stále pátrá po pravdě. Díky tomu často vidí problémy i tam, kde žádné nejsou. Jestliže není středem pozornosti, začne mít sklon k nevraživosti. Slovo moc je pro něj tajné zaříkávadlo. Jeho sebevědomí stojí a padá na schopnosti posilovat prestiž a mít stálý pocit potřebnosti.
Dokáže si udržet dobré vztahy pouze s těmi, kterých si naprosto váží a má k nim dokonalý respekt a úctu. Dokáže udělat dobrý dojem a okolí snadno přesvědčí o své způsobilosti na jakémkoli poli. Had je ochoten pomoci svým přátelům, ne penězi, ale radou i činem.

Had si většinou komplikuje svůj život mimomanželským laškováním. Potřebuje se naučit svou lásku omezit pouze na vlastní rodinu. Může však být i příjemně romantickým, díky své zálibě v detailech si totiž povšimne každé drobné změny v náladě či vzhledu svého protějšku. Jako milenec bývá Had žárlivý a sobecký.
Had má uhrančivé kouzlo osobnosti a nic ho tak nedovede znechutit jako neměnnost definitivního okamžiku. Není divu, že se dostává velmi rychle na vedoucí místa a snaží se získat co nejvyšší post. Pozorovací talent a přizpůsobivost ho předurčují k úspěšné kariéře ve výzkumu. Má-li výtvarné sklony, dokáže vytvářet dokonalé miniaturní reprodukce.
Ač je Had od přírody rozvážný, činí svá rozhodnutí rychle. Spoléhá více na své vlastní smysly, dojmy, pocity než na zkušenosti a rady druhých.

zdroj:https://www.tyden.cz/horoskop/cinska-znameni-vypis/

Reklama

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama