Onemocnění v ČR přenášené vodou a potravinami

2007-2017

K nejvýznamnějším onemocněním alimentárního původu v České republice s tradičně nejvyšším počtem případů patří kampylobakteriózy, salmonelózy a průjmy virového původu. Z analýzy dat Informačního systému pro infekční nemoci (EPIDAT) Státního zdravotního ústavu vyplývá, že trend výskytu těchto onemocnění se v letech 2007-2017 měnil pouze mírně.

Kampylobakteriózy v ČR v roce 2017

• Incidence v roce 2017: 232/100000 obyvatel
– průměrná incidence v letech 2007-2016 byla 198/100000
• Nejvíce případů a také nejvyšší incidence byla hlášena v krajích:
– Moravskoslezském: 325/100000 obyv.
– Jihomoravském: 310/100000 obyv.
• Podle věku bylo nejvyšší incidence zjištěna ve věkové skupině 1-4 roky:
– u chlapců 1220/100000 obyv.
– u dívek 997/100000 obyv.

Salmonelózy v ČR v roce 2017

• Incidence v roce 2017 byla 111/100000 obyvatel
– průměrná incidence v letech 2007-2016 byla rovněž 111/100000
obyv.
– nejvyšší incidence byla detekována v roce 2007.
• Incidence salmonelóz se v roce 2017 pohybovala ve všech krajích v ČR v rozmezí 59-157/100000 obyv.
– nejvyšší v krajích Vysočina, Jihočeský a Jihomoravský
• Nejvyšší incidence podle věku byla zjištěna ve:
– věkové skupině 1-4 roky: 579/100000
– 0-1 rok: 380/100000
– 5-9 let: 328/100000

Rotavirové infekce v ČR v roce 2017

• Nejvýznamnější virové nákazy alimentárního původu v ČR.
• V roce 2017 incidence 58/100000 obyv.
– průměrná incidence v letech 2007-2016 byla 53/100000 obyv.
• Podle krajů byla nejvyšší incidence zaznamenána v:
– Jihočeském 100/100000 obyv.
– Libereckém 81/100000 obyv.
– Zlínském 72/100000 obyv.
• Podle věku jsme zaznamenali:
– nejvyšší incidenci onemocnění ve věk. skupině 0-1 rok:
• u chlapců 904/100000 obyv.
• u dívek 726/100000 obyv.
– nejvyšší počet onemocnění je detekován ve věku 1-4 roky, incidence v této věkové skupině se pohybuje kolem 650/100000 obyv

Norovirové infekce v ČR v roce 2017

• Incidence v roce 2017: 22/100000 obyv.
– prům. incidence v letech 2007-2016 byla 24/100000 obyv.
• Nejvyšší incidence norovirů byla v krajích:
– Libereckém: 51/100000 obyv.
– Vysočina: 41/100000 obyv.
– Karlovarský: 37/100000 obyv.
• Podle věku bylo maximum výskytu pozorováno
– ve věk. skupině 1-4 roky
– u žen starších 85 let
• Nejvyšší incidence onemocnění byla zaznamenána ve věkové skupině 0-1 rok a 85+ (v této věkové skupině 2,5x více u žen než u mužů).

Foto:Zdroj:http://www.bezpecnostpotravin.cz,http://www.blesk.cz

Reklama

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama