Jaké je vaše čínské znamení

 

KŮŇ

2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918, 1906

KOZA

2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919, 1907

OPICE

2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920, 1908

KOHOUT

2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921, 1909

PES

2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922, 1910

Kůň- charakteristika

Ztrácet lásku je krutější než ji ztratit, a ztrácet život je krutější, než ho ztratit.“

Kůň má velkou sílu a vytrvalost. Potřebuje svou velkou fyzickou energii vybít správným způsobem. Často se mu příčí jakákoli kontrola nebo vměšování do jeho záležitostí. Může se pak projevit jeho unáhlenost a prchlivost. Koně mívají velkou sílu a vytrvalost.

Osedlat Koně do klidné týmové práce je občas nadlidský výkon. Kůň je výjimečně inteligentní a společenský. Má ovšem jednu velmi nepříjemnou vlastnost a to že je nervózní a tak často zbytečně zbrklý. Jde za svými cíly odhodlaně a přímou cestou. Je však dost náladový a má vždy na všechno dost času. Obyčejně vše stíhá na poslední chvíli. Kůň je spíše obratný než inteligentní, ale právě proto, že to ví, snaží se navenek vystupovat o to jistěji.

V politice má Kůň často úspěch, neboť umí vést a ovlivňovat davy. Ví předem, co lidé chtějí slyšet a říkat, neboť se na to dokáže pilně připravit. Úspěch mívá také ve světě podnikání a v povoláních, která souvisejí s technickými konstrukcemi. Přes svou čestnost má Kůň štěstí ve finanční oblasti, ale na druhou stranu také dovede své zisky brzy utratit. Koně mívají velkou sílu a vytrvalost. Je připraven tvrdě si vydělávat na živobytí, někdy však chce příliš rychle uhánět kupředu. Na domácí práce si klidně někoho najme, protože tak přízemní práce je pod jeho důstojnost.

Rád se dvoří a bývá velmi něžným a pozorným milenec. Láska je někdy problém, protože má silnou vůli a občas není moc tolerantní. Je schopen se naučit kompromisům. Zklame-li se v lásce, utápí se pak nějaký čas v sebelítosti. Odmítá hledat vlastní chyby. Většinou však bývá spolehlivý.

Dokáže být nestálý a to pak často zanedbává i to, co již jednou sám začal. Ale brzy začne se stejnou chytrostí znovu.

 

Koza- charakteristika

„Zkušenost je jméno, které dáváme svým chybám a omylům.“

Koza je jemná, pěstěná a půvabná. Má silně vyvinutý mateřský pud, je rozenou samaritánkou. Její srdce je opravdu veliké a silně tlukoucí pro druhé lidi a jejich štěstí.

Koza si potrpí na elegantní zevnějšek a ráda se předvádí, je umělecky nadaná, miluje přírodu. Dá se lehce připoutat, ale je vhodné počítat s tím, že sebou bude trhat na provaze. Chová se, jako by její osud nezávisel na ní samotné, ale na druhých.

Koza silně touží po bezpečí a to ovlivňuje její náklonnost k ostatním. Při romantickém sbližování je velkorysá, je-li však potřeba převzít zodpovědnost, projeví se její nepraktičnost. Je-li to možné, snaží se vyhnout konfrontaci. Mívá sklony dávat se na ústup, jestliže se objeví problémy. Díky taktu a umění diplomacie se může ve výbušné situaci stát nositelkou míru a harmonie.

Má vkus a šarm, který dovede využít pro svůj úspěch. Koza touží žít v bezpečí, sní o bohatém sňatku. Miluje svůj domov, své děti, svého manžela a nic ji nerozčílí více, než křivá nebo nešetrná slova pronesená na adresu jejich milovaných. Protože má skvělou intuici a také vnímavou sensibilitu, není divu, že je i vynikající milenkou a velmi eroticky přitažlivá pro svého partnera. Mohla by být nejšaramantnější bytostí na zemi, kdyby nebyla tak nestálá a pesimistická.

Nikdy není spokojena se svým osudem a přivádí své bližní až k zoufalství svými občasnými výroky. Své slabé stránky a vnitřní nejistoty zakrývá silnou arogancí.

 

Opice – charakteristika

„Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví!“

Opice je veselá, prohnaná, družná a budí dojem, jakoby se milovala se všemi ostatními. Za tím je však skrytá její taktika a diplomacie. Opice je velmi inteligentní a učená. Má zdravý lidský rozum a dokáže si druhé získat.

Opice má úžasný smysl pro humor, takže je vyhledávanou společnicí, ačkoli vytvoření trvalého vztahu pro ni představuje určitý problém. Citově založená Opice má tendenci navazovat na cestě k naplnění mnoho známostí. Potřebuje stimulující partnery, vedle kterých se může cítit ne zcela dostatečná, a to ji pak žene kupředu.

Opice je inteligentní a intelektuální povahy, čte vše a velmi mnoho. Má výbornou paměť na detaily a na vše, co viděla, slyšela a prožila. Je krajně vynalézavá a originální. Většinou sama řeší i ty nejobtížnější životní situace a problémy.

V lásce má Opice zřídkakdy štěstí. Velmi rychle vzplane, ale právě tak rychle opovrhne milovanou bytostí a najde si novou lásku.

Díky své nebojácnosti, a ostrému jazyka, je rozeným právníkem, skvělým komentátorem sportovních zápasů a zejména mistrem v obchodech kde je nutno prodat staré ležáky.

Jejich nepříjemným rysem povahy však bývá užvaněnost a taky některé Opice mají skon k drbům a pomluvám.

 

Kohout – charakteristika

Kohout je přímočarý, upřímný, hrdý a nesmírně ješitný. Občas není asi vůbec jednoduché pochopit jeho křehkost, když jeho projev je tak jasně okázalý. Pokud je Kohout poražen, odchází se vztyčenou hlavou.

Kohout je dobrým pracovníkem, který se na každém úkolu, i na tom nejvšednějším, něco naučí. Rád postupuje svým tempem a bouří se proti zasahování zvnějšku. Někdy zcela odmítá prosazování pravidel či disciplíny.

Kohout je většinou marnotratný, ujde zpravidla jen o vlásek úpadku, případně totální finanční zkáze. Dovede jít však za svým cílem a přitom neztratit důstojnost. Je trpělivý a ctí zásady kolektivu. Nerad mrhá energií a jeho cíle musí být jasné a vynaložená námaha předem spočítaná na úspěch.

Kvůli nerealistickým představám o výkonnosti občas sekýruje své společníky. Ačkoli sám zastane hodně práce, je i pořádně panovačný. Protože je především velkým ješitou, nenávidí, pokud je přehlížen nebo jeho snažení není náležitě oceněno.

Má vždy rád své jistoty a umí udržet finance na uzdě, a tak se hodí i jako úředník do bank a finančních ústavu, nebo jako manažer podniku či majitel dobře prosperujícího obchodu. V podstatě vyjde s každým, když chce!
Pocity a názory druhých jsou mu zcela lhostejné. Přesto ale chce být Kohout vážen, ctěn a uznáván. Také v lásce se musí namáhat víc než jiní, aby dosáhl lásky milovaného člověka. Pokud však svého partnera podvádí, je ve své nevěře upřímný. Ve vztahu, kde převládá souznění s milovanou bytostí je schopen toho nejněžnějšího a nejlaskavějšího projevu a takové lásce je zcela oddán.

Chce dokázat vždy více, než na kolik jeho síly stačí, peníze mu však nepadají lehce do klína. Přesto se mu ale daří i v těch nejnevděčnějších záležitostech, z nichž dovede také získat něco pro sebe.

 

Pes – charakteristika

„Ze všech živočichů jen člověk se umí smát, až vlastně k tomu má nejmíň důvodů.“

Pes je věrný, pracovitý, opatrný a důvěřivý. Pes má poněkud chladný vztah ke změnám a svou opatrností často maří vlastní ambice. Potřebuje se učit větší přizpůsobivosti.

Má sklon utápět se ve zcela nedůležitých věcech a drobnostech. Jeho dobrý čich a kritický duch ho chrání před nejhorším.

Pes nevisí na penězích, je pokorný a velkorysý, materiální výhody ho nezajímají a snadno se jich zříká ve prospěch druhých. Pes, ať si zvolí jakékoliv povolání, věnuje se mu s idealismem a veškerou svou energií.

Je velmi společenský a potřebuje navenek projevovat své pocity. K pokleskům druhých se staví shovívavě, a potřebuje-li si někdo poplakat na rameni, rád mu nabídne to své. Je vhodným partnerem pro manželství, stará se o domov, svůj protějšek i o děti. Jen výjimečně někoho zradí.

Je velmi úspěšný ve službě vlasti, může působit aktivně v armádě, u policie, ve státní správě, kde plní zodpovědně úlohu řadového pracovníka. Jako podřízený je velmi uznáván, jako šéf je viděn velmi zřídka. Není ambiciózní a má rád svůj klid a pořádek.

Pes se učí poměrně pomalu, takže ostatní musí mít s jeho omyly trpělivost, ale při dobrém vedení a povzbuzení může dosáhnout úspěchů.

 

Vepř – charakteristika

„Je zajímavé, že lidé potřebují nejrozmanitější rady pro život a že většina sama nemyslí, ale čeká na nějakou radu.“

Vepř je velmi inteligentní a jeho paměť je zcela fenomenální. Chce všechno dělat správně, dobýt úspěch a pak se jen tak otočit za životem plným zásluh, jichž Vepř dosáhl díky své velké usilovnosti. Obyčejně působí velmi plachým dojem, spíš jako šedá myška a jeho ryzost se projeví až v zátěžových chvílích.

Vepř věří v dobrou přirozenost člověka a čeká, až se projeví. Jeho tolerance se zdá být bez hranic. Přátele přijímá, aniž by si všímal jejich chyb, a proto mnohdy přitahuje ty, kteří mají problémy s pitím, drogami, sázením nebo nevěrou. Zkrátka s jakoukoli závislostí.

Vepř je také naivní a důvěřivý. Dá se lehce oklamat. Pak se snaží své vlastní neúspěchy a chyby druhých vesele a shovívavě omlouvat. Má potřebu ochrany.

Za jeho tichým zjevem se skrývá síla a často dokonce autorita. Ať již jsou jeho úkoly a povinnosti jakékoliv, koná je s neobyčejným zápalem. Může zastávat všechna povolání, je svědomitý a pilný.

Jeho fyzický vzhled často nekoresponduje s velmi mladým duchem, který si uchovává až do pozdního stáří. Svými potomky je velmi milován a je vyhledávaným prarodičem. Bývá často klamán, podváděn, ale i milován. Jakmile se začne válet ve špíně, skončí špatně.

To, co se Vepř potřebuje naučit, je říkat slůvko NE. Většinou se to naučí až ve chvíli, kdy pohár jeho trpělivosti již přetekl.

zdroj:https://www.tyden.cz/horoskop/cinska-znameni-vypis/

Reklama

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama