Syndrom vyhoření ze zaměstnání

,,Už nemůžu dál“ Koho seto  týká a proč?

V roce 1974 psychoanalytik Herbert J. Freudenberger popsal syndrom vyhoření, kdy se jedná o psychický stav, prožitek absolutního vyčerpání, se kterým souvisí i fyzické zdravotní potíže. Zatím není Syndrom vyhoření  oficiálně uznaná diagnóza.

V dnešní době, kdy lidé pracují mnohem intenzivněji a déle, navíc v kontaktu s dalšími lidmi je těžké udržet si tempo a k němu zdravou mysl i tělo. Lidé investují do práce obrovské množství energie a času, na úkor rodiny, vztahů, odpočinku, relaxace. Pouštějí se do náročných, odpovědných plánů a domnívají se, že jejich úsilí povede k zdokonalení a zlepšení pracovních plánů a samozřejmě i finančního navýšení. Profese je charakteristická vysokými nároky na výkon, bez možnosti delší úlevy a závažnými následky v případě omylu.

To vše se těžce odráží na zátěži v osobním a sociálním životě.

Dochází tak k chronickému stresu , po kterém následuje emoční vyčerpanost, kognitivní vyčerpání a „opotřebení“ a často i celková únava. Prostřednictvím kognitivních funkcí člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje a zvládá různé úkoly.

Odpovíte-li na mnohé otázky ANO, hrozí vám vyhoření

 • Máte starosti o zachování své image?
 • Jste neschopni odpočívat?
 • Jste neschopni relaxovat?
 • Máte pocit, že nic nestíháte?
 • Máte pocit, že v práci ztrácíte systém?
 • Jste rozhodnuti všeho dosáhnout?
 • Berete svoji osobu velmi vážně?
 • Cítíte se vyčerpaní?
 • Cítíte se pod tlakem povinnosti uspět?
 • Máte potřebu vzrušení?
 • Jsou vaše cíle nejasné a mění se ?
 • Cítíte málo blízkosti mezi lidmi?
 • Máte poruchy spánku?
 • Je některá oblast vašeho života enormně významná na úkor jiných?
 • Jste se svou oblíbenou aktivitou natolik spojeni, že byste se zhroutili, kdybyste o ni přišli?
 • Máte pocit, že nejste schopni dostát požadavkům?
 • Máte pocit, že jste nedostatečně ohodnoceni?
 • Cítíte se hůře po tělesné stránce?
 • Zažíváte v práci pocit bezmoci?
 • Cítíte únavu?
 • Jste v napětí?

Pokud jste si odpověděli na více jak deset otázek ANO, jedná se u vás o příznaky Syndromu vyhoření! Je nutné změnit profesi, zaměstnání, práci, činnost kterou vykonáváte. Pokud tak neučiníte dostaví se symptomy neurózy, jako jsou úzkosti, pokles výkonu, chaotické jednání, podrážděnost, únava, apatie, ztráta zájmů a nadšení, zklamání a vyčerpání. Následovat budou obtíže, jako deprese, poruchy paměti a soustředění, nechutenství, potíže trávicího ústrojí, kardiovaskulární poruchy, nespavost spolu s absolutním emočním vyčerpáním, leckdy s myšlenkami na sebevraždu. Často tito lidé začnou inklinovat k drogám, jako je alkohol, nebo farmaka.

Uvádí se, že tímto syndromem si projde za svůj život až čtvrtina pracujících. Není to pravidlem, ale syndrom vyhoření je častý u těch, kteří pracují s dalšími lidmi a musí se do nich vcítit. A tak nejohroženějšími povoláními jsou: sociální pracovníci, zdravotníci, právníci, manažeři, učitelé, policisté, psychoterapeuti, daňoví poradci, pracovníci helpdesků a infolinek, novináři a samozřejmě i ti, kteří  dlouhodobě vykonávají nemotivující práci.

Člověk nedokáže odmítat postupně vyvstávající a nabalující se úkoly, až nakonec přestává být schopen všem svým závazkům dostát. Chyba je v neschopnosti říkat „ne“ a ve špatném odhadu časových nároků jednotlivých úkolů. Proto je třeba naučit se říkat NE a zhodnotit své materiální potřeby, aby nebyly na úkor zdraví.Vhodné je naučit se stanovit si priority a těch se pak držet a také je někdy na místě změna povolání. Paradoxně může také stresovat i nenáročná práce, kdy si člověk může připadat zbytečný.

Nic nezkazíte uměním odmítat a odpočívat, naopak velice si tím prospějete a váš život se změní. Vyvarujte se negativního myšlení, naučte se dělat pauzy a vyhýbejte se komunikačním problémům. Nezoufejte, že se bez vás v práci neobejdou, každý jsme nahraditelný a jsme pouze součástí systému jako nepatrné ,,kolečko“ celosvětové mašiny, která má dostatek živých náhradních ,,dílů“.

Nezapomínejte doplňovat svoji energii odpočinkem, mezilidskými vztahy a relaxací v přírodě. Prostě žijte Život, nikoli jen přežití. Než se nadějete je tu stáří a vy pohlédnete zpět a uvědomíte si, že dlouhé a vyčerpávající roky nejdou již vrátit. Stáří se ovšem dožijete, když budete mít nejen štěstí, ale i zdravého ducha a tělo.

Foto: https://karelsykora.blog.idnes.czhttp://infonarod.ru/info/herbert-j-freudenberger-november-26-1926-29-november-1999-was-german-born-american-psychologist

Reklama

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama