Záhady lidské mysli

Vysvětlení nevysvětlitelných jevů padá na síly mysli

Je lidský mozek jednotka organického počítače, který skončí v okamžiku fyzické smrti, nebo je řízen zdrojem nehmatatelné síly?

Jako samozřejmost brali naši předci vinu svalovat na bohy, duchy, démony a ďábly. Ovšem doba pokročila a tak tzv. moderní badatelé zkoumající mimořádné jevy se snaží najít vysvětlení a stále častěji přicházejí s přesvědčením, že odpovědnosti za tyto nevysvětlitelné jevy padají na lidskou sílu mysli.

Sigmund Freud byl průkopníkem ve výzkumu podvědomí na konci 19. století. zjistil, že například u žen s hysterií se mohou objevovat symptomy těhotenství, včetně zvětšení břicha. Byl si vědom, že musí existovat nějaká forma podvědomí mysli, která má větší sílu než její vědomý ekvivalent. Jedinci, kteří disponují takovou silou si nemusí nutně být vědomi, co činí. Pak se jim výsledky jejich činů mohou zdát jako práce vnějších sil.

Existuje tzv. mimosmyslové vnímání ESP, které zahrnuje telepatii a jasnovidectví. Tyto schopnosti umožňují lidem ,,podívat“ se  na nějakou událost, předmět, zážitek, aniž by přitom používali smysly. Jedná se o funkce mozku, kdy současná věda není schopna vysvětlení. Existují silové potenciály zvláštních smyslových orgánů a je možné vnímat skrytě, či používat telepatii.

Všichni živí tvorové jsou obklopeni slabým elektrostatickým polem, nazvaným ,,elektrická“ aura, které se neustále mění. Působením lidské mysli lze dosáhnout nevysvětlitelných věcí, kdy ,,pracuje“ naše podvědomí. Ovšem silným působením elektromagnetických škodlivých záření, toxických látek v potravinách a ovzduší se naše mozky stávají ,,línějšími“ na používání podvědomí a intuice. Lidská parapsychologie vlivem těchto účinků začíná ochabovat.

Jak pracuje lidský mozek

Lidský mozek, podobající se vlašskému ořechu a vážící půldruhého kilogramu, byl díky současným technologiím, např. magnetické rezonanci, celkem dobře zmapován. Tvoří jej miliardy nervových buněk ve dvou hemisférách a asi 300 milionů nervových vláken, která je spojují. Hemisféry se svou strukturou sice sobě podobají, ale jsou mezi nimi funkční rozdíly. Levá hemisféra řídí pravou stranu těla a tu všeobecně analytickou, logickou činnost člověka a také je odpovědná za řeč. Ta pravá kontroluje levou část těla a její impulsy se považují za emocionálnější a intuitivnější. Každá se ještě dělí na mozkové laloky s odlišnými funkcemi. Vpředu je lalok čelní, řídící intelektuální chování člověka. Temenní laloky mají na starosti smyslové a pohybové orgány a ty centrální spánkové laloky kontrolují paměť a emoce. Zrak ovládá týlní lalok.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *