Arkturiáni

Jedna z nejvyspělejších pozitivních civilizací

Edgar Cayce řekl ve svém učení, že Arcturus je jednou z nevyspělejších civilizací v této galaxii.

Je to civilizace z 5. dimenze, která je prototypem budoucnosti Země. Její energie funguje jako emocionální, mentální a duchovní léčitel pro lidstvo. Je to také energetická brána, skrze kterou lidé procházejí během smrti a znovuzrození.

Funguje jako stanice na cestě – pro nefyzické vědomí, aby si zvyklo na fyzično. V knize vědění: Henochovy klíče/klíčky je popisováno, jak fyzická bratrstva používají programovací centrum v tomto vesmíru, aby vládla nad mnoha koly experimentů s „fyzickými“ na tomto konci naší galaxie.

Arcturus sám je nejjasnější hvězda v souhvězdí Pastýře, které se nachází přibližně 36 světelných let od Země.

«

Význam názvu „Arcturus“: Řecký výraz pro slovo „medvědář“, přičemž tím medvědem je zde myšleno souhvězdí Velké medvědice (Ursa Major).
Proslulost: Je to 4. nejjasnější hvězda na obloze. Načervenalé světlo Arkturu, jak působí na nějakou fotoelektrárnu, to bylo znakem mezinárodního veletrhu z roku 1934 v Chicagu – Chicago World’s Fair.
Typ hvězdy: Oranžový obr spektrální třídy K2, třída svítivosti III, povrchová teplota 4400 K. V jeho jádru probíhá fúze helia na uhlík a kyslík.
 Jak je daleko: 37 světelných let daleko.
 Jak je velký: 18krát větší než naše Slunce. 4krát těžší než Slunce.
 Jasnost: 105krát větší svítivost než Slunce (absolutní vizuální hvězdná velikost Mv = 0.3).

«

arcturus-slunce

Poměr velikostí Arkturu a našeho Slunce.

Ze všech mimozemských civilizací jsem nejvíce přitahován k Arkturu, pravděpodobně díky jejich celkovému zaměření na každý aspekt společnosti na cestě k realizaci Boha.

Z tohoto důvodu jdu do podrobností při popisu jejich báječné civilizace. Mám také štěstí, že znám někoho z Arkturu, kdo žije na planetě Zemi. Ona je jednou z nejvíce duchovně nadaných lidí, které znám. Mým spojením s ní a její prací se výrazně navýšil můj vlastní život a má duchovní cesta.

Arkturiáni učí, že nejpodstatnější složkou pro život v páté dimenzi je láskaNegativismus, strach a vina musí být překonány a vyměněny za světlo a lásku.

Arkturiáni pracují v úzkém spojení s na nebe vzestoupivšími mistry, které nazývají Bratrstvo všeho (tj. Brotherhood of the All). Také úzce spolupracují s tím, o čem se zmiňují jako o Galaktickém velitelství (tj. Galactic Command). Arkturiáni cestují vesmírem ve svých lodích, jež jsou jedněmi z nejmodernějších v celém vesmíru. Jedním z důvodů, proč Země ještě nebyla napadena bojechtivými negativními mimozemšťany, je strach těchto civilizací z vyspělých lodí Arkturiánů. Jejich lodě jsou supermoderní technologií, daleko za vším, co jsem dosud zmínil. Jedna z vesmírných lodí kroužících kolem Země se nazývá Athéna (tj. Starship Athena), podle řecké bohyně.

Arkturiánská společnost je vedena staršími, kteří jsou lidmi Arkturu ctěni za své pokročilé vědomosti, moudrost a mimořádně vysoké vibrační frekvence. Čím vyšší je vibrační frekvence, tím blíže je člověk ke světlu nebo duchu či Bohu (podle mimozemšťanů Plejáranů lze použít i lepší výraz než slovo „Bůh“, a to pojem „Tvoření“ – pozn. red.).

Arkturiáni jsou fyzicky malé postavy, asi 90 až 120 cm – a štíhlí. Vypadají navzájem velmi podobně, z čehož jsou šťastní, neboť se tím maže malichernost porovnávání vzhledu, která je ve společnosti pozemských lidí převládající.

Arkturiáni jsou nejvíce milující a nejméně kritičtí lidé, jaké si můžete představit.

  • Jejich pokožka je zelenavé barvy.
  • Mají velké, do mandle tvarované oči. (Autor má asi na mysli, že jejich oči jsou sice mandlového tvaru ale jinak lidského typu – pozn. red.)
  • Mají pouze tři prsty.
  • Mají schopnost pohybovat objekty svou myslí a jsou zcela telepatičtí.

Jejich zdrojem výživy je perlivá tekutina, která vysoce vitalizuje jejich celou bytost.

Jejich oči jsou temně hnědé, nebo modré. Jejich hlavním orgánem vidění je vlastně jejich telepatická přirozenost, nikoli jejich fyzické oči. Jejich sluch dokonce přesahuje jejich vlastnost telepatie. Mají také schopnost vnímat hřbetem svých hlav.

Průměrná délka jejich života je 350 až 400 let.

Jejich vysoce vyvinutá duchovní podstata jim umožňuje vyhnout se stárnutí, protože mají schopnost překračovat čas a prostor. Ukončí svůj život, když vyprší smlouva, kterou uzavřeli na svou existenci. Na Arkturu neexistují nemoci; byly před staletími vymýceny.

V jejich arkturiánském systému neexistují extrémní teploty. Jejich civilizace je tou, která překonala dualitu a žije v jednotěProfese na Arkturu jsou určovány jedincovou vibrační energií a barvami jeho nebo její aury. Na příklad, ti, kteří mají na starost péči o děti, musejí mít jako převládající barvu aury fialovou, neboť pouze nejmoudřejším duším je dovoleno interagovat s mladými.

To samé platí pro ty, kterým je dovoleno rodit.

Jsou testováni a prověřováni z hlediska svých aurických a vibračních frekvencí, a když jsou vybráni staršími k rození arkturiánského dítěte, procházejí tito lidé úžasným procesem. Vibrace obou zúčastněných fyzických osob jsou zvýšeny do sedmé dimenzionální frekvence pro proces rození, aby se zajistilo přenesení nejvyvinutějších duší. (Frekvence sedmé dimenze jsou na nebe vzestoupivší mistři).

Reprodukce je na Arkturu ctí a jednou z nejoceňovanějších profesí. Skutečný reprodukční akt se neprovádí ve fyzickém smyslu, jak to chápeme na Zemi. Na Arkturu se to provádí prostřednictvím určitého spojení mysli, ve které jsou ženské a mužské energie dokonale vyvážené. Prostřednictvím tohoto procesu plození proudí oběma bytostmi nějaký druh elektronového toku, a ten vytvoří další bytost, která je replikou tohoto spojení.

Nová forma života je pak přenesena do speciální místnosti, která vyzařuje správné vibrační energie, dokud není bytost připravena na integraci do rodinné jednotky na Arkturu. Mnoho bytostí z Arkturu je zaseto na dalších planetách, protože to Vysoká rada nařídila jako významný čin.

Na Arkturu není soutěžení.

Každá myšlenka, slovo, skutek a produkt je posuzován podle jeho schopnosti pozvedávat vibrace blíže k Bohu. Pokud se tak neděje, nemá tuto kvalitu, na Arkturu neexistuje. Frekvenční vibrace určité osoby přímo souvisí s mistrovstvím, jaké vykazuje nad svým tělem, emocemi, myšlenkami, konáním a tvorbou. Arkturiáni perfektně ovládají tyto aspekty sebe sama.

Vyvinuli schopnost překračovat ego, oddělené, nižší, na strachu založené já. Úspěch je posuzován pouze z hlediska míry světelných vibrací. Existují stroje, které neustále kontrolují vibrační frekvence každého jednotlivce, jaké na planetě projevuje. Kdyby nějaký Arkturián obdržel zpětnou vazbu, že neplní své vlastní cíle pro evoluci, pak mu okamžitě starší pošlou učitele, aby mu pomohl.

Arkturiánské vesmírné lodě

Arkturiánské vesmírné lodě jsou nejvyspělejší v celém vesmíru.

Jsou poháněny krystaly, které nepocházejí z jejich oblasti, ale z nějaké planety v Mléčné dráze, která zatím nebyla ještě objevena pozemskými vědci. Tyto krystaly umějí vést světelné energie z velkého centrálního slunce.

Arkturiáni říkají, že již nepoužívají počítače, protože již dávno přerostli jejich potřebu. Mají jiné systémy, které jsou mnohem dokonalejší. Jedna část lodi je jakousi replikací Arkturu. Má schopnost vzít jakéhokoli člena posádky zpět na Arcturus v jeho éterickém těle. To pomáhá k posílení a omlazení členů posádky, kteří jsou dlouhou dobu mimo svůj domov, protože překračují vesmíry.

Frekvence naší Země je pro Arkturiány drsná, kvůli jejich páté dimenzionální frekvenci.

Arkturiáni nejedí, ale jsou schopni přijímat energii. Arkturiáni spí jen krátkou dobu jednou týdně, ale je to pro ně posvátný čas, aby jejich duše cestovala a spojila se s vyššími sférami vědomí.

V další místnosti ve vesmírné lodi Arkturiánů je kompletní databanka obsahující každý aspekt pozemského života, a života i na jiných planetách. Arkturiáni jsou schopni přijímat informace prostřednictvím svých telepatických schopností a prostřednictvím svého nervového systému. Tento proces je podobný přijímání potravin, ale nastává na energetické úrovni. Jsou schopni vstřebávat informace stokrát rychleji než průměrná lidská bytost na Zemi.

Arkturiánská loď má místnost, která posiluje vibrace všech, kteří vstoupí, takže nebudou zahlceni ani těmi nejsilnějšími vibracemi planety Země. Arkturiáni jsou schopni cestovat časem. Mají také raketoplán, který je globálního tvaru a jenž slouží k aktivaci energetických bodů a mřížek na Zemi, jaké po mnoho století spaly v nečinnosti.

Arkturiáni pracují se Zemí od dob, kdy na Zemi začal první život. Na Zemi mají mnoho základen a také mají tři základny na Měsíci. Mnohé z jejich základen na Zemi jsou uvnitř hor. Arkturiáni se mohou projevit fyzicky, ale také existují v éterickém stavu, takže pro ně fyzická hmota není překážkou.

V jejich kosmické lodi je určitá „vypařovací sekce“, kde může jakákoli osoba či věc okamžitě zmizet. Používají ji pouze pro takovou osobu, která zemřela. Úžasnou věcí na tomto stroji je, že cokoli se tam odpaří, mohou kdykoli v budoucnu nechat znovu ztuhnout/zhmotnit jen tím, že přeorganizují lodní záznamy. Čím více jsem se o Arkturu dozvěděl, tím více se mi zdá Star Trek realistickým.

Mnoho duší je přivedeno do arkturiánské kosmické lodi ve stavu snění, kde je na nich pracováno a je jim pomáháno, přičemž Arkturiáni nikdy nenapadají svobodnou volbu člověka, jako to dělají Šediváci.

Arkturiáni jsou zde, aby asistovali lidem při vstupování do čtvrté a páté dimenze reality a při pozvedávání jejich vibračních frekvencí. Platí za strážce a ochránce vyššího vědomí ve vesmíru.

Mají základnu v každé zemi na planetě a ve skutečnosti mají základny po celém vesmíru. Jsou zde, aby vzdělávali lidstvo, ale už si prošli obtížným obdobím během jednání s vládou a armádou, které se primárně zajímají o vojenské technologie a nikoli o duchovní osvícení.

Arkturiáni by mohli pomoci dokonce s ještě větší a otevřenější kapacitou, než jak je tomu nyní, ale lidé, kteří vládnou USA a světu, jsou tak materialisticky a egoisticky orientováni, že pomoci těchto neuvěřitelně vyspělých bytostí vzdorují.

Místo toho USA učinily dohodu s Šediváky, kteří jsou velmi sobeckými bytostmi, zajímajícími se pouze o převzetí světa pro své chamtivé účely.

zdroj:http://www.exopolitika.cz/

foto:https://planetstarseeders.com/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *