Za hranicemi rozumu

Jiskřiví blázni ?

Je mnoho lidí s tzv. sníženou inteligencí, co mají různé, neuvěřitelné talenty. Příběh malého černošského chlapce, slepého Toma, kterého si v roce 1850 koupil majitel otroků je toho příkladem. Tom se narodil slepý a celkově byl slabší, takže se nehodil na práce na plantážích. Ovšem ukázalo se, že má mimořádný talent. Stačilo mu jednou zaslechnout nějakou, i tu nejsložitější skladbu a dokázal ji přesně reprodukovat na klavír, dokonce i s chybami, kterých se pianista předtím dopustil. A to neuměl ani číst hudební texty, ani neviděl na klávesy. Dokonce byl pozván do Bílého domu, kde hrál před prezidentem Jamesem Buchananem.

Takovýchto zvláštních talentů je na světě známo mnoho a většinou se jedná o jedince s nízkou inteligencí, nebo dokonce s poruchou ověřování reality. Říká se jim ,,učenci“. Případy lidí s tzv. fotografickou pamětí jsou bezesporu také obdivuhodné. Dokáží například i po patnácti letech zopakovat seznamy s číslicemi, které jim byly kdysi předloženy, jelikož čas v paměti těchto lidí nehraje žádnou roli. Tyto zvláštní povahy mozku, umožňující, aby lidé s těžkými psychickými poruchami byli mimořádně nadáni v jiných oblastech, stále vědci nedokázali prozkoumat.

Vědci předkládají, že co člověk dělá, jak myslí a cítí lze vysvětlit v pojmech elektřiny a chemie. Je to jejich výsledek řetězce změřitelných fyzických příčin a účinků probíhajících v mozku a respektujících chemické a fyzikální zákony. Nevysvětluje to však záhadu lidské mysli a lidského ducha.

Víme, že jednotlivé oblasti mozku přesně odpovídají určitým schopnostem člověka a tak monisté věří, že mysl je prostou funkcí mozku, neexistuje žádná oddělená ,,mysl“ ani posmrtný život. Základem monismu je tvrzení, že pro vysvětlení fungování světa není potřeba mít princip duchovní a hmotný, ale že svět je jednotný.

Mozek je přirovnáván k počítači, ten ovšem může pracovat jen podle programu vytvořeného člověkem. Je ale možné, že mysl a mozek fungují podobně. A vzniká koncepce oddělené mysli spolupracující s mozkem, tím zůstává otevřená možnost přežít i fyzickou smrt. Neurochirurg Wilder Penfield dospěl k závěru, že pochopení mozkového mechanismu ještě nemůže objasnit, jak lidské bytosti pracují a nikdo nemůže vysvětlit činnost mysli a mysl tak zůstává záhadou.

Reklama

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama