Karel Hynek Mácha se narodil 16. 11. 1810

Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj…

Už stosedmdesát let k nám promlouvá hlas básníka, považovaného za neoficiálního patrona zamilovaných. Už sto sedmdesát let je ten básník mrtev. Nevíme, nač Karel Hynek Mácha tehdy v roce 1836 zemřel v pouhých 25 letech .Dodnes se vedou odborné spory, jestli to byl zápal plic, úplavice nebo cholera. O choleře psal bohoslovec Vincenc Náhlovský v dopise do Prahy: „V Pánu zesnul horlivý spisovatel náš – Mácha – dnes, to jest v neděli, asi ve tři hodiny ráno, nešťastnou cholerou poražen.

Obavy z cholery prý také vedly k tomu, že ačkoli Mácha zemřel 6., jako úmrtní den byl zapsán 5. listopad. To aby se „urychlil pohřeb a nevypukla panika.“ A tak se pohřeb konal 8. listopadu. Trpkou ironií osudu právě v den, kdy se básník měl oženit se svou dívkou Lori Šomkovou. Když Mácha zemřel, nebylo mu ještě ani šestadvacet let.

Nezůstalo po něm mnoho. Nevíme ani, jak vypadal. Někteří považují drobnou kresbu v Máchově deníku za básníkův autoportrét. Jiní jeho podobu hledají ve své fantazii. Jejich představy se liší, v názoru na Máchu se ale vzácně shodují. Odešel v něm snad nejnadanější básník své doby. Vzpomínáte, jak ve třetím zpěvu Máje oslovuje oblaka?

Vy, již dalekosáhlým během svým co ramenem tajemným zemi objímáte, vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe, vy truchlenci, již rozsmutnivše sebe, v tiché se slzy celí rozplýváte, vás já jsem posly volil mezi všemi.

odkaz:https://www.ceskatelevize.cz/

foto:https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Hynek_M%C3%A1cha

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *