Energie solárního záblesku a čas

Pro ty z vás, kteří se chtějí dozvědět více o probíhajícím úsilí pracovníků světla při vzestupu Země

 Vzestup je úzce spojen se sluneční erupcí – jak to funguje?

Ashtar: Ano, energie, které v současné době zaplavují Gaiu, prohlubují a připravují lidstvo, stejně jako mnoho dalších kolektivů uvnitř a na ní, pro záblesk, pro vzestup. Záblesk bude konečným vyvrcholením nejintenzivnějších a nejjasnějších energií, které doslova rozplynou jakoukoli temnotu, jakékoli nižší vibrační energie. Proto bude tolik lidí, kteří nejsou vzhůru, zmateno. Najednou to, s čím rezonují, bude pryč. Bude velká doba dezorientace, dokud sebe a své vibrace nenakalibrují světlými energií a vibracemi. Nepůjde nutně jen o záblesk světla. Je to vysoce účinná vlna energie – vysoká vibrační energie. Bez těchto předchozích a menších vln přicházejících energií to nemůže žádný člověk fyzicky ani duchovně zvládnout.

Příchozí vlny energie mají účel

Všechny příchozí vlny slouží k vyladění vašeho fyzického těla, také vašeho energetického těla, aby vydržely energii záblesku. Světlice bude jako masivní koště, které vymete přežívající zbytkovou negativitu. Během našeho hovoru probíhají úklidové a čistící práce. Světlice bude poslední dávkou, pokud budete chtít. Energie přicházející ze světlice zůstane, zatímco mnoho předcházejících energií, které přišly do Gaie, přišly jako vlny, které Gaiu pohladily a objaly a pomalu se vzdálily. Některé zůstali, protože slouží k jemnému doladění pozemské rezonance i kolektivní rezonance lidstva … Postupují pomalu, jako ladění klavíru. Část energie, která přichází, má svou roli a odplavuje se s ní hodně negativity.

Některé z těchto energií zůstávají a jiné ne. Světlice zůstane.

Vím, že hodně lidstva nebude schopno odolat energii záblesku a také pro planetu bude velmi destruktivní. Nebo vidíte něco jiného? Mají lidé na výběr vzestup nebo ne?

 Aštar: existuje možnost, že někteří nezvládnou energii záblesku. Cítíme však, že mnoho z těchto lidí se již na určité vědomé úrovni rozhodlo nevzestoupit. Ti, kteří to nemohou zvládnout, dostanou zvláštní stínění až do doby, kdy zmatek zmizí a pochopí, co se děje. V těchto okamžicích budou mít dokonce na výběr, zda chtějí pokračovat na této cestě k vzestupu, nebo zda chtějí opustit svá těla a přesunout se do jiné úrovně existence. Vždy zde bude volba. Někteří se již rozhodli. Mnozí si ještě neuvědomují, že mají na výběr. A ti, kteří si neuvědomují a nebudou si vědomi volby, dokud nedojde k záblesku, budou mít možnost volby v daném okamžiku, v hodinách a dnech, které budou následovat, jak jejich zmatek bude narůstat. Bude jim nabídnuto mnoho příležitostí k výběru. Doufáme, že se mnoho našich lidských bratrů a sester rozhodne, že se k nám připojí, ale respektujeme, že volba je na nich a že to musí být to, co je součástí jejich cesty. To není něco, co můžeme vnutit. Můžeme o tom  informovat, připravit lidstvo, a doufat, že co nejvíce lidí si vybere světlo, že zvolí budoucí pokrok a vývoj.

Dopady slunečního záblesku

Pokud jde o zničení Gaie … v minulosti to byla velmi reálná a pravděpodobná možnost. Vidíme, že v některých částech dojde k poškození povrchu. Jsme však optimističtí a rozhodujeme se pro časový plán, který přinese jemnější výsledek. V minulosti jsme já a několik dalších bytostí informovali, že existuje celá řada možností. Jedna možnost, kdy by světlice přinesla Gaii tvrdou ránu, a druhá, kde by byla jemnější, snadněji vstřebatelná. V této chvíli máme pocit, že jemnější verze je nejpravděpodobnější.

Zaměřte se na jasnější budoucnost

Jak víte, v této vícerozměrné šachové hře se věci mění často. Přesto jsme připraveni na všechny možnosti velmi, velmi dlouhou dobu. Vždy existuje možnost, že lidé na Gaii budou naloďováni nebo přemístěni do bezpečnějších povrchových oblastí. Cítíme, že pro lidstvo bude snazší, pokud nedojde k masivnímu narušení a ničení.

Pokud bude lidstvo soustředěno na smrt a zkázu, ztratí vnímání toho, co je skutečně důležité: že existuje nová budoucnost, jasnější a odvážnější budoucnost, která se rodí před jejich očima, kterou spolu-vytvářeli s námi. Protože jsme všichni spojeni, musíme to společně vytvořit. Nemáme tedy definitivní odpověď, ale v tuto chvíli vidíme, že dojde k jemnému pohlazení (na rozdíl od tvrdého úderu)

Čas zvyšuje rychlost  22.8.20   Dianne Robbins

Množství času, které máte v každém dni, je určeno vaší úrovní vědomí

Mikos – knihovník a strážce záznamů Země

Dnes budeme mluvit o čase, časovém poli, které obklopuje Matku Zemi. Země je mimo čas ke zbytku vesmíru, aby se její vývoj mohl poučit z lekcí svých duší. Čas zde na Zemi působí jinak, protože pozemské národy musí znovu a znovu opakovat životní lekce, dokud se je nenaučí zvládnout (pozn. čas je na Zemi významně zrychlený, dokonce bylo v žertu nabídnuto do vesmírného roku nacpat miliardu let pozemských, pokud nezvládneme dokončit vývoj včas).

Proto máte koncept minulosti, přítomnosti a budoucnosti – vyvíjejícím se lidským druhům byl poskytnut  čas, který potřebují pro naučení se svých lekcí a složení zkoušek nezbytných pro zvládnutí. Čas Země hraje důležitý faktor v evoluci. (pozn. plánovaný vývoj jsme nesplnili, ale přinesli jsme něco jiného)

Jak se planeta vyvíjí a je ve vzestupném stavu, není více času. Z tohoto vyššího pohledu na vědomí můžete nahlédnout na Věčnost – a zároveň můžete cítit jednotu všech dob. Opravdu prožíváte svou multidimenzionalitu, která prožívá všechny stavy vědomí a všechny doby a místa najednou. Už neexistují žádné vymezení, rozdělení nebo oddělení. Vše je JEDEN a vše současně.

Jak se Země a veškerý život na jejím povrchu vyvíjí ve vědomí, čas se komprimuje. Je ho čím dál méně, což je známkou toho, že se lidé vyvíjejí ve vědomí. To má za následek méně a méně času, dokud nedosáhnete bodu svého vědomí, když už nejste „v“ čase – přestěhujete se do vzestupného stavu.

S dalším posunem výš ve svém povědomí o svém já a celé Zemi, zjistíte, že rychlost dne, dokonce i minuty a hodiny ubíhají rychleji, večer přijde dříve, než dosáhnete dokonce poloviny toho, co jste stihli dosáhnout dříve. Čas se ve skutečnosti stává nepolapitelným, nejde ho udržet. V hustější fázi vývoje je více času a dny delší. Čím vyšší je vibrace, tím kratší je den, protože se ve skutečnosti spojuje s „Kosmickým vědomím“, což je stav multidimenzionality, kde „není čas“. Všechno prostě „je“.

Jak se čas dále hroutí, přesunete se do multidimenzionality, kterou jste, a zažijete „Vše, co je“. Uvidíte a cítíte Jednotu celého Stvoření a propojení života. To je to, co se má lidstvo naučit. Až dosud byla hustota Země tak silná, že se každý člověk cítil odděleně a osamoceně a odříznut od ostatních. Každá osoba se cítila oddělena časem a prostorem – což ve skutečnosti neexistuje. Pouze na „vyvíjejících se“ planetách to slouží k tomu, aby její druh nesešel z cesty a mohl se soustředit na svůj úkol.

Časový tok nemá nic společného s věkem. Když jste starší, nezrychluje se. Urychluje se pouze tehdy, když jste moudřejší a „dospěli“ ve vědomí a moudrosti. Pokud poměříte věk s moudrostí a osvícením, pak byste skutečně mohli říci, že jak stárnete, čas se zrychluje. Ale pro ty, kteří se během svého života nevyvíjejí ve vědomí, se zdá čas nekonečně dlouhý a natažený. Lze říci, že jak stárnou, „čas se zpomaluje“. Vaše vlastní perspektiva, vaše vlastní rychlost vývoje určuje délku času – a určuje délku každého z vašich dnů. Všichni máte různou délku dne a různou dobu, určenou vaším stavem vědomí. Jak se vaše vědomí rozšiřuje, vaše minuty a hodiny se snižují v obráceném poměru; než se dostanete mimo časové pásmo, ve vzestupném stavu osvícení, kde není čas, žádný prostor – pouze Jednota celého Stvoření.

To je to, co zažíváme v Duté Zemi. Cítíme JEDNOTU a VĚČNOST existence. A tato Jednota a Věčnost je to, co začnete prožívat na povrchu, v postupně, protože Světlo Stvořitele proudí na Zemi a způsobuje, že vaše vědomí se rozšiřuje se září Božího světla.

Jak byste mohli říci, necítíme „krizi“ času. Cítíme, jak věčný tok života prochází skrze nás, a přináší mír a spokojenost v každém „okamžiku“ dne. Nemáme hodiny (na které se spoléháte vy). Počítáme čas mnohem odlišnějším kosmickým způsobem, v synchronizaci s celým vesmírem. Protože jsme součástí vesmíru a fungujeme jako součást vesmíru, jsme v „kosmickém čase“ – což je hodně odlišné od povrchového času.

S narůstajícím osvětlením Země vaše vědomí brzy dosáhne kosmického času. Právě tady a teď zde na vás čekáme. Přejeme vám rychlou cestu ve vědomí.

http://www.diannerobbins.com/current-message.htm

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *