Muchomůrka červená – Amanita muscaria

Právě muchomůrka červená dala celému rodu název, neboť byla lidovým prostředkem k zabíjení much. Kromě nepříliš významného obsahu muskarinu obsahuje muscimol , který způsobuje poruchy vědomí a vyvolává halucinace .

Fyzický vliv 

Zprávy o zkušenostech s muchomůrkou červenou a tygrovanou se objevují poměrně zřídka, ale svědčí o tom, že je tělesná odezva velmi závislá na dávkování, ročním období, kdy se houby sbírají (ke konci sezóny se zdají být slabší) a zpracování (sušení). Popsané účinky mohou vypadat takto: škubání, závrať, možné zvracení půl hodiny po požití, ztrnutí dolních končetin. V tomto stadiu lidé často upadají asi na dvě hodiny do polospánku, mohou mít barevné vidění, uvědomovat si okolní zvuky. Toto se může vystupňovat až do pocitu „lehkých nohou“ a možná i nutkání tančit. V této době také člověk disponuje větší silou než za normálních okolností. Jako další se mohou objevit halucinace. Objekty se mohou zdát větší než ve skutečnosti, někdy to člověka může svádět k tomu, aby ventiloval potlačené emoce. Post-spánkové stadium, tedy stadium přicházející po polospánku, může trvat tři až čtyři hodiny.

V čerstvém stavu mohou být muchomůrky nebezpečné nebo člověka „zhoubují“ jen nedostatečně. Usušením houby se neuvěřitelně změní její síla a charakter zkušenosti. Plný účinek se při orální aplikaci dostavuje po 90 minutách. Charakteristické bývá vlnění vizuálního pole, „obživnutí“ neživých objektů, sluchové halucinace, pocit vnitřního ticha a průzračného myšlení. Psychoaktivita je tu výrazně odlišná od psilocybinu, LSD nebo meskalinu a může mít trvání až osm hodin! Mezi vedlejší účinky často patří zvracení, lehká ztráta rovnováhy, koordinace, malátnost. Kouřením lze získat rychlejší účinek, který má kratší dobu trvání.

Droga, kterou nikdo neužívá

V mírných dávkách sice muchomůrka přináší zlepšení nálady, hovornost a pocit spokojenosti, ale vyšší jsou nepředvídatelné a popisy se různí. Jedním z prvních pozorovaných jevů bývá stupňující se nevolnost a zmatení smyslů. Pak nastoupí malátnost a pocit únavy následovaný často různě hlubokým spánkem. Intoxikovaný má přitom značné potíže rozlišit bdění od snu. K tomu přidejme ještě narušené vnímání času.

Muchomůrka se kdysi – tajně – používala na celém Blízkém východě a po vyplenění Jeruzaléma Římany byly praktiky kultu ukryty do příběhu o Ježíši Kristu. Jenže časem se na to zapomnělo a celé křesťanství je proto jen strašným omylem. To vše bylo okořeněno všudypřítomnými zmínkami o nebeských penisech (připomínajících jedno stádium růstu plodnice houby), zemských pochvách a úrodném spermatu.

A jak je to s jedovatostí, kterou nám tak vtloukali do hlavy? Za poslední století není znám žádný věrohodně zdokumentovaný případ smrti po požití muchomůrky červené kromě jediného, kdy uživatel usnul a umrzl v divočině.

 

Reklama

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama