Experiment, který si můžete sami vyzkoušet

Důkaz síly naší mysli

Neville Goddard byl velmi vlivným učitelem a jedním z nejdůležitějších autorů v oblasti metafyziky a duchovna v 20. století.

Ve své nauce se zaměřoval zejména na principy fungování lidské mysli. Jedna z jeho nejznámějších technik je dosahování našich záměrů, cílů či snů pomocí soustředění našich emocí a soustředění na pocit, který bychom měli, kdyby náš záměr, cíl či sen už byly skutečností.

Proces vizualizace

Aby dokázal účinnost své metody, Neville Goddard se svými žáky často vykonával experiment, ve kterém se opakovaně potvrdilo, že lidská mysl má schopnost přetavit sny, myšlenky či záměry do skutečného, ​​materiálního světa.

Na tento experiment se podíváme trochu blíže. Jedním ze základních kroků tohoto experimentu je proces vizualizace.

Goddard se dokonce vyjádřil, že bere na sebe riziko a odpovědnost a pokud se experiment nepodaří, jeho žáci ho mohou bez lítosti prohlásit za podvodníka.

Zajímavostí také je, že účastnit se dalších Goddardových přednášek bylo dovoleno jen těm žákům, kteří byli ochotni tento experiment podstoupit.

Metoda experimentu je jednoduchá – během tří dnů, večer předtím, než usneme, si pomocí vizualizace představujeme, jak lezeme nahoru po žebříku.

Žáci Nevilla Goddarda údajně často potvrdili, že přibližně po týdnu vizualizace těsně před spaním se jim v krátkém čase naskytla příležitost nebo přišli do situace, v níž lezli po žebříku.

Jednalo se o běžné, no náhodné okolnosti – např. je někdo požádal, zda by mu nemohli podat něco až z úplně vrchní police ve skříni či podobná situace, v níž museli použít žebřík a vylézt po něm nahoru.

A k takovým situacím začalo docházet zakrátko na to, jak si žáci začali pravidelně před spaním představovat (vizualizovat), že lezou po žebříku.

Tento experiment jen potvrzuje sílu našeho podvědomí, jakož i naši mimořádnou schopnost nasměrovat a pozitivně ovlivňovat naši mysl, díky které můžeme do našeho života přitáhnout to, co chceme mít, to, po čem toužíme.

A to vše jen díky schopnosti zaměřit naši mysl. Jinými slovy, ve skutečnosti můžeme dosáhnout jakýkoliv žádaný výsledek tím, že v první řadě začneme využívat naši představivost.

Locker, jeden ze žáků Nevilla Goddarda se vyjádřil následovně: „Nemám už žádné obavy. Nemám se proč obávat, protože vím, že když se dostanu do nějakých problémů, dokážu se z nich dostat pomocí mysli, pomocí představivosti.

Náš život se odvíjí od toho, na co myslíme předtím, než usneme. Skutečně tomu tak je. Vše, co se v našem životě děje plně závisí na tom, na co myslíme před usnutím.

Pokud začnete tento fakt chápat do jeho důsledků, tak už nikdy nepůjdete spát smutní či nešťastní. A v případě, že jste smutní či nešťastní, před spaním se vždy usilujte myslet na něco, co vás naplňuje štěstím a pocitem vděčnosti.“

Experiment Nevilla Goddarda – postup:

Postupujte podle následujících kroků:

Krok č. 1:

a) Před usnutím si lehněme na opačnou stranu postele, než na které spíme každou noc – pokud obvykle spíme na pravé straně postele, lehněme si nyní na levou stranu.

b) Když už ležíme, představme si sami sebe, jak lezeme nahoru po žebříku. Přestavme si žebřík přímo před vámi, představme si, jak po něm lezeme – jak se žebříku chytáme levou rukou, pak se ho zase z opačné strany chytáme pravou rukou.

Měli bychom si to všechno představovat co nejživěji. Představujme si, že vidíme a cítíme, jak na žebřík klademe levou nohu, pak pravou nohu.

Představujme si, jak se po žebříku vytahujeme vzhůru, jak se ho z obou stran držíme rukama, jak na příčky klademe střídavě jednou jednu, jednou druhou nohu a jak pomalu stoupáme výš a výš.

Když vyjdeme až úplně nahoře, zlezme z žebříku zpět dolů, a pak zase znovu nahoru.

Tento postup opakujme během tří nocí. Když si budeme představovat, jak lezeme po žebříku nahoru a dolů, snažme se tuto představu procítit všemi smysly a udržujme ji, dokud neusneme.

Krok č. 2

Na několik papírových štítků sepišme větu: „Nebudu lézt po žebříku“a rozmístíme je na viditelná místa v našem obydlí tak, abychom je měli na očích během celého dne, např. na zrcadlo v koupelně, k počítači, na telefon či do peněženky.

Pokaždé, když tento štítek uvidíme, řekněme si sami pro sebe, že opravdu nebudeme lézt po žebříku. Opravdu se snažme sami sebe přesvědčit, že nebudeme lézt po žebříku.

Tuto techniku ​​vizualizace provádíme po dobu 3 dnů, pak v ní už nepokračujeme.

Krok č.3

Ve vizualizaci už nepokračujeme.

 Na všechno zapomeňme a ani si nepředstavujme, že lezeme po žebříku. Také se nesnažme podvědomě vyhledávat situace, kde by se pravděpodobně naskytla možnost, že budeme lézt po žebříku.

Nechoďme na místa, kde by mohl být nějaký žebřík, ani ho nevyhledávejme. Jednoduše dovolme, aby situace, kdy budeme lézt po žebříku, přišla do našeho života přirozeně, sama od sebe.

Pokud se tak nestane do týdne, celý proces vizualizace (experiment) zopakujme.

Proč vizualizace právě žebříku?

Důvod, proč si Neville Goddard pro experimentování s vizualizací vybral právě žebřík, spočívá jednoduše v tom, že žebřík je zcela běžný, každodenní předmět, u kterého je menší pravděpodobnost, že si začneme klást otázky, jak se k němu dostaneme, či jako vůbec dojde k situaci, že budeme po něm lézt.

Když se nám díky tomuto experimentu s žebříkem (nebo nějakým jiným běžně dostupným předmětem) podaří pocítit, jakou sílu má naše mysl, můžeme tentýž experiment provést s naším zdravím, penězi, úspěchem, láskou nebo s čímkoliv, po čem toužíme.

Jednou z největších překážek, které nám brání v tom, aby se věci, po kterých toužíme, staly skutečností, je náš podvědomý odpor a nedůvěra v proveditelnost našich přání.

Překážkou je i to, když o věci, kterou si vizualizujeme a přejeme, i tak v konečném důsledku říkáme, jako kdyby neexistovala, případně stále říkáme (a tím pádem i myslíme), že ji máme nedostatek.

Pak je jen logické, že něco, po čem toužíme, se nám buď nedaří získat či uskutečnit, nebo co je ještě horší, ani nevěříme, že to existuje, nebo že je to možné v našem životě uskutečnit.

Závěr

Tak co Vy na to? Věříte, že správným používáním naší mysli můžeme docílit, aby se nám skutečně splnili naše přání?

Jediný způsob, jak zjistit účinnost metody vizualizace Nevilla Goddarda, je vyzkoušet ji na vlastní kůži. Nemáme co ztratit a splněné přání jednou za čas je určitě nemalým lákadlem!

Zdroj: http://mocvedomi.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *