Tajemná místa v ČR: Přírodní památky a kamenné řady

Tajemná místa s magickou energií a zvláštní pověstí můžeme najít na celém území České republiky v hojném počtu

Už samotný náš stát je totiž tak trochu záhadný, neboť se jedná o jediný, který je dobře rozeznatelný, a viditelný i z vesmíru, ačkoliv není ohraničeným ostrovem. Věnec hor, který naše hranice lemuje, je totiž natolik nápadný, že si toho povšimli již staří zeměpisci. Kvůli zvláštnímu tvaru se mnozí esoterikové již v době dávno minulé domnívali, že je tato země obdařena zvláštní mystickou mocí.

Tajemná místa v ČR – krajiny opředené energiemi

Krajina působí svými vlivy na člověka, který se v ní nachází a pohybuje. Její pozitivní nebo naopak negativní energie jej vábí, láká, přitahuje, anebo na druhou stranu odpuzuje, je nepříjemná, chladivá…. Jsou krajiny prosté záporných míst a jsou také takové, před kterými se rozmýšlíme, zda pokračovat v cestě, nebo by bylo lépe otočit se a vydat se na zpáteční cestu. Tajemná místa s energií, která je nám příjemná, nás vybízejí k tomu, abychom poseděli, strávili nějaký čas a vnímali své okolí. Záleží na původu primární síly a její kvantitě, případně dynamice. Tajemná místa s pozitivní energií posilují tělo i ducha, můžeme se zde harmonizovat nebo i léčit. Jedná se o místa vhodná pro relaxaci i meditaci.

Tajemná místa nějakým způsobem zatížená nás naopak mohou odpuzovat prostřednictvím nelibých tělesných i psychických pocitů, které v některých případech mohou vést až ke zhoršení zdraví, zeslábnutí či depresi.

Náboj a energii určitým místům dávají historické události, které jsou v místě otištěny, aktuální události, energie stromů nebo kamenů, přítomnost duchovních bytostí, činnost člověka, a to i ta duchovní atd. Působení těchto míst se odehrává především v rovině mimosmyslové. Mimosmyslovým vnímáním však člověk disponuje mnohem méně, než třeba stromy a živočichové.

Celkový obraz krajiny se tak stává mozaikou běžně vnímatelných i skrytých vjemů, které určují náš vztah k jednotlivým lokalitám a územím a místům.

České drahokamy

Drahé kameny zajímají lidi od pravěku až do dnešních dnů. České země tradičně patřily mezi jedny ze známých nalezišť. Krom neopomenutelného českého granátu se zde nacházely především acháty, ametysty, chalcedony a další odrůdy barevného křemene z Podkrkonoší. Český granát je snad nejkrásnějším tuzemským drahokamem, který navíc představuje světový unikát, neboť žádný kámen tohoto typu z jiných oblastí se mu nevyrovná jak do barevnosti, tak v lesku. Na našem území jej vyhledávali již Keltové, a název, který dnes používáme, tedy český granát (granatus bohemus) mu dal dvorní lékař Rudolfa II. Anselmo Boeticus. Právě v době Rudolfa II. se kromě těžby surového kamene začalo u nás provozovat i jeho umělecké broušení.

Dalším ze zajímavých kamenů, který se na našem území nachází, je zelený vltavín. Existují dvě hlavní oblasti nálezu tohoto kamene. První z nich je v Jižních Čechách v oblasti mezi Prachaticemi a Pískem. Druhá, menší nálezová oblast, je na Moravě, mezi Moravskými Budějovicemi, Třebíčí a Moravským Krumlovem. Vltavíny rozjitřují fantazii romantických amatérských badatelů a hledačů, stejně jako seriózních vědců. Jedním z důvodů je jistě nevšední vzhled vltavínů, které jsou temně zelené nebo hnědozeleně průsvitné. Když jimi prochází světlo, stávají se průsvitnými a mysticky připomínají vodní hladinu a život pod ní. Vltavíny používali k rituálům zřejmě již pravěcí šamani a po jejich vzoru s nimi pracují i někteří dnešní léčitelé a senzibilové. Šperky z vltavínů prý svému majiteli zprostředkovávají posílení duchovních a vitálních sil. Jeden vltavín údajně z tohoto důvodu u sebe nosíval prý Winston Churchill.

Tajemná místa – posvátné kopce

Nápadné hory nebo alespoň kopce mívaly pro naše předky vždy mystický nádech a význam. Posvátné hory byly uctívány a na kopcích se odehrávaly mnohé opravdu důležité události v životě starých kmenů. Jednou z nejznámějších takovýchto hor u nás, je hora Blaník. V této hoře podle pověstí spí bájné vojsko, které se probudí a povstane, až bude českému národu nejhůř. Samotný název hory Blaník je zřejmě keltského původu. Další takovouto důležitou mytologickou horou je hora Říp, která se nachází v rovině dolního Polabí. Její název je s největší pravděpodobností odvozen od starogermánského slova „rip“ – což je označení právě pro horu. Magický Říp je mnoha bájemi opředený. Hora měřící přes 455 m. n. m. je z čediče s vysokým obsahem železa, díky magnetismu je tedy zcela zbytečné u něj používat kompas. Na úpatí Řípu vyvěrají tři prameny, z nichž východní je již v dlouhé tradici považován za léčivý. Hora patří mezi tajemná místa v Čechách. Podle pověsti sem přišel praotec Čech a rozhodl se zde usadit. Říp odráží charakter a stav našeho národa, je místem magického propojení síly.

Tajemná místa v Jizerských horách – pohanské kameny

Pohanské kameny se nacházejí ve Frýdlantské pahorkatině, v katastru obce Višňová. Jedná se o skupinu rulových kamenů nad údolím řeky Smědé u česko-polské hranice. Celá oblast je ověnčena řadou pověstí. Na nejvyšším ze zdejších kamenů se nacházejí mísovité až kotlovité prohlubně, tzv. obětní mísy, které podle některých teorií byly starogermánským obětním místem. V Jizerských horách se nachází ještě mnohé další balvany, které jsou spojovány s čerty, slety čarodějnic či rejem skřítků. Lidé dokonce kameny roztloukali, aby je zbavili čar a skoncovali s temnými silami.

Tajemná místa v Kounově – kamenné řady

Desítky kamenných řad, sestávající z více než 2500 kamenů se nachází poblíž obce Kounov. Proč je zde dávní obyvatelé vztyčili, není dodnes zcela jisté, mohlo jít o rozparcelování polí, pozemků, či o vytyčení závodních tras. Jedním z možných vysvětlení je, že jde i o jakýsi pravěký kalendář.

Tajemná místa v Praze – Chaberský menhir a Kamenný muž

Chaberský menhir nebo „Kamenný slouha“ je jediný uznávaný menhir na území Prahy. Stojí v blízkosti rodinného domku v městské části Praha 8 – Dolní Chabry, lidově se mu říká také prubířský kámen. Není sice do velikosti z těch největších, ale i tak poutá pozornost nejen kolemjdoucích.

Slovo menhir pochází z keltštiny a znamená velký kámen. Jedná se o památku z dob starých Keltů. Postavení menhirů v krajině podle odborníků nebývá náhodné. Staří Keltové těmto kamenům přisuzovali magickou moc, balvany prý dokonce dokázaly léčit některé choroby a pomáhaly při ženské neplodnosti. Speciální magie jejich kněží – druidů dokonce údajně sloužila i k nahlédnutím do budoucnosti. Pravděpodobná se jeví i teorie, že menhiry v krajině vytvářely jakýsi obzorový kalendář. Spojnice poměrně velkého množství dochovaných menhirů severozápadně od Prahy ukazují zajímavé geometrické vztahy a souvislost s letním a zimním slunovratem. Asi nejznámější menhir v Čechách je tzv. „Kamenný muž“ stojící nedaleko Klobúk.

Tajemná místa v Javorníku – menhiry

Magická síla Šumavy přitahovala lidi už odpradávna. Staří Keltové zde budovali svá sídla. Tito starobylí obyvatelé uctívali hory, studánky, stromy a místní přírodu všeobecně. Již v dávné minulosti tedy lidé vyhledávali a usazovali obrovské a těžké kameny do různých míst. Vztyčené kameny čili menhiry jsou dodnes předmětem nejrůznějších spekulací a teorií.

Menhir, zasazený do země na jiném místě, než odkud pochází, tak může vyzařovat nepatrnou elektromagnetickou anomálii, která se projevuje v jeho bezprostředním okolí. Říká se, že menhiry mají mezi sebou určitý druh komunikace a čas od času se s námi snaží navázat spojení. Někteří badatelé se domnívají, že kamenným sloupem lze „napíchnout“ podzemní žílu podobně, jako akupunkturní jehlou energetickou dráhu na lidském těle, a vyvolat tím požadovanou reakci v krajině. Na rozhraní Plzeňského a Jihočeského kraje, v blízkosti obce Javorník, se nacházejí 3 menhiry, jsou jimi Měsíční kámen, Větrný kámen a tzv. Dvojčata nebo Manželé.

Působení menhirů si zde může každý vyzkoušet na vlastní kůži. Již při vstupu do lesa, v němž je menhir osazen, na citlivější jedince začne působit velice zvláštní atmosféra ponurého a poměrně tmavého lesa. Menhir, který byl pojmenován jako Měsíční kámen, má obdélníkový půdorys. Jeho západní strana vyzařuje prospěšnou a posilující sílu, zatímco jižní strana sílu odnímá a probouzí nespokojenost či agresivitu.

Kameny mají svoji moc a sílu a záleží jenom na nás, zda ji dokážeme vycítit a využít.

Tajemná místa v Rychlebských horách – Venušiny misky

Venušiny misky jsou skalní prohlubně, které připomínají obrovské misky. Nacházejí se na vrcholu kopce Smolný v Rychlebských horách. Největší z mís má téměř dokonalý kruhový půdorys o průměru jeden a půl metru a pojme až 65 litrů vody! Z vrcholu skaliska získáme krásný výhled na severní část hřebene Rychlebských hor. Skalní městečko přitahuje pozornost, je skvělým místem k rozjímání i meditaci. Je jisté, že takovéto místo se jen těžko obejde bez tajemství. K Venušiným miskám se váže příběh o tajuplném národu, kterému se v pověstech říká Venušin lid. Tato dobromyslná a laskavá stvoření mají co do růstu být podobná trpaslíkům. Jejich ženy vynikají neobyčejnou krásou a za svitu měsíce ve Venušiných miskách perou, vaří i se koupou. Těm, kteří v horách zbloudí, zejména pak dětem, pomohou najít správnou cestu.

Tajemná místa na jižní Moravě – Býčí skála

Na jižní Moravě, ve střední části Moravského krasu, v dolní části Křtinského údolí, se nachází vysoká bílá skála s puklinou a několika otvory v její spodní části. Býčí skála je místo silných energií, kde se pravděpodobně v období pravěku odehrály mnohé rituální vraždy. Její jméno souvisí s kultem Býka, jméno získala už dávno předtím, než zde v roce 1869 byla nalezena soška bronzového býčka. Někdy v pátém století před naším letopočtem se v Býčí skále odehrál tzv. Halštatský pohřeb, spojený s lidskými oběťmi. Mrtvého „velmože“ na jeho poslední pouť doprovázeli sloužící i mnohé dívky a ženy. Useknuté ruce žen se našly na kamenném oltáři a jiným dívkám byly utnuty či rozseknuty hlavy. Krvavým orgiím dle nálezů neušli ani koně. Finální scenérii vykonavatelé pak ještě posypali rituálně obilím. Ke skále se váže mnoho pověstí a povídaček, v rozlehlém jeskynním systému prý občas bývá slyšet zpěv, volání nebo výkřiky.

Tajemná místa na Pálavě – jeskyně na Turoldu

Jedná se o jednu z nejstarších chráněných oblastí na Pálavě. Je to nejen vyhledávané, ale také velmi tajemné místo. O místu se traduje, že kdo tam zašel, živý již nevyšel – buď se ztratil úplně, nebo byl následujícího dne nalezen s rukama i nohama napřaženýma pod skalisky. Turold je jeskyně, která se nachází jen nedaleko od mikulovského amfiteátru, který je dějištěm mnohých koncertů. O tomto místě se vyprávělo, že zde bydlela čarodějnice a její pomocníci – netopýři. Rozhodně jde o místo, které stojí za zhlédnutí a popohání lidskou fantazii.

Tajemná místa v Jeseníkách – Petrovy kameny

Petrovy kameny jsou skalní útvar nacházející se v nadmořské výšce 1446 m. n. m., na dohled od Pradědu, nejvyšší hory Jeseníků. Tyto skály jsou opředeny mnohými pověstmi. Podle jedné z pověstí je jejich jméno odvozeno od kováře Petra, jež zabil nenáviděného tyrana Bélu. Musel se pak ve skalách skrývat a zachránil jej až duch těchto hor – Praděd. Stařec s dlouhými vousy Petrovi věnoval kladivo, kterým pak dobýval železnou rudu, hloubil šachty a stal se oblíbeným mezi lidem.

Další mnohé legendy a pověsti hovoří o tom, že na Petrových kamenech se scházely čarodějnice k oslavám sabatu. Petrovy kameny leží přímo na horském hřebeni. To, jak odolávají větrům a mlhám, je na nich vidět a tak jejich rozervané kontury působí skutečně nevlídně, zároveň však v sobě skrývají jakousi divokost a nevázanou krásu. Jsou unikátní i z botanického hlediska, najdeme zde řadu unikátních mechů a lišejníků.

Foto:Zdroj:http://www.spektrumzdravi.cz,http://www.sokujiciplaneta.cz,http://www.outdoorhp.cz,brnensky.denik.cz,http://www.zsjavornik.cz,www.treking.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *