Omezení a zákazy při cestování

Suvenýry s nepředvídatelnými následky

Globální trh a čilý cestovní ruch sebou nesou i negativní důsledky v podobě zavlékání nových nemocí a škůdců rostlin na nové území. To může vést ke snížení rostlinné výroby, zvyšovat spotřebu pesticidů, ohrozit veřejnou zeleň a ve svém důsledku zhoršit podmínky pro život. Jako dobrým příkladem nám může posloužit případ nedávného zavlečení asijských kozlíčků rodu Anoplophora nebo háďátka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus) na území Evropy, kteří dnes způsobují rozsáhlé škody. Dobrým příkladem je i zavlečení rakoviny kůry kaštanovníku (Castanea sativa) do USA, kde tato choroba způsobila úhyn 3,5 miliardy stromů poté, co byla náhodně zavlečena z Asie.

Je nutné mít na paměti, že vždy existuje riziko, že Vámi dovážený suvenýr se stane nechtěným dopravním prostředkem pro škodlivé organismy. Výsledkem jsou pak značné škody, které takový organismus způsobí. Z těchto důvodů existují celoevropské předpisy pro dovoz rostlin a rostlinných produktů určených k ochraně rostlin, zdraví lidí, zvířat a životního prostředí. Předpisy zahrnují zákazy a omezení týkající se rostlinných druhů, u nichž je riziko zavlečení škodlivých organismů velmi vysoké. Informujte se dříve, než cestujete, jaké jsou podmínky
dovozu rostlin, vyhnete se tím zabavení rostlin a dalším problémům při návratu z dovolené. Nejdůležitější předpisy najdete v tomto letáku. Kromě toho Vám ÚKZÚZ na požádání
sdělí podmínky dovozu rostlin a rostlinných produktů.

Cenné informace naleznete i na webových stránkách ÚKZÚZ. POMOZTE NÁM CHRÁNIT NAŠI PŘÍRODU
Nepředvídatelné následky dovozu rostlinných suvenýrů V rámci EU a Švýcarska funguje srovnatelný fytosanitární režim, a proto při dovozu rostlin a rostlinných produktů neplatí
pro turisty žádná omezení, pokud dováží tyto komodity pro soukromou spotřebu. Rostlinolékařské osvědčení, ani další doklady, se k tomuto účelu nevyžadují. To se však nevztahuje
na francouzské zámořské území a Kanárské ostrovy. Pokud trávíte dovolenou mimo země EU, nedovážejte z těchto zemí žádné rostliny a rostlinné produkty z důvodu vysokého rizika zavlečení chorob a škůdců. Opatrnost je nutná i při dovozu ovoce, zeleniny a řezaných květin. Choroby a škůdci rostlin nejsou většinou pouhým okem vidět a mohou tak být snadno zavlečeny na nová území.

Pokud hodláte dovážet rostliny nebo rostlinné produkty, dodržujte dovozní fytosanitární předpisy. Podmínky, za kterých je možné tyto komodity dovážet, zjistíte na pracovištích ÚKZÚZ.

Dovážet pro vlastní potřebu bez dokladů a kontroly je povoleno:

 • max. 2 kg ovoce a zeleniny, kromě brambor,
 • max. jedna kytice tvořená řezanými květinami nebo větvemi,
 • max. 5 sáčků osiv v originálním balení, kromě semen bramboru.

Ve všech ostatních případech musí být rostliny opatřeny v zemi původu rostlinolékařským osvědčením (Phytosaniatry certificate), které vystaví národní úřad ochrany rostlin
(The Plant Protection Service, NPPO). Při vstupu na území EU musí být rostliny nebo rostlinné produkty zkontrolovány službou, která zajišťuje dovozní rostlinolékařskou kontrolu
(kontrola dokladů a zdravotního stavu). Pro cestující, kteří dováží rostliny ze zemí mimo EU, nejsou stanoveny žádné výjimky. Není-li na hranicích předloženo rostlinolékařské
osvědčení, rostliny nebo rostlinné produkty jsou obvykle zabaveny a zničeny. Cestující za zabavené zboží neobdrží žádnou náhradu.

POMOZTE NÁM CHRÁNIT NAŠI PŘÍRODU
Pro ochranu ohrožených druhů zvířat a rostlin je třeba dodržovat zákazy a omezení dovozu podle úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (známá jako CITES nebo Washingtonská úmluva). CITES se netýká pouze exemplářů z volné přírody, ale i rostlin vypěstovaných, pokud rostou také ve volné přírodě. V případě dovozu rostlin spadajících pod CITES bez příslušného povolení, Vám budou MŽP zabaveny a vystavujete se finančnímu postihu. Více informací naleznete na www.mzp.cz/cz/cites_obchod_ohrozenymi_druhy U rostlin a některých rostlinných produktů (např. různé druhy ovoce a zeleniny z neevropských zemí) potřebujete rostlinolékařské osvědčení vystavené fytoslužbou v zemi původu dané komodity. Některé rostliny a rostlinné produkty mohou být dováženy pouze tehdy, jsou-li splněny zvláštní požadavky nebo předepsané ošetření.

U některých rostlin není dovoz povolen. Pokud plánujete dovést ze zahraničí rostliny, informujte se před zahájením  cesty na aktuální zákazy a podmínky dovozu.
Ze zemí mimo EU je zakázán například dovoz následujících rostlin a rostlinných produktů:

 • většina trav
 • většina běžných jehličnanů
 • některé listnaté stromy
 • většina ovocných stromků
 • réva vinná
 • rostliny citrusů
 • půda a pěstební substráty
 • hlízy bramboru
 • rostliny z čeledi lilkovité

Do EU je zakázáno dovážet druhy rostlin (vč. semen), které byly vyhodnoceny jako invazní nepůvodní druhy, které způsobují významné škody a jejich likvidace není možná nákladově efektivním způsobem. V České republice jistě všichni známe rozšíření bolševníku velkolepého a problémy při jeho likvidaci.
ÚKZÚZ ve spolupráci s Celní správou provádí kontroly rostlin nebo jejich částí a v případě, že se bude jednat o níže uvedené invazní druhy, tak nebudou vpuštěny na území České
republiky (EU) a bude nařízena jejich likvidace nebo vrácení do země odeslání.

Seznam rostlin, které je zakázáno dovážet do EU:

 • pomíšenka nepitolistá
 • křížovník lebedolistý
 • chebule karolínská
 • kamomba karolínská (vodní)
 • tokozelka nadmutá (vodní)
 • bolševník perský
 • bolševník Sosnovského
 • pupečník (vodní)
 • zakucelka velkoplodá (vodní)
 • kapsovec americký (vodní)
 • stolístek vodní (vodní)
 • sambaba obecná
 • rdesno
 • kudzu
 • klejicha hedvábná
 • vodní mor americký
 • barota chilská, Heracleum
 • bolševník velkolepý
 • netýkavka žláznatá
 • stolístek různolistý
 • plevuňka

Nevozte do ČR další druhy rostlin, které ohrožují naši přírodu.
Zdroj:http://www.bezpecnostpotravin.cz

Reklama

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama