Pásma různých podnebí

Každá část světa je jiná a poskytuje nám odlišné podmínky

I zde platí pravidlo získat o kraji, kam cestujete co nejvíce informací a také všeobecné znalosti, co můžete v daném kraji očekávat v různých pásmech podnebí vám budou k užitku.

Podnebí mírného pásma

Mírný pás severní polokoule a podobné podnebí jižní polokoule poskytuje nejvhodnější možnosti k přežití, bez toho, abyste potřebovali nějaké speciální znalosti a zručnosti. Jde o oblasti, které jsou známy většině lidí a jsou nejvíce osídlené. Zdravý člověk v dobré fyzické kondici a se základními schopnostmi se nedostane do situací, ve kterých by nebyl schopen v horizontu několika dní chůze vyhledat pomoc. Pokud bude zima krutá, pak možná bude člověk potřebovat polární znalosti.

Travnaté oblasti mírného pásma

Jsou to převážně střední kontinentální oblasti s horkým létem, studenou zimou a mírnými srážkami. Z těchto oblastí získává obživu celý svět. Pěstuje se zde obilí a chová dobytek. V létě může být problém s vodou a v zimě s přístřeším.

Polární oblasti

Jsou za ně považovány oblasti se zeměpisnou šířkou vyšší než 60° 33‘, stejně na severu tak i na jihu. Schopnost vyrovnat se s chladným podnebím budete potřebovat kdekoli ve vysokých nadmořských výškách. Čím blíže k pólům, tím níže leží sněhová čára. Na jižním cípu Jižní Ameriky leží stále sníh a to pouze několik metrů nad mořem. Arktické podmínky pronikají hluboko do severních oblastí Aljašky, Kanady, Grónska, Islandu, Skandinávie a Ruska.

Tundra

Na jih od pólu zůstává zem stále zamrznutá a vegetace je proto zakrnělá. Sníh tam v létě taje ale kořeny tvrdou zemí nemohou proniknout. Také vysoké nadmořské výšky vytvářejí podobné podmínky.

Středozemní oblasti

Krajiny u středozemního moře jsou polosuché s dlouhým a teplým létem a krátkou, suchou zimou. Většinu roku tady svítí slunce a foukají větry, které tyto oblasti vysušují. Kdysi byly tyto oblasti zalesněné dubovými lesy a po jejich vytěžení došlo k erozi a většina krajiny se pokryla stále zelenými křovinami. Podobně je to v některých oblastech Kalifornie. A protože bývá málo stromů, tak je problém s vodou. Ve vyšších nadmořských výškách převládají odlišné podmínky.

Severské jehličnaté lesy

Mezi arktickou tundrou a hlavním mírným pásmem je 1300 km široká lesnatá zóna. V Rusku je tato zóna známá jako Tajga pronikají  lesy podél některých sibiřských řek až 1600 km na sever od severního polárního kruhu, zatím, co v oblasti Hudsonova zálivu v Kanadě se hranice lesů posouvá do stejné vzdálenosti od polárního kruhu na jih. Zimy jsou dlouhé a kruté, zem je většinu roku zamrznutá a léto je krátké. Jen 3-5 měsíců v roce se zem natolik

ohřeje, že voda může dosáhnout ke kořenům rostlin a stromů. Vegetaci se daří nejvíce poblíž řek. Žije zde mnoho zvířat jako jsou medvědi, losi, vydry, rysy, veverky a mnoho dalších, včetně malých a také ptactva. Na místech, kde  v létě voda roztála a nemůže vyschnout se tvoří močály. Nepříjemné mohou být komáři, kterých je v těchto oblastech velmi mnoho, naštěstí však nepřenášejí malárii. Nejlepší je cestovat podél řek, kde je dobrý rybolov.

Listnaté lesy

Kde se zima stává méně krutou a podnebí teplejším střídají jehličnaté lesy ty listnaté. V Americe jsou to převážně duby, buky a javory a v oblastech Eurázie buk, dub, kaštan a lípa. Na úrodné půdě se daří mnohým rostlinám a houbám. Přežít v této oblasti není nijak náročné s vyjímkou míst ve vysoké nadmořské výšce, kde jsou podobné podmínky jako v tundře, nebo v oblastech pokrytých sněhem.

Tropické pralesy

Toto pásmo zahrnuje rovníkové deštné pralesy, močály a opuštěné oblasti. Asi jednu třetinu pokrývají lesy, subtropické deštné a horské pralesy. Vyznačují se vysokým počtem srážek a z horských oblastí zde stékají mohutné a rychle tekoucí řeky.

Savany

Jsou to travnaté tropické oblasti, které obvykle leží mezi pouští a pralesem. Blíže k pralesu se nachází vysoká tráva a stromový porost je hustější. Teploty zde jsou celoročně vysoké. Savany pokrývají více jak třetinu Afriky. Také v Austrálii zabírají savany rozsáhlé oblasti, které jsou zarostlé řídkými porosty eukalyptových stromů. Často je tu dostatek vody, ale tam, kde je, roste bujná vegetace a žije mnoho zvířat.

Pouště

Zabírají jednu pětinu zemského povrchu. Jedná se o suché, neúrodné kraje, kde není lehké přežít. Tam, kde větrné proudy, vanoucí od rovníku a ztrácející svou vláhu se vyskytují pouště. Větry klesají k zemi a tam se ohřívají a odebírají veškerou vlhkost. V pouštních oblastech nejsou takřka žádné mraky, které by vás ochránily před slunečním zářením a nebo udržely v noci teplo. Proto jsou zde obrovské teplotní rozdíly, kdy na Sahaře přes den je 58°C a v noci spadnou teploty pod bod mrazu. Pouze malá část světových pouští je písková, větší část je kamenitá a rovná, protože vítr z nich odfoukal písek. V těchto oblastech je velmi těžké přežít.

Informace čerpány z knihy SAS -Příručka jak přežít

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *