Karanténa a její původ

K čemu slouží?

Karanténa je držení osob nebo zvířat na izolovaném místě za účelem pozorování, zda se u nich projeví příznaky nějaké nemoci.. Je užívána na lidech nebo nákladech, které přicházejí z regionů ohrožených epidemií.

První, celoevropská epidemie moru měla na svědomí 25 miliónů mrtvých, tedy asi 1/3 obyvatel tehdejší Evropy.Dnes je nemoc léčitelná. Při včasném zahájení léčby (přibližně 30 hodin od nakažení) nemoc ustupuje.

První zprávy o vypuknutí Moru pocházejí z Číny z Počátku roku 1330 jako první zasáhl provincii Chu-pej ve Střední Číně odkud se rozšířil do jižních a severních provinciích odtud s vojenskými přesuny a cestami kopců po stezkách šířil mor dále na západ Ze západních asijských stepích se rozšířil jednak do Mezopotámie Sýrie arabského poloostrova a severní Afriky a také do Evropy.

V roce 1347 byl mor zvaný též černá smrt poprvé zaznamenán v Cařihradě a Trapezunt,  tedy ve městech která měla čilý obchodní styk s asijským východem toho roku mor zasáhl také vojsko krymských Tatarů podporovaných Benátčany kteří obléhali Janovský přístav Kaffa na krymském pobřeží Janovská obchodní flotila s nakaženými přistála na konci září téhož roku v sicilské mezi ně již během plavby zemřela na nemoc spousta námořníků Je pravděpodobné že kromě toho je převáželi i nakažené hlodavce,  kteří se později stali přenašeči choroby a  pravděpodobně pak také  byly blechy a vši.

Stykem s Janovskými námořníky (Messiňané údajně některé opuštěné lodi, jejichž posádky zemřely na mor, chodili bezostyšně rabovat) se mor dostal na Sicílii, do konce roku se mor dostal i do dalších oblastí směrem k Janovu.

Prvně se objevila karanténa v roce 1377 v Dubrovníku.  Slovo karanténa je odvozeno od italského quaranta  40 dní ale předtím to bylo ještě jako 30 dní quentino.  Protože když přišla Černá smrt z Číny  dospěli k tomu že každá loď musí nechat kotvy před přístavem Dubrovník a  potom i u Benátek,  aby se ne-přenášela  nákaza z dýňového moru. Každá loď,  která připlula musela čekat 40 dní v té karanténě u Ostrova Santa Maria ten ostrůvek se dnes jmenuje lazaretto Quintino. Ta černá smrt která přišla v první vlně do Evropy 1348 postihla většinu Evropy vymřelo až dvě třetiny obyvatel zejména těch mladších,  přežívaly chudokrevní a nemoc šla po železe a nebo pro tryptofanu.

České země první vlna, zvaná černá smrt, zasáhla jen okrajově. Stalo se,  že ta morová vlna se zastavila v Chebu( Německém kraji) a  v Království českém nezemřel ani jeden člověk a jak je to možné? To nikdo neví. Uvažuje se o auře  Karla čtvrtého , nebo působení patronky  českého národa  Svaté Anežce České.

Nejrozšířenější je izolace osob v místě, kde nemoc již propukla, znemožnění osobám cestovat a šířit tak nemoc. Taková karanténa byla uplatněna například v roce 2005 ve městě Etoumbi v Kongu.

foto: zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_smrt

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *