Rozšířený nedostatek jódu ohrožuje vývoj mozku u dětí

Škoda, že vědci také nezveřejní, jak je škodlivé očkování pro dětský mozek.

Vědci se obávají, že až 50 % všech novorozenců v Evropě nedosáhne plného kognitivního potenciálu z důvodu nedostatku jódu. Jód je mikronutrient kritický pro rozvoj mozku u dětí. Vědci z projektu EUthyroid, který je financovaný EU a podporovaný řadou organizací zúčastněných stran, vyzývají  evropské politiky Krakovskou deklarací o jódu prezentovanou nyní na Jagellonské univerzitě, aby podporovali opatření k odstranění nedostatku jódu.

Jód je esenciální mikronutrient získaný z vody, kterou pijeme, a z jídla, které konzumujeme. Je nutný pro produkci hormonů štítné žlázy, což jsou důležité regulátory metabolismu, růstu a vývoje. Během těhotenství mají ženy výrazně vyšší potřebu jódu, která ale často není zajištěna jejich normální stravou. Dokonce i mírný nedostatek jódu ohrožuje děti poruchami neurokognitivních funkcí a snížením IQ.

Bohužel si většina matek neuvědomuje důsledky nízkého příjmu jódu u svých dětí. Odborníci nyní tvrdí, že v mnoha evropských zemích s dobrovolnými programy na podporu jódu je až 50 % všech novorozenců vystaveno mírnému nedostatku jodu, který může mít za následek omezení jejich kognitivního potenciálu. Zatímco mírné snížení IQ negativně ovlivňuje jedince, kteří mohou mít problémy s učením a nerealizují svůj plný intelektuální potenciál, nižší úrovně IQ na úrovni populace může ovlivnit ekonomickou výkonnost daných národů.

Nežádoucí účinky nedostatku jódu jsou různé a představují významnou zátěž pro systémy veřejné zdravotní péče. Ačkoli je tato skutečnost dobře známa, politici, názoroví vůdci a občani věnují evropským preventivním programům pro kontrolu poruch způsobených jodovým deficitem (IDD) překvapivě málo pozornosti.

Důležité je, že nedostatku jódu je možné zamezit poskytováním nákladově efektivních obohacených potravin. WHO upozorňuje již řadu let, že pravidelné monitorování je důležitým krokem k odstranění nedostatku jódu v Evropě, avšak pouze osm zemí v EU splňuje tento minimální krok řešení nedostatku jódu. Dne 17. dubna 2018 představili evropští badatelé z 27 zemí na setkání v Jagellonské univerzitě výzkum IDD prováděny pod záštitou grantu EUthyroid (ID projektu: 634453) v rámci projektu Horizon 2020. Stále více pozornosti při řešení nedostatku jódu v Evropě je věnováno zhoršujícím se závazkům tvůrců politik v této oblasti. Konsorcium proto s řadou dalších zúčastněných stran vyzývá tvůrce politik, úředníky veřejného zdraví a vědce, aby společně zajistili realizaci účinných strategií sloužících k prevenci IDD v celé Evropě. Krakovskou deklarací o jódu spojují dnes odborníci  své síly k tomu, aby odstranili jódový deficit. Požadují:

  • Metody prevence IDD: Regulátoři a tvůrci politik by měli harmonizovat povinnou univerzální jodaci soli a zajistit volný obchod s obohacenými potravinami v Evropě. Podobně i jodované krmivo pro zvířata vyžaduje regulaci a zajištění volného obchodu v rámci EU.
  • Kontrola prevence IDD: Vlády a orgány veřejné správy musí v pravidelných intervalech provádět harmonizované monitorování a vyhodnocování obohacujících programů, aby zajistily optimální zásobování obyvatelstva jódem.
  • Podpora prevence IDD: Vědci spolu s pracovníky veřejného zdravotnictví, organizacemi pacientů, průmyslem a veřejností by měli podporovat opatření nezbytná k zajištění udržitelnosti programů prevence IDD odpovídající rychle se měnícímu prostředí a  společenskému povědomí o tomto problému.

Signatáři Krakovské deklarace o jódu žádají o podporu všech zainteresovaných stran v Evropě i mimo ni při sdílení svých zdrojů a odborných znalostí a v zajištění odstranění jódového deficitu. Podepsání deklarace by mělo vést k tomu, že budoucí generace dostanou dostatek jódu, který jim umožní zdravý život a plné využití jejich celkového potenciálu.

Další vyjádření podpory deklarace a i podepsání můžete zde:  http://www.bezpecnostpotravin.cz/rozsireny-nedostatek-jodu-ohrozuje-vyvoj-mozku-u-deti-varuji-vedci.aspx

Foto: http://mail.zsebenese.opava.cz/tabulka/i.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *