Dnes je Den Země – máme co oslavovat?

Tato úžasná Země není naše, máme ji na pár let půjčenou k životům.

Zasloužila by si pokoru, ohleduplnost, úctu, lásku, šetrné zacházení a péči. Zatím jsme ji zdevastovali a silně poškodili. Chováme se k ní jako k nepříteli a co řekneme našim potomkům, až se nás zeptají proč jsme to nezastavili ?

Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti a oslavovaly příchod jara.V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Svátek byl založen v Americe v sedmdesátých letech, původní myšlenka byla jako odpor proti válce ve Vietnamu a paradoxem je, že USA je největším znečišťovatelem na planetě. V roce 1990 se k Americe připojil zbytek světa a to nejen v oslavách Mezinárodního svátku Země, ale žel i v znečišťování a poškozování planety.

Tehdy byla založena Americká agentura pro ochranu životního prostředí a přijat Zákon o čistotě ovzduší, Zákon o čistotě vody a Zákon o ohrožených druzích. Následovalo šíření akce do zahraničí. Za dvacet let dostal člověk za úkol zorganizovat environmentální kampaň na globální úrovni. Na celém světe se podařilo zmobilizovat asi 200 milionů lidí ve 141 zemích a nastartovat iniciativy zaměřené na recyklaci. Myslíte si, že tyto snahy vedly k zlepšení životního prostředí???

Den Země se dnes slaví v téměř dvou stovkách státech světa.

Je smutné, že se Den Země neslaví každý den a že lidé se nechovají morálně k životnímu prostředí stále.

Je na každém z nás, jak se bude chovat k Zemi, jak bude měnit své špatné návyky!

Všude je vidět jen zkáza způsobená lidmi. Jak dlouho bude tato planeta tolerovat naše příšerné chování???

Foto: http://ekoista.cz/kdyz-odpady-protiutoci-galerie-znecisteni/

Reklama

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama