Jsme ve třetí světové válce – nevěříte?

Formy, metody a prostředky jsou jiné………

jen počet obětí již překračuje počty mrtvých za druhé světové války! Ani mimozemské civilizace nám nepomohou, pokud se sami nevzchopíme a nevyužijeme vlastní rozum a sílu!

Ovládnout celý svět je odvěká touha mnoha národů a jejich panovníků. Číňané se o to pokusili již roku 1421. Ne válečnou mašinerií, ale přátelstvím a korumpováním nejvýznamnějších vládců světa té doby a jejich mašinerie. Zcela neuspěli jen shodou náhod.)* I dnes mají stejný cíl a cestu podobnou – ovládnout svět ekonomicky a zdá se, že se jim začíná dařit.

To v Evropě na to šli jinak. Téměř tři čtvrtě století se svět domníval, že druhou světovou válku způsobil psychopat Adolf Hitler s rasisticky motivovanými nacisty. Jenže povinné uvolnění tajných informací z archivů po 50ti letech odhalilo nejen utajování informací mimozemských civilizacích, ale i to, kdo byl ideovým strůjcem a hlavním původcem druhé světové války. Byla vedena v režii chemického, petrochemického a farmaceutického kartelu s cílem kontrolovat multibilionové trhy v nově vznikajících oblastech patentovaných chemických výrobků a ovládnout tím svět. Přesto, že se tím netajili a již v roce 1941 to Hitlerova administrativa zveřejnila, nikdo se nad tím nepozastavil.

Ideologicky se hodila Malthuzova populační teorie z 18. století, kterou jsem ještě i já se učil na vysoké škole jako kritiku buržoazní filozofie. Anglický ekonom a duchovní Thomas Robert Malthuz tvrdil, že zdroje (zvláště potravin) rostou lineární řadou, zatím co lidská populace řadou geometrickou. Aby lidstvo na této planetě mohlo přežít, jsou nezbytné války a nemoci, kterými se stav obyvatelstva redukuje!

Firma IG Farben (spojující tři chemické a farmaceutické giganty) tehdy Hitlera financovala k plnění první úlohy a druhou si vzala za své sama. Osvětim byla součástí firmy, mající status laboratoře. Pokusnými objekty byli vězňové. Bylo třeba vytvořit patentovanou látku, která by pro vlastní farmaceutické firmy vytvořila celosvětové tržiště. A taková látka byla vyvinuta z bojového plynu yperit pouze výměnou síry za dusík. A první chemoterapie byla na světě. Napadala imunitní systém a ničila buňky. Člověk pomalu umíral. Bylo ještě třeba stanovit k čemu se bude užívat, vypracovat závazné postupy, zařadit do osnov lékařských fakult, které financovat a tím ovládnout a vytvořit ústavy pro kontrolu léčiv, aby nebylo možné zpochybnit účinnost vlastní produkce a mít možnost vyloučit užívání účinných léků konkurence.

To vše již bylo známo po Norimberském procesu, avšak z archivů uvolněno až po 50ti letech. A kdo z tvůrců této zrůdné ideologie byl odsouzen? Z vedení jen ředitel firmy Bayer Fritz Ter Meer (předpokládám proto, že Osvětim patřila této koncernové firmě) a to na 9 let!!! Ostatní přešli, včetně tvůrců ideologie, k Rotschildům a Rockefellerům. A třetí světová válka v této oblasti byla zahájena.

V roce 1956 se odsouzený nacistický zločinec Fritz ter Meer stal předsedou představenstva Bayer AG a dostal i významné pozice v dalších firmách. Walter Hallstein, který pro Hitlera a Mussoliniho plánoval dobytí světa, se stal v roce 1958 – 1967 předsedou Komise Evropského hospodářského společenství. Po té až do roku 1974 byl prezidentem Evropského hnutí.)** Tedy byl to on, kdo kladl základní kameny dnešní EU. V čem myslíte, že se současná koncepce EU odlišuje od plánů z roku 1941? Pokud myslíte, že vypuštěním rasových pravidel, máte pravdu. Vše je postaveno tak, aby volení zástupci neměli žádnou moc, ale ta byla v rukou administrativy. A kdo ovládá administrativu je jasné – poslanci to nejsou!

Díky „Bruselu“ existuje Úřad pro bezpečnost potravin, ale protože jeho karty drží v rukou chemické koncerny, jejichž zájmem je zdiskreditovat všechna přírodní léčiva, stahují se tisíce prospěšných substancí „v zájmu zdraví“ z trhu.

Bude-li vám diagnostikována rakovina, půjdete na chemoterapii, operaci a ozařování. Budete mít poškozenu imunitu, poškozené vnitřní orgány. A pokud máte silný organismus, že i toto překoná, budete se z toho dlouho vzpamatovávat.

Ale spirála se roztáčí. Chemické koncerny jásají, protože čím více rakoviny budou lékaři diagnostikovat, tím více chemoterapie bude potřeba. A léčba něco stojí, takže bude třeba zvýšit náklady na sociální zabezpečení, a když díky tomu padne celé národní hospodářství, přijdou zástupci kartelů a slíbí nám, že nás všechny zachrání, když přijmeme jejich podmínky, tak jak již popsali fašističtí ideologové. Neblížíme se už k tomu?

Ředitel výzkumného a vývojového ústavu výživy a buněčné medicíny USA, MUDr. Matthias Rath, předal všem členským zemím OSN výsledek dvacetileté práce ústavu shrnutý v knize „Rakovina, konec jedné nemoci“ v domnění, že začnou využívat výsledky vědy a onkologická onemocnění se přestanou vyskytovat. Žádný stát neprovedl příslušná opatření ve zdravotnictví a na lékařských fakultách.

Podal tedy u Mezinárodního soudního dvora v Haagu žalobu: „Žaloba na farmaceutické korporace – podvod s léky a našimi životy“. Žaloba má 13 stran, obviňuje farmaceutický průmysl řízený Rockefellery a Rotschildovy finanční skupiny, že mají na svědomí stovky milionů lidí, kteří nepřestávají umírat na kardiovaskulární choroby, rakovinu a další nemoci, jímž může být předcházeno. Konstatuje, že k předčasným úmrtí milionů lidí nedochází v důsledku shod okolností a z nedbalosti. Je to úmyslná a systematicky organizovaná činnost jejíž účelem je expanze globálního odbytu léčiv v hodnotě trilionů dolarů.

Neumím si představit, že by se mezinárodní soud někdy k této žalobě dostal. Koncepce EU je s německou přesností „dokonalá“! Ani na soudnictví nezapomněla. I soudy jsou ovládány žalovanými!

Jak z toho ven? Mimozemské civilizace nás burcují, mohou nás aktivovat, dát nám potřebné informace, je spousta lékařů kteří odešli ze systému, aby mohli opravdu pomoci, ale to všechno je málo. Miliardy k propagaci, aby lidé pochopili, kde je pravda, jsou na straně faktického nepřítele. A pokud se nezmění vědomí lidí, třetí světovou válku prohrajeme a staneme se otroky!

Autor: Vladimír Koliandr

zdroj:https://koliandr.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=580568

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *