Nebezpečí v kůrách citrusových plodů

POZOR !

Mnozí nevědí, že citrony, pomeranče, mandarinky a všechny, nejen  citrusové plody, ale i zelenina  jsou chemicky ošetřovány pesticidy, o kterých nám vědci tvrdí, že nejsou nikterak pro naše zdraví škodlivé. Proč je tedy nezbytné, aby pracovníci, kteří s těmito chemikáliemi pracují, musí mít ochranné oděvy, včetně respirátorů ?

Lidé, kteří s těmito látkami přímo zacházejí, jsou ohroženi jejich toxicitou v podobě otrav, kožních či nervových onemocnění. Týká se to zejména zemědělců, ale i lidí žijící ve venkovských oblastech kde se látky aplikují. Závažné zatížení potravního řetězce nejrůznějšími chemickými látkami včetně reziduí pesticidů je však rizikové pro většinu populace, která je tak dlouhodobě vystavena nízkým dávkám pesticidů. Ohrožen je tak potenciálně každý, kdo dlouhodobě konzumuje potraviny obsahující rezidua pesticidů. Citlivější jsou přitom malé děti, kojenci, těhotné ženy a staří lidé.

Nejčastější onemocnění spojovaná s účinky pesticidů: narušení nervové nebo hormonální soustavy, nádorová onemocnění, vrozené vývojové vady, narušení plodnosti, alergie, poškozená imunita, Parkinsonova choroba atd.

 Při testech Italských citronů, které  obsahovaly  imazalil a jen velmi malé množství o-fenylfenolu, zatímco citrony ze Španělska obsahovaly kromě imazalilu a značné hladiny o-fenylfenolu také stopy dalších pesticidů, jako je , carbendazim, chlorpyrifos a pyriproxyfen. O-fenylfenol ve španělských citronech dosahoval téměř na hranici maximálního povoleného množství. A to je řeč pouze o citronech.

Špatná zpráva: Až v 80% ovoce a zeleniny se nachází rezidua pesticidů (velmi často několik různých látek). I když jsou jejich hodnoty pod stanoveným limitem, není vyloučen dopad jejich společného působení v naší stravě.

Případ glyfosát

Celosvětově nejoblíbenější herbicid je glyfosát který je účinnou látkou neméně populárního postřiku RoundUp. Požívá se masivně v zemědělství, tak v parcích nebo zahradách.  V ČR se ho ročně spotřebuje 900 tun, což je 1/6 spotřeby pesticidů.

Bylo prokázáno, že jeho rezidua se akumulují ve spodních vodách a stopová množství této látky se dostávají do pitné vody. Někteří vědci zamoření prostředí spojují s rostoucím výskytem zdravotních problémů v zemích kde se tato látka masivně využívá (obezita, stres, srdeční onemocnění, poruchy plodu a neplodnost, nádorová onemocnění nebo Alzheimerova choroba.

V roce 2013 poukázala na problém zamoření prostředí glyfosátem organizace Friends of the Earth Europe. Podle jejich analýzy mělo v moči stopy glyfosátu 6 z 10 Čechů !

Co mohu udělat?

  • Omezit riziko přímého kontaktu (např. přestaňte pesticidy používat na své zahrádce)
  • U některých druhů ovoce výrazně pomůže odstranění slupky
  • Pečlivě vybírejte zdroj svých potravin, nakupujte potraviny neošetřené pesticidy nejlépe přímo u známého zemědělce
  • Podporujte iniciativy na rozvoj ekologického zemědělství

Je dobré  ovoce umývat? Každý úbytek chemie dobrý, a navíc – omýváním se povrch plodů zbavuje také nežádoucích mechanických nečistot a mikroorganismů. Jen pozor, pokud citrony při mytí mneme v ruce. Není dobré si pak sahat do očí: imazalil i o-fenylfenol jsou známy tím, že oči dráždí a přírodní silice přítomné v kůře také.

Dobrá rada na závěr : 

Dejte si čas a minimální práci s čistěním plodin, které namočíte do roztoku octa a vody na minimálně deset minut, poté opláchněte pod tekoucí vodou.

2 komentáře: „Nebezpečí v kůrách citrusových plodů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *