První pomoc při stavech ohrožující život

Poranění hlavy

Při poraněních hlavy je riziko poškození lebky a mozku, případně riziko výronu krve do mozkové tkáně nebo obalů. Důležité je tato poranění rozpoznat a nepodcenit.
Příznaky

 • rána na hlavě
 • poruchy vědomí až bezvědomí, spavost
 • ztráta orientace (nepamatuje si na okolnosti úrazu), zmatenost nevolnost, zvracení, bolest hlavy
 • krvácení z uší, nosu

První pomoc při vědomí

 • zajisti postiženému polohu, která mu vyhovuje
 • volej záchrannou službu
 • postarej se o tepelnou pohodu postiženého

V bezvědomí

postupuj jako u jakéhokoli bezvědomí, především zajisti životní funkce pokud postižený krvácí z nosu či ucha, polohuj jej tak, aby krev mohla odtékat.

Poranění hrudníku

Poranění hrudníku zahrnují zejména zlomeniny žeber a hrudní kosti, poranění orgánů hrudníku, krvácení do dutiny hrudní a pneumotorax. Pneumotorax je stav, kdy dojde k vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny. Za normálního stavu je v pohrudniční štěrbině podtlak, který umožňuje dýchání. Pokud je podtlak porušen, dochází ke kolapsu plíce a tím pádem k výraznému zhoršení, až případně znemožnění dýchání.

Příznaky

 • bolest na hrudi
 • obtížné dýchání
 • rány na hrudi, v případě otevřeného pneumotoraxu může rána bublat

První pomoc

 • poraněného ulož do polosedu, pokud mu tato poloha vyhovuje
 • volej záchrannou službu
 • v případě otevřeného pneumotoraxu ránu v hrudníku zakryj rukou v rukavici a drž zakrytou až do příjezdu odborné pomoci
 • nikdy nevytahuj cizí tělesa z hrudníku
 • sleduj stav poraněného, zajisti jeho tepelnou pohodu

Poranění břicha

Jedná se o poranění břišní stěny a nitrobřišních orgánů. Ty jsou bohatě prokrveny, poranění břicha bývá často provázeno vnitřním krvácením.

Příznaky

 • bolest břicha
 • rány na břiše nebo podlitiny
 • napjatá břišní stěna
 • zvracení nebo pocit na zvracení
 • bledost nebo příznaky šoku

První pomoc

 • umožni poraněnému zaujmout polohu, která mu vyhovuje, často bývá schoulen v tzv. klubíčku
 • volej záchrannou službu
 • uklidni postiženého a zajisti jeho tepelný komfort
 • sleduj stav postiženého

Poranění páteře

Poranění páteře lze v některých případech těžko rozpoznat. Jsou ale velmi nebezpečná, protože páteřním kanálem prochází mícha, která zajišťuje přenos nervových impulsů do celého těla.

Příznaky

 • mechanismus úrazu – pády z výšky a nárazy ve větší rychlosti nebo údery do zad
 • bolest v místě poranění
 • poruchy hybnosti nebo citlivosti u bezvědomého je těžké poranění páteře rozpoznat, uvažujeme o něm z mechanismu úrazu

První pomoc

 • postižený je při vědomí s postiženým nemanipuluj a vysvětli postiženému, že je vhodné, aby se sám nepohyboval
 • zajisti tepelný komfort a kontroluj stav postiženého do příjezdu odborné pomoci
 • POKUD NEDÝCHÁ, O PÁTEŘ SE NESTAREJ

Postižený je v bezvědomí dýchá normálně

 •  s postiženým nemanipuluj
 • kontroluj dýchání do příjezdu odborné pomoci
 • zajisti tepelný komfort postiženého

Nedýchá nebo nedýchá normálně

 • zajištění životních funkcí je důležitější, prováděj resuscitaci

Poranění končetin

Jedná se o zlomeniny kostí, poškození kloubů, svalů a šlach. Jde o úrazy bolestivé a jejich léčba bývá mnohdy dlouhodobá. Poranění končetin bývají komplikována krvácením, vnitřním u uzavřených a zevním u otevřených, kde je navíc poraněný ohrožen infekcí rány.

Příznaky

 • bolestivost
 • otok, krevní výron
 • omezení hybnosti

Závažné příznaky  nutné lékařské ošetření

 • pocit nebo zvuk prasknutí při úrazu
 • deformace končetiny
 • abnormální pohyblivost mimo kloub
 • výrazné omezení pohyblivosti
 • poruchy prokrvení (končetina je bledá, chladná)
 • otevřená rána

První pomoc
s končetinou pokud možno nemanipuluj, pouč poraněného, aby končetinu nezatěžoval v případě otevřené rány s masivním krvácením zastav krvácení stlačením v ráně nebo pomocí tlakového obvazu.V případě otevřené rány bez masivního krvácení ránu sterilně zakryj znehybnění končetiny rozmysli podle místních podmínek, většinou není nutné pokud nejsou přítomny některé ze závažných příznaků, končetinu nezatěžuj, a pokud nedochází k otoku, můžeš ji znehybnit elastickým obinadlem a chladit pokud bolest nepolevuje, vyhledej lékařské ošetření.

Ošetření ran

Rána je porušení celistvosti kůže. Poraněný je ohrožen krevní ztrátou, poraněním vnitřních orgánů a infekcí.

První pomoc

U silně krvácející rány především zastav krvácení, ostatní rány vypláchni proudem čisté vody, z rány odstraň veškeré nečistoty při zvýšeném riziku infekce můžeš dezinfikovat okolí rány
ránu sterilně zakryj. Rány se zaklíněným cizím tělesem pevně uvízlé cizí těleso z rány nevytahuj cizí těleso fixuj proti pohybu a vyhledej lékařské ošetření nebo volej záchrannou službu.

Povinnost poskytnout první pomoc je upravena v trestním zákoníku č. 40/2009. Ten říká, že pokud člověku, který se nachází nebezpečí smrti nebo jeví vážné známky poruchy zdraví, neposkytnete potřebnou pomoc, můžete být potrestáni až dvěma roky odnětí svobody.

Foto Zdroj:http://www.ibesip.cz,mladyzdravotnik.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *