Při sekání luk umírají tisíce srnčat. Aktivisté chtějí pomoc veřejnosti

Prosíme o pomoc

Zemědělcům je zákonem dána povinnost dbát, aby zvěř nebyla při obhospodařování pozemků zraňována či usmrcována a termíny sečení hlásit místnímu mysliveckému spolku.

V případě zjištění porušovaní povinnosti je třeba tuto skutečnost oznámit příslušnému orgánu státní správy. Porušování zákonné povinnosti může být sankciováno dle případu až do výše 500.000,- Kč.

Myslivci jsou ze zákona povinni louky před sečením procházet.

V případě zjištění porušovaní povinnosti je třeba tuto skutečnost oznámit příslušnému orgánu státní správy. Porušování zákonné povinnosti může být sankciováno dle případu až do výše 500.000,- Kč.

Dobrovolníci mají největší moc situaci změnit. Dobrovolníci suplují v mnoha případech povinnost zemědělců a myslivců. Při nálezu posečeného zvířete mohou tuto skutečnost oznámit příslušným úřadům.

Umírání mláďat během jarního sekání trav na loukách je stále palčivým problémem. Aktivisté z iniciativy „Stop sečení srnčat“ upozorňují, že každý rok zbytečně umírají desítky tisíc mláďat. Řada zemědělců totiž stále nenahlašuje termíny sekání trav a velký počet myslivců se pak o ochranu zvěře před sekáním nestará.

Nahlašování sekání travních porostů je zákonná povinnost pro zemědělce, kterou jim ukládá zákon o myslivosti. S předstihem musí informovat myslivce, kteří se starají o danou honitbu.

Reálně ale ochrana zvěře značně pokulhává. Jelikož nejsou žádné kontrolní orgány, které by dodržování této povinnosti kontrolovaly, tak dochází k tomu, že ubývá drobné zvěře a že je samozřejmě postižena i srnčí zvěř. Na srnčatech jsou dopady senosečí nejvíce vidět. I proto jsme zvolili název iniciativy Stop sečení srnčat, i když se to týká i malých zajíců a ptáků hnízdících na zemi jako jsou koroptve, křepelky a bažanti.

Bennetová spolu s dalšími lidmi vyzývá veřejnost o pomoc, protože podle odhadů na loukách během jarního sečení umírá až 60 000 srnčat.

„Lidé mohou podepsat naší petici, kterou podpořilo přes 7300 lidí. Počet podpisů dá státním institucím najevo, že to má veřejnost zájem řešit. Pak by nám pomohlo, pokud by lidé kontaktovali své příbuzné mezi myslivci a nechali je vyplnit náš dotazník. Shromažďujeme informace a máme pak přehled, kde se vyhání a jestli je zájem o dobrovolníky. Vše zveřejňujeme v mapě na našem webu,“ doplnila Benettová. Poslední možností je i samotná dobrovolná účast na plašení zvěře.

Jednatelka Českomoravské myslivecké jednoty Martina Novotná ale varovala, aby lidé nebrali mláďata do rukou ani na hruď. Často se prý také stává, že dobrovolníci několik minut pořizují fotografie se zvířaty, aby je umístili na sociální sítě. Podobná pomoc ztrácí smysl, protože se na zvířata přenesou pachy člověka.

Vše je na domluvě, tvrdí zemědělci i myslivci

„O problému i iniciativě vím. Bohužel k umírání mláďat dochází a záleží vždy na dohodě a spolupráci v daném místě, kde probíhá senoseč. Přehled o počtu zemědělců zapojených do plašení zvěře nevedeme. Často záleží i na samotných lidech, jestli mají propojení na místní myslivce. Jsou lokality, kde to funguje dobře,“ řekl mluvčí Agrární komory Jiří Felčárek.

„Bohužel ani moderní technika neovlivní lidské myšlení a kde se skupiny zemědělců, myslivců a dobrovolníků navzájem nedomluví, je možné, že komunikace vázne. Všechno je pořád jenom o samotných lidech. My jsme partnery portálu Senoseč, který vznikl díky nápadům od našich členů, myslivců,“ dodala za myslivce Martina Novotná.

V budoucnu budou srny odhánět pachová zradidla

Výzva má podporu od ministerstva zemědělství, které ujistilo, že se připravuje novela zákona, která podpoří pořizování a instalace plašičů zvěře na zemědělských pozemcích.

Podle Benettové se takzvaná „pachová zradidla“ momentálně testují. „Vypadá to jako montážní pěna, ale je to ekologické, protože je to nosič na bázi škrobu a dalších látek, který se v přírodě rozloží. Aplikují se na to pachy, které odpovídají predátorům. Rozhodí se po určité části na louky, která je pak natolik zapachovaná, že by ji srny měly vyhodnotit jako nebezpečnou a neměly by tam klást – rodit srnčata,“ popsala s tím, že v budoucnu budou pomáhat i moderní technologie jako termokamery na tyči.

Od roku 2015 pak funguje portál Senoseč, který sdružuje zemědělce, myslivce a dobrovolníky a pomáhá organizovat preventivní akce. O rok později vznikla i stejnojmenná mobilní aplikace .Počet zachráněných mláďat postupně roste. První rok se jich podařilo zachránit 48, v roce 2016 už to bylo 183 a v loňském roce se jich zachránilo až 206. Vedle toho se loni podařilo vyplašit 401 dospělých zvířat.

V minulém roce jsme zaznamenali velký nárůst zájmu ze strany zemědělců, kdy bylo evidováno sečení na více než 10 tisících hektarech trvalého travního porostu a vojtěšky v období jarní senoseče – cca od 10. května do 20. června, řekla mluvčí Jana Kašparová z České zemědělské univerzity, která vyvíjela a spravuje projekt Senoseč online.

Letošní sezóna senosečí teprve začíná, čísla o počtu zachráněných zvířat tak budou až v průběhu léta nebo na podzim.

Zde petice na podporu srnčat a další zvěře: http://www.stopsecenisrncat.cz/petice/

Zdroj: http://www.stopsecenisrncat.cz/, zpravy.idnes.cz

Reklama

1 komentář: „Při sekání luk umírají tisíce srnčat. Aktivisté chtějí pomoc veřejnosti

  • 24. 5. 2018 (19:31)
    Permalink

    Kdyby aktivisti místo přiblblých petic naskákali před kombajny a odháněli ohroženou zvěř, udělali by líp, než sepsovánim přiblblých nic neřešících petic.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama