Solární energie v boji nejen proti rakovině

Řada bretariánů, žijících i v naší republice, je toho živým důkazem.

Mám-li ukázat na aktuálně dostupné metody léčení prakticky všech civilizačních chorob, je nutné sáhnout do historie. Ukázat, že aktuální postupy mimo oficiální medicínu, nejsou módní vlnou, ale jsou podložené vědeckými výzkumy.

A tyto poznatky jsou odmítané a zatajované před veřejností ze zištných důvodů a světovládných ambicí..

Nejsem tím, kdo chce kopírovat výsledky práce Dr.Budwigové. Dnes jsme již dál. A nedocenitelný význam práce této ženy nespočívá pouze v doporučení konzumace lněných semínek (mohla by to být i jiná, ale tato jsou, dle ní, pro Evropu nejvhodnější), ale objevem, že právě nenasycené mastné kyseliny (a ty ve lněném semínku zvláště) jsou médiem pro přenos energie (stejně jako je voda médiem pro přenos informace). A do tohoto média se ukládá solární energie. (Přenáší volné elektrony.) Tato skutečnost je měřitelná a snadno dokazatelná, takže pro veřejnost snadno pochopitelná. Přesto tato důležitá a vědecky zdokumentovaná informace již v druhé polovině minulého století se do běžného povědomí lidí nedostala.

Dr.Budwigová píše, že „rakovinu podporuje každý zásah do bio-dynamické rovnováhy člověka, narušuje jeho místo v kosmickém systému i v dipolárním poli proudících elektromagnetických sil, které obklopují svět a jeho obyvatele a které vládnou celému vesmíru. … Když říkám, že chci mluvit o vitálních funkcích člověka v kosmickém systému hmoty, vyzařující energie a elektromagnetických polích, znamená to totéž, jako když řeknu, že budu povídat o prevenci a léčbě rakoviny.“)*

Protože sám pracuji převážně s energetickými poli vyšších frekvencí, než je myšleno zde, považuji tento objev za zásadní pro pochopení jak vlastně fungujeme.

Již před pěti lety jsem v tomto blogu upozornil na význam vesmírné energie pro třetí tisíciletí, čímž jsem myslel energii nad rychlostí světla, ale i solární energie (také přichází z vesmíru) je pro nás životadárná, bez ní bychom také zemřeli. Ve zmíněném článku ukazuji, že se lze nejen vesmírnou energií (pránou), ale i solární energií živit:

Dr. Dudhir Shah provedl výzkum na téma Sluneční strava. Zabýval a živil se sluneční energií. Výsledky jeho výzkumu byly ověřeny laboratoří NASA s pozitivním výsledkem. Další lékař Dr. Karl Graninger zasvětil dvacet let výzkumu inedia (tedy schopnosti žít bez fyzické stravy). Existuje mnoho prací na toto téma a je jen otázkou času, kdy tyto poznatky vezme na vědomí nejširší veřejnost.

Řada bretariánů, žijících i v naší republice, je toho živým důkazem. (Režisér Viliam Politkovič dokonce o nich natočil film.)

Je obtížné do kratičkého článku vtěsnat srozumitelně tak zásadní informace. Elektrony přitahují kyslík, stimulují tak naše dýchání a tím celou naší existenci. Také urychlují rozklad potravin, zvláště, když se poškodí přírodní konzervační činitel, který je v plodu či semenu obsažen.

Spojení nenasycených tuků s bílkovinami je bipolárním systémem, kde dochází k neustálému pohybu a výměně elektronů. … Tento bipolární systém nenasycených tuků a bílkovin je schopen pojmout a ukládat elektrony slunečního záření. Dessauer píše: Pokud by se podařilo v této aktivní biologické molekule zvýšit koncentraci solárních elektronů 10x , mohl by člověk žít do 10 000 let. Všechny takzvané mutace, které poškozují genetický materiál, způsobují nemoce a mají negativní vliv na člověka, svědčí o úbytku elektronové energie.

Živý organizmus tedy dokáže skladovat sluneční energii a zvyšovat tak bioenergetickou úroveň země. Z této zásobárny pak může kdykoli čerpat.

Elektrony vysoce nenasycených olejů jsou schopné přijímat solární energii, ukládat ji a podle potřeby aktivovat coby nejčistší energii, která zásobuje všechny funkce těla. Všechny procesy v organizmu jsou úzce spjaty s funkcí membrán.

V nervových drahách, v mozku, každém orgánu, v játrech, žlučníku a slinivce, v žaludeční sliznici, v ledvinách a trávicím systému – všude se projevuje důležitost těchto membrán a jejich elektromotorická síla. Platí to i pro dýchání, dělení buněk, všechny růstové procesy atd. až po vývoj nového života v děloze.

Fyzici, zabývající se kvantovou biologií zjistili, že v přírodě neexistuje bytost, která by v sobě nesla vyšší koncentraci solárních elektronů než člověk.

Strava bohatá na elektrony, nenasycené oleje, byliny, koření, aromatické ovoce a nejrůznější příchutě z něj vyrobené, jakož i přírodní barviva, vzniklá působením slunečních fotonů, to vše napomáhá absorpci, uchování a využití sluneční energie.)*

A v tomto objevu je genialita Dr.Budwigové a její práce dosud nebyla překonána, jen se v praxi, ke škodě lidstva, nevyužívá. Ale cesta pro efektivnější léčení je otevřená.

Když sem ještě pracoval v neurolaboratoři v Praze, její majitel nás kontaktoval s kvantovým fyzikem prof. Rakem, působícím v Cernu. Jeho poznatky mě jen utvrzují, že o hmotě i sami o sobě toho víme stále velice málo. To, co víme je, že disponujeme obrovským množstvím energetických polí, která postupně budou kvantovými fyziky objevována. Je obtížené to prokázat v situaci, kdy není k disposici odpovídající měřící technika.

)* Čerpáno z písemných záznamů přednášek „Solární energie proti rakovině“ 17.6.1966 v Neviges a „Tukový syndrom a fotony solární energie“ 6.4.1972 v Touts.

Autor: Vladimír Koliandr

Zdroj: https://koliandr.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=601523

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *