Nebezpečí – Juvenilní justice v ohrožení i ČR

Juvenilní justice – význam slov – spravedlnost pro mladistvé.

Není dobré zůstávat v klidu, jelikož juvenilní justice není jen v Norsku,Německu,  Holandsku,Anglii, Francii, Finsku, Rumunsku ale silně již klepe na naše České dveře.

Jedná se o  zločinný systém, který  se potichu rozšířil do většiny zemí světa a dnes se rozrůstá do netušených rozměrů.  Zvláště brutální podobu má v zemích EU.

V roce 2010 bylo odebráno(ukradeno) například v Německu 70 000 dětí, ve Francii v roce 2008 110 000 dětí. Dochází  k sebevraždám rodičů, ale média mají rozkaz o tomto zlu mlčet, pod hrozbou přísných trestů. Navíc se ztrácí systém kontroly a tak se prakticky neví, kde děti jsou.

Tato Juvenilní  justice je  nezávislá na  zákonech  a  nařízeních.  Nepodléhá Ústavě, nerespektuje žádná práva. Jednoduše by měla svůj vlastní řád a nikdo by nesměl zasahovat, co se například týče orgánů na ochranu dětí. Dá se říci, že toto  všechno se krásně schová za tzv. lidská práva, konkrétně v tomto případě za práva dětí. Evropský dokument, úmluva o právech dítěte, je formulován dosti vágně, takže z něj lze vyvodit cokoli. Leccos se dá vyložit jako porušení práv dítěte a případy, kdy se nešťastní rodiče obracejí na juvenilní justici, nikam nevedou, případů vrácení dětí do rodin je pouze několik. K jednomu došlo v Rumunsku.

U nás se naplno rozjela mašinérie juvenilní justice prosazením novely zákona o sociálně právní ochraně dětí. Václav Klaus ji vetoval v roce 2012, ovšem  novela, která byla nakonec proti „vetu“ prezidenta Klause prosazena, otevřela dokořán dveře juvenilnímu mechanismu, který začíná vytvořením takzvaných náhradních rodin.

V poslední době v České republice sílí tlak na častější svěřování dětí do pěstounské péče a protože jsme byli terčem kritiky za umisťování velkého počtu dětí do ústavů, které tam údajně skončit nemusely, kdyby stát více podporoval rodinu jako takovou,  došlo k tomu, že naši zákonodárci, místo, aby posílili starost o rodiny s dětmi, jsou zakládány agentury na profesionální pěstounství a to se stává velkým bysnysem. Z toho těží nejen dobře placeni pěstouni, ale i agentury pro jejich školení a také  tzv. zprostředkovatelské agentury. Profesionální pěstouni pobírají  dávky i v případě, že žádné dítě zrovna v péči nemají!!!

Pozor : Registrované partnerství, homosexuální rodina. I tito se mohou stát pěstouny.

Odebírání nezletilých je odůvodňováno doslova idiotskými argumenty a rodiče bývají nařčeni z absurdních věcí a nemají nikde odvolání. Tím, že se brání, proti sobě štvou sociální služby, které jsou zapojeny do této zločinecké mašinérie. Je to uzavřený kruh, ze kterého nevyskočíte. Budete-li se bránit, přijdete o dítě jakožto potížista a kverulant. Nebudete-li se bránit, přijdete o dítě také. Důvody si vždy najdou. Sociální pracovnice, tzv. opatrovnice dětí, jsou pečlivě vybírány. jedná se většinou o bezdětné a velice bezcitné ženy.

Být opatrovníkem nezletilých v soudním řízení s sebou nese spoustu výhod. Nemáme totiž žádný zákon, který by činnost opatrovníka podrobně upravoval. Opatrovník vystupuje v soudním řízení jako účastník řízení a to ,,v zájmu“ dítěte. Z tohoto právního pohledu se tedy může dopustit v rámci řízení o odebrání dítěte jakékoli špinavosti. Může lhát, může si vymýšlet věci, které se nikdy nestaly, může psát lživé posudky. Může všechno a pokud mu nejste sympatičtí, může z vás udělat i zločince.

Děti se chytají do pasti, která je taktéž účelová a je jí Linka důvěry, když rodiče takzvaně porušují jejich práva. Prakticky v každé škole je na plakátech, či v televizi. A malé, nerozumné dítě, či adolescent vzdorující rodičům rády na takovou linku bezpečí zavolají o ,,pomoc“. A nastoupí pracovník sociální služby, provede takzvanou preventivní kontrolu a odveze  nejen dítě, které zatelefonovalo, ale všechny, které se v rodině nacházejí!

Pracovníci juvenilní justice hledají cestu jak dostat pod kontrolu každou rodinu. Za tímto účelem jsou dětem ve školách rozdávány dotazníky. Informaci o dítěti a rodině se pak vykonstruují umělé důvody ke kontrolní návštěvě a odebrání dítěte. Takové dotazníkové akce proběhly již  i na Ukrajině v několika oblastech.

Několik příkladů pro odebrání dětí  rodičům :

 • Psycholog vypozoroval, že matka neumí uvařit dostatečně nutričně hodnotnou omeletu a krájí dítěti chleba na příliš tlusté krajíce.
 • Matka je moc pasivní a otec moc aktivní co se péče o dítě týče.
 • Dům má záchod umístěný mimo obytné prostory.
 • Dítě nebaví sociální aktivity ve školce.
 • Dítě trpí vadou řeči.
 • Rodiče se o dítě příliš bojí a moc se o něj starají.
 • Dítě je líné ve škole.
 • Rodiče mají příliš málo přátel.
 • Matka má nemocná záda a nemůže se k dětem ohýbat.
 • Dítě odmítá jíst rybí kuličky. 
 • Dítě jí příliš rychle.
 • Dítě jí příliš pomalu.
 • Dítě si ve školce příliš vybírá s kým si bude hrát.
 • Dítě jí moc sladkého na návštěvě u kamarádů.

Toto jsou jen některé důvody, kvůli kterým byly odebrány děti  Barnevernem. Je to  zásahová složka uniformovaných agresorů.

Novodobí obchodníci s dětskými otroky ukrytí za neutrálním pojmem „juvenilní justice“, jsou jednou z největších hrozeb, kterým tradiční rodina v dnešní době čelí. Jak svědčí tisíce případů z celého světa, situace začíná být vskutku apokalyptická.

Upozornění – do Norska není bezpečné jezdit s dětmi obecně, existují případy, kdy BARNEVERN odebral děti rodinám, trávícím tam jen dovolenou. Podle norských zákonů je dítě, nacházející se na území Norska, majetkem státu!

V Norsku zůstalo méně než 20% tradičních rodin !

Barnevern, v překladu „ochrana dětí“, je instituce v Norsku , která zajišťuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí a mládeže.

Velmi smutný dokument o odebírání dětí :

https://www.youtube.com/watch?v=T_HaH4OsA8M

Foto : https://www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/14226-obejmula-sveho-syna-za-coz-dostala-pokutu-12-tisic-zoufala-mama-nesmi-vidat-sve-deti-zato-jejich-otec-nasilnik-k-nim-ma-volny-pristup-ma-cesko-socialni-pracovnice-nebo-pekelne-stvury.htm

Foto : http://www.blesk.cz – http://www.capld.cz

1 komentář: „Nebezpečí – Juvenilní justice v ohrožení i ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *