Druhý svátek vánoční

Připomíná památku svatého Štěpána

Svatý  Štěpán, první křesťanský mučedník. Podle legendy položil život za víru v Krista. Dnešek je zároveň dnem koled a vánočních zvyků.

V minulosti se na svatého Štěpána chodilo koledovat. Ještě v 19. století to byla ve městech i na venkově velká událost. Lidé se navštěvovali a dávali si dárky s přáním všeho dobrého. Vánoční koleda začínala na Štědrý den a končila na den tříkrálový 6. ledna. Na svatého Štěpána chodili malí koledníčci s jesličkami a zpívali známou štěpánskou koledu. Sedláci si dávali v kostelech světit osivo.

Štěpán byl jedním z jáhnů ustanovený apoštoly k boží službě. Roku 33 byl podle tradice za rouhání ukamenován před hradbami Jeruzaléma, a stal se tak prvním křesťanským mučedníkem. Jeho kritici mu vyčítali, že se rouhal proti Bohu a Mojžíšovým zákonům.

Podle některých zdrojů nebyl Štěpán umučen 26. prosince, kdy se slaví jeho svátek, ale 3. srpna. V prosinci prý byly nalezeny jeho tělesné pozůstatky. Štěpánův svátek církev o Vánocích slavila podle legend proto, že se jeho mučednictví vztahuje k narození Krista.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *