První pomoc – popáleniny úpal úžeh mdloba mrtvice

Povinnost poskytnout první pomoc je upravena v trestním zákoníku č. 40/2009. Ten říká, že pokud člověku, který se nachází nebezpečí smrti nebo jeví vážné známky poruchy zdraví, neposkytnete potřebnou pomoc, můžete být potrestáni až dvěma roky odnětí svobody.

Popáleniny

Jedná se o lokální postižení vysokou teplotou. Popáleniny ohrožují poraněného rozvojem nemoci z popálení a také následnou infekcí. Většinou bývají spojeny s velkou bolestivostí. Hojení a léčba popálenin bývá zdlouhavá a komplikovaná.

První pomoc

 • přeruš působení tepla
 • uhas hořící oděv,
 • svlékni oblečení nasáklé horkou tekutinou(ne pokud je přiškvařené)
 • chlaď studenou vodou – lokální popáleniny do úlevy od bolesti, celkové (nad 20 %) krátkodobě a jednorázově
 • sundej škrtící předměty – prstýnky, hodinky…
 • puchýře zakryj sterilním materiálem

Úpal a úžeh

K úpalu dochází při přehřátí postiženého v prostředí s vysokou teplotou. Úžeh vzniká působením slunce na nechráněnou pokožku, především hlavy. Pro první pomoc není potřeba rozlišovat mezi těmito dvěma stavy.

Příznaky

 • žízeň,
 • bolesti hlavy,
 • nevolnost
 • zvracení
 • zvýšená tělesná teplota či horečka suchá zarudlá kůže, případně popáleniny od slunečního záření
 • křeče v případě těžkého stavu

První pomoc
dostaň postiženého do chladnějšího prostředí v případě zvýšené tělesné teploty ochlazuj – ventilátor, průvan, chladná sprcha, obklady doplň tekutiny, nejlépe takové, které obsahují minerály. Popáleniny od sluníčka chlaď a ošetři vhodným přípravkem.

Mdloba

Mdloba je krátkodobá přechodná porucha vědomí způsobená nedokrevností mozku.

Příznaky

postižený je bledý, studeně opocený, cítí se slabý následuje bezvědomí a pád ve vodorovné poloze se brzy probírá k vědomí.

První pomoc

 • pokud to jde, zachyť postiženého při pádu
 • polož na záda a zvedni dolní končetiny
 • zajisti přívod čistého vzduchu, uvolni tísnící oděv
 • pokud se postižený probere k vědomí, zjisti, zda nemá další poranění, vhodné je dát napít
 • pokud se jedná o starší osobu, dítě, první příhodu podobného druhu, volej záchrannou službu
 • pokud postižený zůstává v bezvědomí, volej záchrannou službu, zjisti dech, průběžně jej kontroluj, pokud nedýchá normálně, resuscituj

Cévní mozková příhoda

Cévní mozková příhoda bývá také nazývaná mozková mrtvice. Dochází k ní v případě, že některá část mozku není dostatečně zásobena krví, nebo naopak je utlačena krví z prasklé cévy. Příznaky jsou různorodé podle části mozku, která je postižena. Je důležité tento stav nepodcenit a zajistit postiženému co nejrychlejší lékařské ošetření. Díky tomu je možné minimalizovat pozdější následky.

Příznaky

 • porucha hybnosti nebo citlivosti obličeje (povislý koutek nebo oční víčko)
 • náhle vzniklá porucha hybnosti na jedné polovině těla
 • náhlá zmatenost, neschopnost mluvit nebo porozumět mluvené řeči
 • náhlá porucha zraku
 • náhle vzniklá porucha chůze, závrať, ztráta rovnováhy
 • náhle vzniklá krutá bolest hlavy
 • náhle vzniklá porucha vědomí

První pomoc

 • volej záchrannou službu
 • doporuč postiženému, aby se co nejméně namáhal, uklidni jej
 • zajisti tepelný komfort postiženého
 • pokud dojde ke ztrátě vědomí, zajisti životní funkce

Transport poraněných

Transport poraněných může zdraví a lidský život zachránit, ale i ohrozit. Vždy zvaž, jestli je nutné s postiženým manipulovat. Kde to nutné není, nech ho na místě a vyčkej příjezdu odborné pomoci. Pokud už se k transportu rozhodneš, využij dostupné pomůcky (například nesení na dece) nebo pomoc dalších lidí.

Doprovod

Použiješ v případě, kdy je postižený schopen jít sám, jen pro jeho zajištění, aby nespadl. Využívá se pro poranění hlavy, horních končetin a lehká poranění dolních končetin. Pokud postižený zkolabuje, jsi schopen ho zajistit. Uchop postiženého jednou rukou v pase jeho bližší horní končetinu si dej kolem ramen a drž ho za zápěstí.

Rautekův manévr
Při Rautekově manévru postiženého neneseš, ale táhneš. Využívá se například při vytažení z auta. Otoč postiženého zády k sobě zasuň obě svoje ruce do obou podpaží postiženého a chyť ho za předloktí jedné ruky u zápěstí a pod loktem posaď si postiženého na své stehno, druhou nohou ustupuješ dozadu pokud jsou k dispozici dva zachránci, může druhý chytit nohy zraněného.

Vyproštění při autonehodě

Z auta vyprošťuješ postiženého po dopravní nehodě jen tehdy, když by ho ponechání v autě více ohrozilo: hrozí-li nebezpečí požáru nebo nárazu jiného vozidla pokud by byl ohrožen jeho zdravotní stav (je v bezvědomí a nedýchá nebo potřebuješ zastavit masivní krvácení).

Foto Zdroj: http://www.ibesip.cz,http://www.iamigo.cz,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *