Alena Ladová narozena 29.12.1925

Přísloví, že jablko nepadá daleko od stromu, naplnila beze zbytku Alena Ladová, akademická malířka a ilustrátorka, dcera malíře Josefa Lady. Malovat začala stejně jako kdysi její otec velmi brzy. Studium završila na Vysoké škole umělecko-průmyslové u profesora Emila Filly.

Za svůj život ilustrovala mnoho knih pro děti a mládež. Její kresby se pravidelně objevovaly v dětských časopisech i na pohlednicích. Spolupracovala i na animovaných filmech, oživila například postavičku Kocoura Mikeše. A v Hrusicích, kde známý kocourek žil, ji můžeme najít po boku otce v jejich společném památníku.

Životopis (biografie) / Informace:

Malířka a ilustrátorka Alena Ladová se narodila 25. prosince roku 1925 do rodiny Josefa Lady /1887-1957/, známého českého malíře. Od dětských let pozorovala otce při tvůrčí práci na kresbách a malbách a poměrně záhy se vedená svým talentem pustila do výtvarné tvorby. Kreslení a malování se plně věnovala a po dokončení gymnázia studovala nejprve kresbu na Státní grafické škole u profesora Karla Tondla.

Jeden rok pracovně prožila v ateliérech Zlín-Kudlov, kde se seznamovala s tvorbou kreslených filmů. Svá výtvarná studia ukončila absolutoriem v roce 1948 u profesora Emila Filly na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze. Ještě během vysokoškolských studií se zabývala scénografickými návrhy, např. v roce 1947 navrhla výpravu pro inscenaci Tylovy Lesní panny pro pražské Stavovské divadlo a úspěšná byla ve stejném roce i realizace její výpravy pro Tomanovu Zlodějskou komedii, která se hrála ve Smetanově divadle v Praze.

K scénickým návrhům se ještě vrátila v roce 1969, kdy pro Státní divadlo Brno navrhla scénu pro Nedbalovu operu Z pohádky do pohádky. Největší část její výtvarné tvorby představují ilustrace knih určených pro dětského čtenáře. Úctyhodnou řadu knih, které během své dlouhé životní dráhy ilustrovala, patří stále mezi oblíbené publikace. V návaznosti na otcův výtvarný odkaz se v jejich ilustracích objevují jemné a sdílné kresby zejména pro nejmenší děti. Na více jak sto dětských knih, které ilustrovala a nespočet kreseb v dětských časopisech jako Mateřídouška, Ohníček, kalendářích také pohlednicích, navazuje její spolupráce s filmem i televizí.

Napsala a ilustrovala knihu vzpomínek na svého otce Můj táta Josef Lada /1969/. Její výtvarný a odborný vliv je zřetelný i na animovaných filmech: tv. seriálu Kocour Mikeš /26 dílů/, Budulínek Mandelinka, O statečné princezně aj. Pro Československou televizi navrhla nejen dekorace, ale i kostýmy a rekvizity. Poslední scénickou práci byla určená pro kladenské divadlo v roce 1986, které uvedlo divadelní pohádku napsanou Josefem Ladou – Bubáci a hastrmani. Stálá expozice z obrazů a ilustrací Aleny Ladové je součástí Památníku Josefa Lady v Hrusicích.

Malířka a ilustrátorka Alena Ladová zemřela v Praze 25. června roku 1992 ve věku nedožitých 67 let.

zdroj:https://www.ceskatelevize.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *