Informace

Do projektu svobodného vysílání jsem se přidala z důvodů, abych informovala lidi o alternativách a užitečných informacích. Je doba, kdy lidé sice mají internet ,který je všemožnými zprávami přehlcen, ale valná většina již nečte, nehledá, nepátrá po pravdách a je pro ně jednodušší si prostě zajímavosti, zprávy, informace i konspirace poslechnout. Jsme všichni poslové a tak beru jako pozitivní předávat lidem pozitiva pro jejich transformaci a osobní rozvoj ku lepšímu zdraví nejen těla ale i mysli.